Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 Σύναψη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου ***
 Συμφωνίες σύνδεσης / Ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελευθέρων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία
 Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ)
 Οι προτεραιότητες της ΕΕ ενόψει των συνόδων του UNHRC το 2016
 Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2014
 Πολίτες της ΕΕ κρατούμενοι στην Ινδία και συγκεκριμένα Εσθονοί και Βρετανοί ναυτικοί
 Αιθιοπία
 Βόρεια Κορέα
Κείμενα (379 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου