Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0032(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0288/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0288/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/04/2016 - 5.8
CRE 12/04/2016 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0101

Hyväksytyt tekstit
PDF 291kWORD 118k
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot ***I
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. huhtikuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jalostuseläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)00052014/0032(COD)),

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0032/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. maaliskuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. joulukuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0288/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  katsoo, että koska komission ehdotuksen COM(2014)0004 sisältö on sisällytetty tähän kantaan, lainsäädäntömenettely 2014/0033(COD) on rauennut;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 226, 16.7.2014, s. 70.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi puhdasrotuisten jalostuseläinten, risteytettyjen jalostussikojen ja niiden sukusolujen ja alkioiden jalostuksessa, kaupassa ja unioniin tulossa sovellettavista jalostus- ja polveutumisedellytyksistä ja asetuksen (EU) N:o 652/2014, neuvoston direktiivien 89/608/ETY ja 90/425/ETY muuttamisesta sekä tiettyjen eläinjalostusta koskevien säädösten kumoamisesta (”eläinjalostusasetus”)
P8_TC1-COD(2014)0032

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2016/1012.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö