Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/2624(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0439/2016

Testi mressqa :

B8-0439/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0119

Testi adottati
PDF 305kWORD 125k
L-Erbgħa, 13 ta' April 2016 - Strasburgu
It-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat
P8_TA(2016)0119B8-0439/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' April 2016 dwar l-abbozz tar-Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (D044281/01),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 20(1) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel(3),

–  wara li kkunsidra l-Konklużjoni mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) dwar l-evalwazzjoni bejn il-pari tal-valutazzjoni tar-riskju tal-pestiċida tas-sustanza attiva glifosat(4),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi attwalment l-erbiċida sistemika glifosat għandha l-ogħla volum ta' produzzjoni globali fost l-erbiċidi kollha; billi l-użu globali tiegħu żdied b'mod drammatiku, b'260 % fl-aħħar 40 sena (minn 3 200 tunnellata fl-1974 għal 825 000 tunnellata fl-2014)(5);

B.  billi l-glifosat huwa erbiċida mhux selettiva li joqtol il-xħejjex kollha; billi hu jaġixxi b' interferza fl-hekk imsejħa rotta shikimate, rotta li hi preżenti wkoll fl-algi, fil-batterji u l-fungi; billi esponiment subletali ta' Escherichia coli u Salmonella enterica serovar Typhimurium f'formulazzjonijiet kummerċjali tal-glifosat instab li jwassal biex jinbidel ir-rispons għall-antibijotiċi;

C.  billi 76 % tal-glifosat fid-dinja kollha jintuża fl-agrikoltura; billi l-glifosat hu wkoll użat ferm fil-forestrija, u fl-applikazzjonijiet urbani u tal-ġonna;

D.  billi l-glifosat u/jew ir-residwi tiegħu instabu fl-ilma, fil-ħamrija, fl-ikel u fix-xorb u f'oġġetti mhux kommestibbli, kif ukoll fil-ġisem tal-bniedem (pereżempju fl-awrina u fil-ħalib tal-omm);

E.  billi l-popolazzjoni ġenerali hi esposta primarjament minħabba residenzi qrib żoni mibxuxa, permezz tal-użu fid-dar u permezz tad-dieti; billi l-esponiment għall-glifosat qed jiżdied minħabba żieda fil-volum totali tal-użu tal-glifosat; billi l-impatt tal-glifosat u tal-koformulanti l-iktar komuni tiegħu fuq is-saħħa tal-bniedem irid jiġi mmonitorjat regolarment;

F.  billi skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, sustanza attiva tista' tkun approvata biss jekk mhux se tkun jew m'għandhiex tkun ikklassifikata bħala kategorija karċinoġena 1A jew 1B bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008, dment li l-esponiment tal-persuni għal dawk is-sustanzi attivi jkun negliġibbli jew jekk ikun hemm periklu serju għas-saħħa tal-pjanti li ma jistax jiġi kkontrollat b'mezzi disponibbli oħra;

G.  billi f'Marzu 2015, l-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC) ikklassifikat il-glifosat bħala "aktarx karċinoġenu għall-bnedmin" (Grupp 2A) abbażi ta' "evidenza limitata" ta' kanċer fil-bnedmin (minn esponimenti reali li seħħew attwalment), "evidenza suffiċjenti" ta' kanċer f'annimali sperimentali (minn studji ta' glifosat "pur") kif ukoll "evidenza qawwija" ta' informazzjoni mekkanistika relatata mal-karċinoġenità (għall-ġenotossiċità u stress ossidattiv) kemm għall-glifosat "pur" kif ukoll għal formulazzjonijiet li fihom il-glifosat;

H.  billi l-kriterji użati mill-IARC għall-Grupp 2A huma kumparabbli għal dawk ta' Kategorija 1B fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008;

I.  billi, madankollu, f'Novembru 2015, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) iffinalizzat ir-reviżjoni bejn il-pari tal-glifosat u kkonkludiet li "l-glifosat aktarx ma joħloqx periklu karċinoġenu lill-bnedmin u l-evidenza ma ssostnix klassifikazzjoni fir-rigward tal-potenzjal karċinoġenu tiegħu skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008";

J.  billi r-Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) .../... ta' XXX li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva tal-glifosat bi qbil mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 (minn hawn 'il quddiem l-"abbozz ta' Regolament ta' implimentazzjoni"), abbażi ta' evalwazzjoni xjentifika mwettqa kemm mill-BfR kif ukoll mill-EFSA, jipproponi li jawtorizza l-glifosat sat-30 ta' Ġunju 2031, il-perjodu massimu possibbli, għal kwalunkwe użu,, b'restrizzjoni għal wieħed mill-koformulanti u l-istabbiliment mill-Istati Membri ta' lista ta' koformulanti mhux aċċettati għall-inklużjoni fil-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, mingħajr kundizzjonijiet legalment vinkolanti dwar l-użu tiegħu, u suġġett biss għal informazzjoni konfermatorja dwar il-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali;

K.  billi l-għan tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 hu "li jassigura livell għoli ta’ protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem kif ukoll dik tal-annimali u tal-ambjent u li jtejjeb it-tħaddim tas-suq intern permezz tal-armonizzazzjoni tar-regoli dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, filwaqt li jtejjeb il-produzzjoni agrikola";

L.  billi d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma msejsa fuq "il-prinċipju ta’ prekawzjoni u dan ir-Regolament għandu jassigura li l-industrija turi li s-sustanzi jew il-prodotti maħduma jew imqiegħda fis-suq ma jkollhomx effett negattiv fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew kwalunkwe effett inaċċettabbli fuq l-ambjent"; billi t-test jiddikjara wkoll li "b’mod partikolari, l-Istati Membri m’għandhomx jitwaqqfu milli japplikaw il-prinċipju tal-prekawzjoni fejn ikun hemm inċertezza xjentifika fir-rigward tar-riskji għas-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew għall-ambjent li jkunu ppreżentati mill-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkunu ser jiġu awtorizzati fit-territorju tagħhom";

M.  billi skont l-Artikolu 13(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, id-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni/disprovazzjoni/approvazzjoni kundizzjonali ta' sustanza attiva għandha tkun ibbażata fuq ir-rapport ta' rieżami tal-Kummissjoni u "fatturi oħra li huma leġittimi għall-kwistjoni meqjusa u għall-prinċipju ta’ prekawzjoni fejn ikunu rilevanti l-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002";

N.  billi l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 jistipula li "f'ċirkostanzi speċifiċi fejn, wara stima tat-tagħrif disponibbli, il-possibbiltà ta’ effetti ta’ ħsara fuq is-saħħa tiġi identifikata iżda l-inċertezza xjentifika tkun tippersisti, miżuri provviżorji tal-amministrazzjoni tar-riskju meħtieġa biex jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa magħżula fil-Komunità jistgħu jiġu adottati, sakemm ikun hemm aktar tagħrif xjentifiku disponibbli għal stima tar-riskju aktar komprensiva";

O.  billi l-kundizzjonijiet ta' rikors għall-prinċipju ta' prekawzjoni kif imniżżel fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 huma ssodisfati b'mod ċar fid-dawl tal-kontroversja dwar il-proprjetajiet karċinoġeni tal-glifosat;

P.  billi skont l-Artikolu 14(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 il-perjodu massimu possibbli għat-tiġdid tal-approvazzjoni għal sustanzi attivi hu ta' 15-il sena; billi fl-interess tas-sikurezza, il-perjodu ta' approvazzjoni għandu jkun proporzjonat mar-riskji possibbli inerenti fl-użu ta' tali sustanzi, filwaqt li l-esperjenza miksuba mill-użu attwali tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom is-sustanzi kkonċernati u kwalunkwe żvilupp fix-xjenza u t-teknoloġija għandu jkun ikkunsidrat meta tittieħed kwalunkwe deċiżjoni dwar it-tiġdid ta' approvazzjoni;

Q.  billi l-Ombudsman Ewropew fid-Deċiżjoni tagħha fil-każ 12/2013/MDC tat-18 ta' Frar 2016 dwar il-prattiki tal-Kummissjoni Ewropea fir-rigward tal-awtorizzazzjoni u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (pestiċidi), stiednet lill-Kummissjoni tirrieżamina l-approċċ tagħha għad-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-miżuri ta' mitigazzjoni (kondizzjonijiet u restrizzjonijiet), sabiex ikunu inklużi rekwiżiti addizzjonali meqjusa biex il-Kummissjoni ma taħrabx mir-responsabbiltà li tiżgura protezzjoni effikaċi għas-saħħa tal-bniedem, is-saħħa tal-annimali u l-ambjent billi tippermetti lill-Istati Membri diskrezzjoni kważi assoluta fir-rigward tad-definizzjoni ta' miżuri ta' mitigazzjoni għal sustanzi potenzjalment mhux sikuri, minħabba li formulazzjonijiet standard huma ferm vagi u jista' jkun hemm dubju dwar kemm legalment jistgħu jeħtieġu miżuri ta' mitigazzjoni;

R.  billi l-abbozz ta' Regolament ta' implimentazzjoni madankollu ma fihx miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju legalment vinkolanti, minkejja r-riskju għoli fuq terminu twil misjub għal prattikament kull tip ta' użu tal-glifosat għal vertebrati terrestri mhux fil-mira, inklużi mammiferi u għasafar; billi l-użu tal-glifosat bħala erbiċida mhux selettiv mhux biss joqtol il-ħaxix mhux mixtieq, imma l-pjanti kollha, kif ukoll l-algi, il-batterji u l-fungi, b'hekk iħalli impatt mhux aċċettabbli fuq il-bijodiversità u l-ekosistema; billi bħala tali, il-glifosat ma jikkonformax mal-punt (e)(iii) tal-Artikolu 4(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

S.  billi diversi Stati Membri diġà ħadu miżuri ta' prekawzjoni biex jipproteġu s-saħħa tal-pubbliku u tal-ambjent; billi sabiex jintlaħaq l-istess livell ta' protezzjoni fl-Istati Membri kollha, fil-każ ta' approvazzjoni ta' sustanza attiva, kundizzjonijiet ċari u legalment vinkolanti għall-użu tagħha jridu jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni;

T.  billi l-EFSA, wara talba mill-Kummissjoni, qieset fil-valutazzjoni tagħha r-rapport ippubblikat mill-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer (IARC), li kklassifikat il-glifosat bħala aktarx karċinoġenu għall-bnedmin; billi l-evalwazzjoni tal-EFSA kienet ibbażata fuq ġabra kbira ta' evidenza, inklużi għadd ta' studji mhux valutati mill-IARC, u skont l-EFSA, din hi waħda mir-raġunijiet li minħabba fiha hi waslet għal konklużjonijiet differenti;

U.  billi l-Kap tal-Unità tal-Pestiċidi tal-EFSA, li kien inkarigat mill-valutazzjoni, iddeskriva ċerti studji mhux valutati mill-IARC bħala "fundamentali" u "kruċjali"; billi l-EFSA s'issa rrifjutat li tippubblika dawn l-istudji, minħabba li l-applikanti affermaw li l-iżvelar jagħmel ħsara lill-interessi kummerċjali tagħhom; billi n-nuqqas ta' pubblikazzjoni tal-istudji jwassal biex ma jkunx possibbli skrutinju xjentifiku indipendenti; billi l-EFSA ma tatx prova verifikabbli li l-iżvelar ikun ta' ħsara għall-industrija, kif previst mill-obbligu legali tagħha skont l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

V.  billi skont l-Artikolu 4(2) tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni(6), l-istituzzjonijiet għandhom jirrifjutaw aċċess għal dokument meta l-iżvelar tiegħu jista' jdgħajjef il-protezzjoni ta' interessi kummerċjali sakemm ma jkunx hemm interess pubbliku akbar fl-iżvelar tiegħu; billi fid-dawl tal-kontroversja li għaddejja bejn l-IARC u l-EFSA dwar kwistjoni li hi relevanti għall-pubbliku bħalma hi l-kanċer u r-relevanza globali tad-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni mill-ġdid/approvazzjoni kundizzjonali mill-ġdid jew id-disapprovazzjoni mill-ġdid tal-glifosat, jidher b'mod ċar li hemm interess kbir biex dawn l-istudji jkunu żvelati;

W.  billi hemm mhux biss tħassib serju dwar il-karċinoġenità tal-glifosat imma wkoll dubji dwar il-mod ta' azzjoni possibbli fir-rigward tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali; billi formulazzjonijiet abbażi tal-glifosat instabu li jfixklu s-sistema endokrinali fil-linji ċellulari tal-bniedem u, fin-nuqqas ta' kriterji xjentifiċi orizzontali xierqa, ma jistax ikun eskluż mod ta' azzjoni medjat mis-sistema endokrinali; billi l-Kummissjoni se tipprovdi standards għad-definizzjoni tas-sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali sa Awwissu 2016;

X.  billi l-EFSA ddikkjarat bħala "tħassib" li "mod ta' azzjoni medjat mis-sistema endokrinali ma jistax ikun eskluż", minħabba li l-valutazzjoni ma setgħetx tiġi ffinalizzata minħabba lakuni fid-data; billi, madankollu, il-punt 2.2 tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jipprevedi li sustanza attiva tista' tkun approvata biss meta jkun tressaq dossier komplut; billi dan hu ferm aktar importanti minħabba li r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jipprevedi li sustanza attiva għandha tkun approvata biss jekk ma tiġix meqjusa li għandha proprjetajiet li jfixxklu s-sistema endokrinali li jistgħu jikkawżaw effetti ta' ħsara fuq il-bnedmin, dment li l-esponiment tal-persuni għal dawk is-sustanzi attivi jkun negliġibbli jew jekk ikun hemm periklu serju għas-saħħa tal-pjanti li ma jistax jiġi kkontrollat b'mezzi disponibbli oħra;

Y.  billi mhuwiex xieraq li l-Kummissjoni tindirizza dan in-nuqqas sinifikanti permezz ta' data konfermatorja li titressaq wara d-deċiżjoni tal-approvazzjoni mill-ġdid, minħabba li l-proċedura ta' data konfermatorja għandha tapplika biss f'każijiet eċċezzjonali kif stipulat fil-punt 2 tal-Anness II għar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u m'għandhiex tikkonċerna rekwiżiti ta' data li eżistew fiż-żmien meta ġiet sottomessa l-applikazzjoni;

Z.  billi tul dawn l-aħħar għoxrin sena nġabret evidenza ulterjuri ta' effetti negattivi, b'mod speċjali l-fatt li diversi mogħdijiet tal-vertebrati aktarx huma l-miri tal-azzjoni tal-glifosat, fosthom ħsara epatorenali u effetti fuq il-bilanċ tan-nutrijenti minħabba l-azzjoni kelanti tal-glifosat(7);

AA.  billi f'Lulju 2015 l-Istat Membru rapporteur indika l-intenzjoni tiegħu li jressaq dossier dwar il-klassifikazzjoni armonizzata tal-glifosat skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi, li hi l-awtorità xjentifika relevanti fir-rigward tal-klassifikazzjoni armonizzata ta' sustanzi kimiċi; billi l-applikazzjoni kienet mistennija lejn tmiem Marzu 2016; billi l-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni hu mistenni li jdum 18-il xahar;

AB.  billi użu sinifikanti tal-glifosat huwa għad-'dessikazzjoni', jiġifieri l-qtil tal-pjanti tal-għelejjel infushom qabel il-ħsad sabiex dawn jimmaturaw aktar malajr u jkun iffaċilitat il-ħsad tagħhom (magħruf ukoll bħala 'green burndown'); billi din il-prattika mhux biss għandha effetti negattivi sinifikanti fuq il-bijodiversità, iżda anke tipikament tirriżulta f'livelli ta' residwi ħafna ogħla fil-prodotti finali maħsuda, u b'hekk twassal għal żieda fl-esponiment fid-dieta tal-bniedem; billi din il-prattika tikkontamina wkoll it-tiben mill-għelejjel ittrattati u dawn ma jibqgħux tajbin biex jintużaw bħala għalf; billu hu inaċċettabbli, kemm għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għall-ambjent, l-użu ta' erbiċida mhix selettiva għal dawn l-iskopijiet(8);

AC.  billi l-maġġoranza kbira ta' għelejjel ġenetikament modifikati huma reżistenti għall-glifosat(9); billi 56 % tal-użu globali tal-glifosat fl-2012 kien għal għelejjel ġenetikament modifikati reżistenti għall-glifosat(10);

AD.  billi fl-2015 u fl-2016 il-Parlament Ewropew oġġezzjona għal erba' abbozzi differenti ta' atti ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jew jikkonsistu minn, jew huma prodotti minn, għelejjel ġenetikament modifikati(11)(12)(13)(14); billi dawn l-għelejjel kollha kienu ġenetikament modifikati sabiex ikunu reżistenti għall-glifosat; billi tlieta minn dawn l-għelejjel kienu wkoll ġenetikament modifikati biex ikunu reżistenti għal erbiċida oħra, b'hekk ikunu kkumbinati reżistenzi multipli;

AE.  billi l-użu mifrux tal-glifosat fuq għelejjel reżistenti għall-glifosat f'dawn l-aħħar 20 sena hu magħruf li wassal għall-iżvilupp ta' ħaxix ħażin reżistenti, minħabba li l-użu repetut tal-glifosat mingħajr alternanza suffiċjenti ta' erbiċida jew ta' prattiki ta' tnaqqija ta' ħaxix ħażin instab li għen ferm l-evoluzzjoni ta' ħaxix ħażin reżistenti; billi, bħala rispons, kumpaniji tal-bijoteknoloġija agrikola qed iżidu ulterjorment karatteristiċi reżistenti għall-erbiċida fl-għelejjel, kif jidher minn tlieta minn erba' għelejjel ġenetikament modifikati li sabu l-oppożizzjoni tal-Parlament Ewropew, b'hekk wasslu għal spiral li jista' jwassal għal żieda fil-ħaxix ħażin multireżistenti(15); billi dan l-ispiral tossiku mhuwiex sostenibbli;

AF.  billi studji wrew li ġestjoni integrata ta' organiżmi li jagħmlu ħsara abbażi ta' diversifikazzjoni tal-għelejjel, sistemi ta' ħart tal-ħamrija, l-għażla ta' żmien iż-żrigħ u t-tnaqqija mekkanika jistgħu jnaqqsu l-użu tal-erbiċida filwaqt li jippreservaw ir-rendiment tal-għelejjel u jkunu aktar sostenibbli u ekoloġiċi, b'benefiċċji importanti għall-bijodiversità(16);

AG.  billi l-EFSA kkonkludiet fl-2015 li għal ċerti pestiċidi, inkluż il-glifosat, in-numru rrappurtat ta' determinazzjonijiet ta' limiti massimi ta' residwi (MRLs) kien b'mod sinifikanti aktar baxx min-numru meħtieġ biex jinsiltu konklużjonijiet statistikament validi; billi, skont l-EFSA, il-pajjiżi li jagħmlu r-rappurtar għandhom jestendu l-ambitu tal-metodi analitiċi użati għall-eżekuzzjoni tal-MRLs sabiex jiġi żgurat li r-rata ta' detezzjoni u r-rata ta' skorriment tal-MRLs ma jkunux ippreġudikati min-numru baxx ta' determinazzjonijiet jew min-nuqqas ta' data minn ċerti pajjiżi(17);

AH.  billi f'Marzu 2016 kienet posposta l-votazzjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Fitofarmaċewtiċi dwar l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat;

AI.  billi l-Uffiċċju tal-Verifika tal-Kungress tal-Istati Uniti (Government Accountability Office, GAO) reċentement ħareġ rakkomandazzjoni lill-Aġenzija tal-Ikel u tal-Mediċini tal-Istati Uniti (United States Food and Drug Administration) biex ikun valutat ir-riskju u żvelata l-informazzjoni dwar ir-residwi tal-glifosat fir-rigward tas-saħħa pubblika;

1.  Iqis li l-abbozz tar-Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jonqos milli jiżgura livell għoli ta' protezzjoni kemm għas-saħħa tal-bnedmin kif ukoll għas-saħħa tal-annimali u l-ambjent, jonqos milli japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, u jisboq is-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq abbozz ġdid ta' regolament ta' implimentazzjoni sabiex tindirizza aħjar l-użu sostenibbli tal-erbiċidi li fihom il-glifosat; jistieden lill-Kummissjoni tirrakkomanda lill-Istati Membri b'mod partikolari biex jillimitaw jew jipprojbixxu l-bejgħ ta' glifosat lil utenti mhux professjonali, u jitlob valutazzjoni mill-Kummissjoni, flimkien ma' esperti mill-Istati Membri, biex jiġi evalwat l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għal utenti mhux professjonali u jsiru proposti f'dan ir-rigward, biex jiġu żviluppati programmi ta' taħriġ u proċedura ta' awtorizzazzjoni għal utenti professjonali, biex tingħata informazzjoni aħjar dwar l-użu tal-glifosat u biex jitpoġġew limiti stretti fuq l-użu fil-fażi ta' qabel il-ħsad ta' prodotti li fihom is-sustanza attiva glifosat;;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni ġġedded l-approvazzjoni tal-glifosat għal 7 snin; ifakkar li skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-Kummissjoni tista' tirtira l-approvazzjoni ta' sustanza attiva matul il-perjodu ta' awtorizzazzjoni tagħha fuq il-bażi li evidenza xjentifika ġdida tista' turi li ma tibqax tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni tagħha; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħaffu l-ħidma tagħhom fuq il-lista ta' koformulanti li ma jistgħux ikunu inklużi fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; jilqa' l-esklużjoni tal-POE-tallowamine mill-użu fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom il-glifosat;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, biex ma tapprova ebda użu mhux professjonali tal-glifosat;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, biex ma tapprova ebda użu tal-glifosat ġewwa jew qrib parkijiet pubbliċi, grawnds tal-logħob pubbliċi u ġonna pubbliċi;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni, b'mod partikolari, biex ma tapprova ebda użu agrikolu tal-glifosat meta s-sistemi ta' ġestjoni integrata tal-pesti jkunu biżżejjed għall-kontroll meħtieġ tal-ħaxix ħażin;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa mill-ġdid l-approvazzjoni tagħha fid-dawl tas-sottomissjoni pendenti ta' dossier li jikkonċerna l-klassifikazzjoni armonizzata tal-glifosat skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA);

8.  Jistieden lill-Kummissjoni biex mingħajr dewmien tiżgura rieżami indipendenti tat-tossiċità globali u tal-klassifikazzjoni tal-glifosat abbażi tal-evidenza xjentifika kollha disponibbli, inkluża dik relatata mal-karċinoġentà tal-glifosat kif ukoll ma' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali abbażi tal-kriterji xjentifiċi orizzontali mistennija għal proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali;

9.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFSA biex immedjatament jiżvelaw kull evidenza xjentifika li kienet il-bażi li wasslet għall-klassifikazzjoni pożittiva u l-awtorizzazzjoni mill-ġdid tal-glifosat, minħabba l-interess pubbliku prevalenti fl-iżvelar; jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, biex tagħmel l-isforzi kollha meħtieġa biex tiffaċilita l-iżvelar sħiħ tal-evidenza xjentifika użata fil-kuntest tal-proċess ta' evalwazzjoni tal-UE;

10.  Jistieden lill-Kummissjoni tinkariga lill-Uffiċċju Alimentari u Veterinarju tagħha biex jittestja u jimmonitorja residwi tal-glifosat f'ikel u xorb prodott fl-Unjoni, kif ukoll fi prodotti impurtati;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiffinanzjaw ir-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward ta' soluzzjonijiet alternattivi sostenibbli u kosteffiċjenti għal prodotti għall-kontroll tal-organiżmi ta' ħsara biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u tal-ambjent;

12.  Hu tal-opinjoni li segwitu xieraq għal din ir-riżoluzzjoni mill-Kummissjoni huwa importanti għall-fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u bejniethom;

13.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
(3) ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1
(4) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(5) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(6) ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43.
(7) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(8) http://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0
(9) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(10) http://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0
(11) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Diċembru 2015 dwar id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2279 tal-4 ta' Diċembru 2015 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-qamħirrum ġenetikament modifikat NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) jew li jikkonsistu jew li jkunu prodotti minnu skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi adottati, P8_TA(2015)0456)).
(12) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti minn, qamħirrum modifikat ġenetikament MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi adottati, P8_TA(2016)0040)).
(13) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mis-sojja ġenetikament modifikata FG72 (MST-FGØ72-2) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi adottati, P8_TA(2016)0038)).
(14) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Frar 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti minn, fażola tas-sojja modifikat ġenetikament MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Testi adottati, P8_TA(2016)0039)).
(15) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738
(16) http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/herbicide_reduction_can_preserve_crop_yields_as_well_as_biodiversity_benefits_of_weeds_445na2_en.pdf
(17) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4038.pdf

Avviż legali - Politika tal-privatezza