Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0032(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0288/2015

Předložené texty :

A8-0288/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0101

Přijaté texty
PDF 458kWORD 97k
Úterý, 12. dubna 2016 - Štrasburk
Plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty ***I
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. dubna 2016 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2014)0005 - 2014/0032(COD)),,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0032/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. března 2014(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. prosince 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a na stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0288/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  domnívá se, že legislativní postup 2014/0033(COD) zanikl v důsledku začlenění obsahu návrhu Komise COM(2014)0004 do tohoto postoje;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 226, 16.7.2014, s. 70.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 12. dubna 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/... o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“)
P8_TC1-COD(2014)0032

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/1012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí