Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0816(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0055/2016

Ingivna texter :

A8-0055/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0117

Antagna texter
PDF 232kWORD 59k
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko
P8_TA(2016)0117A8-0055/2016

Europaparlamentets beslut av den 13 april 2016 om nomineringen av Ladislav Balko till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0413/2015),

–  med beaktande av artikel 121 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0055/2016), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 15 mars 2016 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till uppdraget som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Ladislav Balko till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy