Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2584(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0449/2016

Předložené texty :

B8-0449/2016

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0122

Přijaté texty
PDF 274kWORD 109k
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk
Epidemie viru Zika
P8_TA(2016)0122B8-0449/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2016 o propuknutí viru Zika (2016/2584(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) ze dne 1. února 2016, v němž je propuknutí viru Zika označeno za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020)(2),

–  s ohledem na otázku týkající se propuknutí viru Zika položenou Komisi (O-000030/2016 – B8‑0119/2016),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že WHO dne 1. února 2016 označila propuknutí viru Zika za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu,

B.  vzhledem k tomu, že virus Zika je nový virus přenášený komáry, který byl poprvé zjištěn u makaků v ugandském lese Zika v roce 1947 prostřednictvím sítě pro monitorování lesní žluté zimnice;

C.  vzhledem k tomu, že onemocnění způsobené virem Zika bylo sporadicky zaznamenáno ve dvou evropských regionech, na Martiniku a ve Francouzské Guyaně, a v Africe, Americe, Asii a Tichomoří, a vzhledem k tomu, že byly zjištěny případy nákazy v Evropě, především v zámořských územích Guadeloupe a Sv. Martin;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2007 se virus Zika poprvé objevil mimo své známé endemické území a způsobil epidemii na ostrově Yap ve Federativních státech Mikronésie a poté v letech 2013-2014 následovala rozsáhlá epidemie ve Francouzské Polynésii a virus se dále rozšířil do některých zemí Oceánie, mimo jiné do Nové Kaledonie a na Cookovy ostrovy; vzhledem k tomu, že ačkoli panovalo přesvědčení, že virus Zika způsobuje u lidí pouze mírné zdravotní obtíže, jeho propuknutí ve Francouzské Polynésii odhalilo, že může způsobovat neurologická onemocnění (Guillain-Barrého syndrom a meningoencefalitidu);

E.  vzhledem k tomu, že podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) „většina nákaz (přibližně 80 %) proběhne bez příznaků“;

F.  vzhledem k tomu, že nejvíce případů nákazy virem Zika bylo zaznamenáno v Brazílii, zejména v severní Brazílii;

G.  vzhledem k tomu, že v listopadu 2015 vyhlásilo brazilské ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s neobvyklým nárůstem počtu dětí narozených s mikrocefalií ve státě Pernambuco v roce 2015 stav ohrožení veřejného zdraví; vzhledem k tomu, že prudký nárůst je zjevný zejména u nejtěžších forem mikrocefalie, avšak podle některých zpráv byl výskyt mírnějších forem tohoto onemocnění mimořádně vysoký již několik let před propuknutím viru Zika v roce 2015;

H.  vzhledem k tomu, že životní cyklus komárů závisí na klimatu, přírodním stanovišti a biologické rozmanitosti, a vzhledem k tomu, že jejich šíření napomáhají lidské faktory, jako jsou změna klimatu, uměle vytvořené vodní biotopy, odlesňování, urbanizace a nedostatečná hygiena, komunální odpad, konflikty a cestování;

I.  vzhledem k tomu, že propuknutí viru Zika zvýraznilo existující nerovnosti v zasažených zemích, například pokud jde o systémy veřejného zdravotnictví a životní podmínky, neboť tento virus neúměrně postihuje nejchudší členy společnosti, kteří často žijí u otevřených zdrojů vody a nemají dostatečné prostředky na to, aby mohli nákaze zabránit a čelit; vzhledem k tomu, že mezi nejchudšími lidmi na světě stále převažují ženy, o něž jde především, neboť jsou v domácnosti primárně odpovědné za zajištění potravy, čisté vody a hygieny a za péči o děti trpící syndromy spojenými s mikrocefalií, které mohou někdy vyžadovat dodatečné finanční prostředky, zejména pokud nejsou k dispozici vhodné nebo dostupné struktury podpory;

J.  vzhledem k tomu, že v několika evropských zemích byly hlášeny případy importované nákazy virem Zika; vzhledem k tomu, že ECDC dne 11. února 2016 informovalo o případu mikrocefalie zjištěného u těhotné ženy ve Slovinsku, která se v těhotenství nakazila virem připomínajícím vir Zika během svého pobytu v Brazílii;

K.  vzhledem k tomu, že ke dni 9. února 2016 nebyl hlášen žádný autochtonní přenos viru Zika na evropském kontinentu, ale několik takových případů bylo hlášeno v nevzdálenějších evropských regionech;

L.  vzhledem k tomu, že výskyt viru je spojován se shluky případů mikrocefalie a dalších neurologických poruch včetně případů Guillain-Barrého syndromu; vzhledem k tomu, že WHO 1. února 2016 oznámila, že je silné podezření na příčinný vztah mezi infekcí virem Zika a mikrocefalií, byť ještě není vědecky prokázán;

M.  vzhledem k tomu, že na základě rostoucího počtu případů předběžného výzkumu existuje vědecký konsensus o tom, že virus Zika je jednou z příčin mikrocefalie(3) – onemocnění, které způsobuje, že se děti rodí s neobvykle malou hlavou a že ve většině případů dochází k opožděnému vývoji mozku(4), a že patrně může poškodit plod v době těhotenství(5) a je také příčinou Guillain-Barrého syndromu; vzhledem k tomu, že nejistota ohledně zdraví nenarozeného dítěte, tak jako nejistota ohledně mechanismů přenosu, staví ženy a dospívající dívky, zejména těhotné ženy a jejich rodiny, do velmi obtížné situace, především pokud jde o jejich zdraví a dlouhodobé následky pro jejich domácnost, a vzhledem k tomu, že tato nejistota by v žádném případě neměla sloužit k oddálení naléhavých rozhodnutí a přijetí opatření nezbytných k vyřešení této krize;

N.  vzhledem k tomu, že existuje mnoho potenciálních příčin mikrocefalie, ale že tato příčina často zůstává neznámá, a vzhledem k tomu, že není dostupná žádná přesná léčba mikrocefalie, je velmi důležitá existence víceoborového týmu, který posuzuje kojence a děti postižené mikrocefalií a pečuje o ně, a že včasná intervence v podobě stimulace a programy zaměřené na hru mohou mít pozitivní dopad na rozvoj, přičemž je rovněž velmi důležité rodinné poradenství a podpora rodičů;

O.  vzhledem k tomu, že velký počet případů mikrocefalie v Brazílii je argentinskými a brazilskými vědeckovýzkumnými pracovníky spojován s larvicidem známým jako pyriproxyfen, který byl v roce 2014 v Brazílii přidáván do dodávek vody; vzhledem k tomu, že místní vláda v Rio Grande do Sul (stát na jihu Brazílie) přestala v reakci na tuto možnou souvislost od 13. února 2016 tuto látku navzdory doporučení ministerstva zdravotnictví, ale v souladu se zásadou obezřetnosti používat;

P.  vzhledem k tomu, že ze 4 783 případů mikrocefalie hlášených od října 2015 byla v 700 případech mikrocefalie vyloučena;

Q.  vzhledem k tomu, že ze 404 kojenců, u nichž byla mikrocefalie potvrzena, pouhých 17 kojenců vykazovalo pozitivní testy na virus Zika;

R.  vzhledem k tomu, že epidemie viru Zika je v evropských zámořských územích skutečností již od roku 2013;

S.  vzhledem k tomu, že existuje riziko, že v Evropě může během letního období 2016 dojít k přenosu místními vektory;

T.  vzhledem k tomu, že v současné době není k dispozici žádná konkrétní léčba ani očkovací látka, ale vzhledem k tomu, že indická společnost Bharat Biotech dne 3. února 2016 oznámila, že pracuje na vývoji dvou možných očkovacích látek, z nichž jedna je rekombinantní očkovací látkou a druhá inaktivovanou očkovací látkou, která již prochází předklinickými zkouškami na zvířatech;

U.  vzhledem k tomu, že se virus Zika může přenášet sexuální cestou(6),(7) a že podle Světové zdravotnické organizace je sexuální přenos „relativně běžný(8)“;

V.  vzhledem k tomu, že se rovněž objevily zprávy o přenosu viru Zika v souvislosti s transfuzemi krve;

W.  vzhledem k tomu, že existuje reálná hrozba přeshraničního přenosu infekce virem Zika způsobeného nakaženými cestovateli a světovým obchodem;

1.  uznává, že virus Zika se na lidi nejčastěji přenáší prostřednictvím bodnutí nakaženým komárem rodu Aedes, hlavně Aedes aegypti, v tropických oblastech, a je to tentýž komár, jenž přenáší horečku dengue, horečku chikungunya a žlutou zimnici;

2.  konstatuje, že podle hodnocení ECDC, jelikož není dostupná ani léčba ani vakcíny a komáři přenášející virus Zika štípají jak uvnitř budov, tak venku, většinou za dne, zakládá se prevence v současnosti na osobních ochranných opatřeních, jako je oblékání košil s dlouhým rukávem a dlouhých kalhot ošetřených permethrinem (obzvláště v hodinách, kdy je typ komára přenášející virus Zika nejaktivnější) a spaní nebo odpočinek v uzavřených místnostech nebo místnostech s klimatizací, popřípadě používání moskytiér;

3.  zdůrazňuje potřebu zavést komunikační plány ve vhodném rozsahu tak, aby byla zvýšena informovanost populace a propagováno vhodné chování s cílem vyvarovat se štípnutí komárů;

4.  vítá skutečnost, že ECDC průběžně monitoruje situaci; vyzývá ECDC, aby pravidelně aktualizovalo svá hodnocení rizika a aktuální epidemiologické informace; je přesvědčen, že by ECDC mělo vytvořit výbor odborníků na tropické přenosné nemoci s cílem efektivně koordinovat a monitorovat všechna opatření, která je potřeba zavést v EU;

5.  vítá rozhodnutí Komise aktivovat 10 milionů EUR na výzkum viru Zika a doporučuje zaměřit se na případy vážných kongenitálních malformací mozku v Latinské Americe a podezření na jejich spojitost s infekcemi virem Zika; má však pochybnosti, zda tato částka odpovídá rozsáhlé vědecké výzvě pomoci pochopit onemocnění virem Zika a jeho neurologické komplikace a vyvinout pro tuto nemoc diagnostické testy a léčbu;

6.  konstatuje, že virus Zika byl zaznamenán ve 28 zemích a má potenciálně následky, které změní život, především pro mladé a chudé ženy, valná většina, z nichž žije v nejméně rozvinutých oblastech těchto zemí; zdůrazňuje s ohledem na pravděpodobné budoucí rozšíření této nemoci, že mezinárodní společenství musí naléhavě uvést do praxe poznatky získané v loňské krizi v souvislosti s virem Ebola;

7.  zdůrazňuje, že výzkum by se měl přednostně zaměřovat na preventivní opatření proti šíření viru a na léčbu; požaduje, aby se výzkum viru Zika soustředil na tyto tři oblasti: prozkoumat velmi pravděpodobnou souvislost mezi virem Zika a vrozenými malformacemi mozku, nalézt léčbu a očkovací látky a vyvinout testy pro rychlou a účinnou diagnózu;

8.  zdůrazňuje, že je nezbytné provádět další výzkum v oblasti možné souvislosti mezi mikrocefalií a larvicidem známým jako pyriproxyfen, neboť neexistují žádné vědecké důkazy, které by tuto souvislost vyvrátily;

9.  zdůrazňuje, že výzkum by neměl přehlížet další možné a doplňkové příčiny mikrocefalie;

10.  poukazuje na další možnosti financování dostupné v rámci programu Horizont 2020 a sedmého rámcového programu pro výzkum v oblasti vývoje vakcíny proti malárii a opomíjeným infekčním chorobám, mezi nimiž je i virus Zika;

11.  vyzývá Komisi, aby v případě, že budou na výzkum vynaloženy veřejné finanční prostředky EU, zajistila, že se na výsledky tohoto výzkumu nebudou vztahovat práva duševního vlastnictví a že pacientům bude zaručena cenová dostupnost takto vyvinutých produktů;

12.  vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní opatření pro evropské oblasti, kde se již virus Zika rozšířil, s cílem vyhubit v těchto oblastech všechny možné vektory přenosu, pomoci již nakaženým osobám, zejména těhotným ženám, a zabránit rozsáhlejšímu přenosu v těchto oblastech a ve zbývající části evropského kontinentu;

13.  vyzývá Komisi, aby předložila akční plán předcházení šíření viru v Evropě a aby pomáhala členským státům a třetím zemím bojovat proti této epidemii v oblastech, kde virus propukl nejsilněji (především v Karibiku a ve Střední a Jižní Americe); domnívá se, že tento plán by měl zahrnovat cílenou a odpovídající distribuci mechanických bariér proti šíření nákazy poskytovaných zdarma, jako jsou sítě (proti bodnutí komáry) a kondomy (chránící před pohlavním přenosem); vyzývá Komisi, aby vypracovala protokolární postup zaměřený na občany, u nichž by mohlo existovat riziko, že jsou přenositeli infekce viru Zika z důvodu jejich epidemiologického kontextu, s cílem přerušit účinným způsobem řetězec pohlavního a krevního přenosu díky včasné detekci;

14.  zdůrazňuje, že je v případě diskusí o financování a provádění odhadů ohledně laboratorních potřeb nezbytné zaujmout genderově citlivý přístup s ohledem na složitost testování a vývoj  bezpečných, účinných, finančně dostupných a výsledných vakcín pro těhotné ženy, které jsou z klinického testování prováděného v rané fázi studií často vyloučeny; naléhavě žádá finanční dárce, aby si v souvislosti s předpokládanými náklady na vývoj těchto očkovacích látek zachovali realistický nadhled, včetně vyčlenění finančních prostředků na výzkum ze strany EU, a aby otázku bezpečnosti dívek a žen postavili do popředí zájmu;

15.  zdůrazňuje, že virus Zika odhalil slabiny jak v oblasti reakce veřejných systémů zdravotní péče, zejména na úrovni primární péče, tak v oblasti poskytování služeb reprodukčního zdraví a práv žen a dívek v postižených zemích, zejména pokud jde o informace a péči během a po ukončení těhotenství a pokud jde o prevenci a ukončování těhotenství, zatímco vlády těchto zemí ženám doporučily oddálit těhotenství do doby, než se bude o viru Zika vědět více;

16.  uznává, že je nezbytné posílit kapacity laboratoří v souvislosti s potvrzováním podezření na Zika virovou infekci v EU a zemích EHP s cílem odlišit Zika virovou infekci od jiných arbovirových infekcí (například nákazy virem dengue a chikungunya); vyzývá členské státy a Komisi, aby výzkum v laboratořích, které zkoumají virus Zika, koordinovaly a aby prosazovaly vytvoření takových laboratoří i v členských státech, kde tyto laboratoře nejsou;

17.  vyzývá EU a členské státy, aby navrhly strategie, které pomohou propojit výrobce očkovacích látek, střediska pro kontrolu a prevenci chorob a další národní a státní agentury veřejného zdraví a poskytovatele zdravotní péče za účelem podpory výměny údajů a analýz;

18.  zdůrazňuje, že je důležité lépe informovat porodníky, pediatry a neurology o tom, že pacienti, kteří v roce 2014 a později navštívili Brazílii a další postižené země a ti, u nichž se projevují vrozené malformace centrálního nervového systému, mikrocefalie a syndrom Guillain-Barré, by měli být vyšetřeni na nákazu virem Zika;

19.  se znepokojením konstatuje, že v mnoha zasažených zemích nepředstavuje těhotenství prostou volbu, a to zvláště v těch zemích, kde existuje stále velmi vysoká míra sexuálního násilí; vyzývá EU, aby podporovala postižené země v zajištění všeobecného přístupu k primární zdravotní péči, včetně předporodní a poporodní péče a diagnostického testování na virus Zika, a vyzývá EU, aby podporovala vlády postižených zemí v poskytování úplných informací v oblasti sexuálního a reproduktivního zdraví a poskytování balíčku zdravotní péče, včetně možností rodinného plánování, s důrazem na přístup k řadě vysoce kvalitních antikoncepčních metod pro všechny ženy a dospívající dívky a přístup k bezpečné interrupci s cílem bojovat proti nárůstu nebezpečných potratů, k nimž od propuknutí epidemie dochází, a zahájit v této souvislosti dialog o antikoncepci a právech žen a dívek s partnerskými zeměmi;

20.  zdůrazňuje, že 25 zemí EU a EHP, USA a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí doporučilo těhotným ženám a ženám plánujícím těhotenství, aby necestovaly do oblastí zasažených virem Zika (údaje k datu 10. února 2016);

21.  vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje prevence, léčba ani očkovací látka na ochranu před Zika virovou infekcí a vzhledem k tomu, že by během letního období 2016 mohlo v Evropě dojít k riziku místního přenosu vektory, vyzývá Komisi, aby uskutečnila okamžitou analýzu prostředků na hubení hmyzu, pokud jde o lidské zdraví a účinnost proti komůrům – vektorům infekce; vyzývá rovněž Komisi, aby koordinovala soubor preventivních pokynů, které mají vnitrostátní orgány pro toto léto přijmout;

22.  uznává, že byl veřejně zveřejněn algoritmus testování těhotných žen, které se vrátily z oblasti, kde dochází k přenosu viru Zika; zdůrazňuje však, že orgány v oblasti zdravotnictví se dosud nezabývaly otázkou dlouhodobé detekce viru Zika ve spermatu a doloženým přenosem viru Zika sexuálním stykem, což může mít dopady na cestující mužského pohlaví vracející se z oblastí, kde k přenosu viru dochází; je přesvědčen o tom, že vzhledem ke skutečnosti, že bezpříznakové infekce jsou časté, mělo by být mužům, kteří cestují, vydáno doporučení, aby po návratu z oblastí, v nichž dochází k přenosu viru, používali kondomy, a to až do té doby, než budou o významu tohoto způsobu přenosu k dispozici přesvědčivé údaje;

23.  na základě doporučení Světové zdravotnické organizace o prevenci v evropských zemích vyzývá Komisi a členské státy, aby významným způsobem posílily monitorování invazivních druhů komárů a zvýšily kontrolu komárů tím, že zredukují množství líhnišť (jako jsou jezírka), že v případě nákazy přistoupí k použití insekticidů a že zlepší frekvenci dezinfekce nákladních letadel, přepravních kontejnerů a kabin a oddělení pro cestující v letadlech pocházejících z nakažených zemí;

24.  vyzývá EU a velvyslanectví členských států, aby poskytly informace a podporu občanům EU žijícím v postižených oblastech nebo kteří do těchto oblastí cestují;

25.  vyzývá EU a letecké společnosti třetích zemí, aby náležitě a řádně prováděly dezinsekci letadel z postižených oblastí;

26.  vyzývá EU, aby za účelem vytvoření strategie proti viru Zika konzultovala s členskými státy a třetími zeměmi (státními, regionálními a místními vládami), které mají odborné znalosti v oblasti sledování, osvěty, prevence a boje, pokud jde o komára druhu Aedes – například s regionální vládou Madeiry a radnicí města Funchal, která má více než desetileté zkušenosti s řešením této problematiky, a s francouzskými nejvzdálenějšími regiony a zámořskými územími, která mají dlouhodobé zkušenosti s výskytem onemocnění přenášených vektorem, zejména pak s virem Zika;

27.  zdůrazňuje, že v boji proti šíření této infekce je zapotřebí koordinovaný přístup na úrovni EU a na mezinárodní úrovni; vítá v této souvislosti vytvoření evropského lékařského sboru a domnívá se, že jeho význam spočívá v tom, že může v případě potřeby pomoci mobilizovat lékařské a zdravotnické týmy a zařízení pro boj proti viru Zika; vyzývá rovněž Komisi, aby s naléhavou platností předložila horizontální strategii EU o celosvětovém zdraví cílenou k dosažení nového rámce udržitelného rozvoje a jeho cílů;

28.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s dalšími partnery pomáhala monitorovat šíření viru Zika také v rozvojových zemích a začleňovat odpovídající reakce, pokud jde o rozvoj zdravotnických kapacit, školení zdravotnického personálu, epidemiologický dohled, vzdělávání a mobilizaci komunit a kontrolu populací komárů, do stávajících programů rozvoje jednotlivých zemí ve spolupráci s postiženými zeměmi;

29.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se veškeré návrhy zakládaly na široké škále epidemiologických studií pokrývajících nejen následky viru Zika, ale také další příčiny těchto následků;

30.  vyzývá členské státy, aby zvyšovaly informovanost klinických lékařů a středisek cestovního lékařství o vývoji epidemie viru Zika a kontrole vektorů plánované orgány v postižených oblastech, aby mohli infekce virem Zika zahrnout do své diferenciální diagnostiky občanů a cestujících přijíždějících z těchto oblastí a připravit případnou karanténu cestujících, u nichž se předpokládá nákaza virem Zika, s cílem předejít autochtonnímu přenosu; vyzývá státní zdravotnické orgány, aby uskutečnily informační kampaň koordinovanou Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí s cílem informovat a uklidnit evropské občany a předejít zbytečné panice;

31.  vyzývá Komisi a členské státy, aby byly ostražitější, pokud jde o včasnou detekci případů Zika virové infekce importované do EU, včetně zámořských zemí a území EU a nejvzdálenějších oblastí EU, zejména tam, kde se vektoři či potenciální vektoři vyskytují, aby se snížilo riziko autochtonního přenosu; uznává navíc, že ačkoli je riziko pravděpodobně nízké a sezónně omezené, existuje riziko zavlečení viru Zika do oblastí mírného klimatického pásma zamořených komáry druhu Aedes (včetně Severní Ameriky a Evropy) prostřednictvím souvislého autochtonního přenosu;

32.  zdůrazňuje, že v rámci boje proti onemocnění virem Zika je důležitý přístup k širokým službám zdravotní péče;

33.  podporuje výzvy Organizace Spojených národů(9) prohlásit za neplatné právní předpisy a politiky, které omezují přístup k sexuálnímu a reproduktivnímu zdraví a právům v této oblasti, které jsou v rozporu s mezinárodními normami, a opakuje svoji ochotu zajistit, aby byly reakce v oblasti veřejného zdraví prováděny v souladu s lidskými právy, zejména pokud jde o zdraví a práva v oblasti zdraví;

34.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a Světové zdravotnické organizaci.

(1) Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104.
(3) http://www.who.int/features/qa/zika/en/
(4) http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
(5) Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016).
(6) http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
(7) https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-france/
(8) http://www.reuters.com/article/us-health-zika-qanda-factbox-idUSKCN0X22TY
(9) http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk

Právní upozornění - Ochrana soukromí