Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 21 januari 2016 - Strasbourg
 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Kosovo ***
 Associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina
 Klausulen om ömsesidigt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget)
 EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2016
 Verksamheten i utskottet för framställningar 2014
 Frihetsberövade EU-medborgare i Indien, särskilt estniska och brittiska sjömän
 Etiopien
 Nordkorea
Texter (210 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy