Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 21. jaanuar 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 ELi–Kosovo stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping ***
 Gruusia, Moldova ja Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingud ning põhjalikud ja laiaulatuslikud vabakaubanduspiirkonnad
 Vastastikuse kaitse klausel (Euroopa Liidu lepingu artikli 42 lõige 7)
 ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2016. aasta istungjärkudel
 Petitsioonikomisjoni tegevus 2014. aastal
 Indias vangistuses viibivad ELi, st Eesti ja Ühendkuningriigi meremehed
 Etioopia
 Põhja-Korea
Tekstid
Lõplik väljaanne (192 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika