Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2584(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0449/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0449/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0122

Hyväksytyt tekstit
PDF 192kWORD 87k
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Zikaviruksen leviäminen
P8_TA(2016)0122B8-0449/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. huhtikuuta 2016 Zikaviruksen leviämisestä (2016/2584(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 1. helmikuuta 2016 annetun Maailman terveysjärjestön (WHO) lausunnon, jossa zikaviruksen leviäminen julistettiin kansainväliseksi kansanterveydelliseksi uhaksi,

–  ottaa huomioon valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 2119/98/EY kumoamisesta 22. lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1082/2013/EU(1),

–  ottaa huomioon tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1291/2013(2),

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen zikaviruksen leviämisestä (O‑000030/2016 – B8-0119/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että 1. helmikuuta 2016 WHO julisti zikaviruksen leviämisen olevan kansainvälinen kansanterveydellinen uhka;

B.  toteaa, että zikavirus on hyttysten levittämä emergentti virus, jonka sylvaattisen keltakuumeen seurantaverkko havaitsi ensimmäistä kertaa vuonna 1947 Ugandan Zika-metsän rhesusapinoissa;

C.  toteaa, että zikaviruksen aiheuttamaa tautia on satunnaisesti havaittu kahdella Euroopan alueella, Martiniquella ja Ranskan Guyanassa sekä Afrikassa, Amerikassa, Aasiassa ja Tyynenmeren alueella, ja tartuntatapauksia on havaittu Euroopassa, erityisesti merentakaisilla alueilla Guadeloupella ja Saint Martinilla;

D.  toteaa, että vuonna 2007 zikavirus ilmaantui ensimmäistä kertaa tunnettujen endeemisten rajojensa ulkopuolella ja aiheutti epidemian Yapin saarella Mikronesian liittovaltiossa, jonka jälkeen vuosina 2013–2014 Ranskan Polynesiassa esiintyi laaja epidemia, joka sitten levisi useisiin Oseanian maihin, mukaan luettuina Uusi-Kaledonia ja Cookinsaaret; toteaa, että vaikka zikaviruksen yleisesti uskottiin aiheuttavan ihmiselle vain lievän sairauden, Ranskan Polynesiassa esiintynyt epidemia paljasti, että virus voi aiheuttaa neurologisia komplikaatioita (eli Guillain-Barrén oireyhtymää ja meningoenkefaliittia);

E.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) mukaan useimmat infektiot (noin 80 prosenttia) jäävät oireettomiksi;

F.  toteaa, että zikaviruksen laajimmat epidemiat on todettu Brasiliassa, erityisesti Brasilian koillisosassa;

G.  toteaa, että marraskuussa 2015 Brasilian terveysministeriö julisti kansanterveyttä koskevan hätätilan, koska Pernambucon osavaltiossa oli vuonna 2015 syntynyt aiempaa epätavallisen paljon suurempi määrä lapsia, joilla oli mikrokefalia; toteaa, että määrän huomattavaa kasvua esiintyy selvästi pääasiassa kaikkein vakavimmissa mikrokefalian muodoissa, mutta jotkin raportit viittaavat siihen, että sairauden lievempien muotojen esiintyvyys oli poikkeuksellisen suuri jo muutamaa vuotta ennen vuoden 2015 zikavirus-epidemiaa;

H.  toteaa, että hyttysen elämänkaari riippuu ilmastosta, elinpaikasta ja biologisesta monimuotoisuudesta ja että leviämistä edistää ihmisten toiminta kuten kuten ilmastonmuutos, ihmisten rakentamat vesiympäristöt, metsäkato, kaupungistuminen, puutteellinen jätevesihuolto, yhdyskuntajäte, konfliktit ja matkustaminen;

I.  toteaa, että zikaviruksen leviäminen on tuonut esiin niiden maiden, joissa virusta esiintyy, eriarvoisuuden muun muassa julkisten terveydenhuoltojärjestelmien ja elinolojen suhteen, ja se on suhteettoman suuressa määrin vahingoittanut yhteiskunnan köyhimpiä jäseniä, jotka usein elävät lähellä avoimia vesilähteitä ja joilla on huonot valmiudet ehkäistä ja torjua tätä sairautta; toteaa, että naiset muodostavat edelleen enemmistön maailman köyhistä ja että tässä asiassa on erityisesti kyse heidän tilanteestaan, koska he ovat kotitalouksissa pääasiallisessa vastuussa ravinnosta, puhtaasta vedestä, hygieniasta ja mikrokefaliaan liittyvistä oireyhtymistä kärsivien lasten kasvatuksesta, joka voi vaatia tavallista enemmän varoja, erityisesti kun mitään asianmukaisia tai kohtuuhintaisia tukirakenteita ei ole käytettävissä;

J.  toteaa, että useat Euroopan maat ovat ilmoittaneet, että niissä on tavattu matkustajien maahantuomia zikavirusinfektioita; toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskus mainitsi 11. helmikuuta 2016 mikrokefalia-tapauksen, joka oli havaittu raskaana olevalla naisella Sloveniassa; toteaa, että tämä nainen oli saanut zikavirukseen viittaavan infektion asuessaan raskauden aikana Brasiliassa;

K.  toteaa, että 9. helmikuuta 2016 jälkeen ei ole ilmoitettu yhdestäkään autoktonisesta zikavirustartunnasta Euroopan mantereella mutta joitakin tapauksia on ilmoitettu Euroopan syrjäisimmillä alueilla;

L.  toteaa, että viruksen ilmaantuminen on liitetty mikrokefalian ja muiden neurologisten häiriöiden, muun muassa Guillain-Barrèn oireyhtymän, tapausten äkilliseen lisääntymiseen; toteaa WHO:n ilmoittaneen 1. helmikuuta 2016, että raskaudenaikaisen zikavirustartunnan ja mikrokefalian välisestä syy-yhteydestä on vahva epäily, vaikka sitä ei ole vielä tieteellisesti todistettu;

M.  toteaa, että jatkuvasti lisääntyvän alustavan tutkimuksen perusteella vallitsee tieteellinen yksimielisyys siitä, että zikavirus on yksi mikrokefalian syistä(3), sairauden, jossa sikiön solut, joista aivot muodostuvat, vaurioituvat(4), joka aiheuttaa vauvojen syntymisen epätavallisen pienipäisinä ja useimmissa tapauksissa aivojen kehityksen viivästymistä ja joka näyttää voivan vahingoittaa sikiötä koko raskauden ajan,(5) ja joka on myös Guillain-Barrén oireyhtymän syynä; ottaa huomioon, että epävarmuus syntymättömän vauvan terveydestä sekä epätietoisuus viruksen kulkeutumismekanismeista asettaa naiset ja teini-ikäiset tytöt, erityisesti raskaana olevat naiset ja heidän perheensä, uskomattoman vaikeaan asemaan, joka liittyy varsinkin heidän terveyteensä ja kotitalouteen kohdistuvien pitkän aikavälin vaikutuksiin; katsoo, ettei tällaisen epävarmuuden saisi missään tapauksessa antaa viivästyttää kiireellisiä päätöksiä ja toimia, joita tarvitaan tämän kriisin selvittämiseksi;

N.  toteaa, että mikrokefaliaan on monia mahdollisia syitä mutta usein syy jää tuntemattomaksi; katsoo, että mikrokefaliaan tarkoitetun hoidon puuttuessa on tärkeää, että on olemassa moniammatillinen ryhmä, joka arvioi ja hoitaa vauvoja ja lapsia, joilla on mikrokefalia; toteaa, että virikkeiden tarjoamiseen ja leikkiohjelmiin perustuvilla, varhaisessa vaiheessa toteutettavilla toimilla voidaan vaikuttaa myönteisesti kehitykseen ja myös perheneuvonta ja vanhemmille annettava tuki ovat äärimmäisen tärkeitä;

O.  toteaa, että argentiinalaiset ja brasilialaiset tutkijat ovat yhdistäneet Brasiliassa tapahtuneen mikrokefaliatapausten äkillisen kasvun larvicide pyriproxyfeniin, jota lisättiin juomaveteen kyseisellä Brasilian alueella vuonna 2014; toteaa, että tämän mahdollisen yhteyden olemassaolon vuoksi ja vastoin terveysministeriön neuvoa Brasilian eteläosassa sijaitsevan osavaltion Rio Grande do Sulin paikallisviranomaiset keskeyttivät varovaisuusperiaatteen mukaisesti kyseisen kemikaalin käytön 13. helmikuuta 2016 alkaen;

P.  ottaa huomioon, että lokakuun 2015 jälkeen ilmoitetuista 4 783:sta mikrokefaliatapauksesta yli 700:n kohdalla on todettu, että kyse ei ole mikrokefaliasta;

Q.  ottaa huomioon, että 404 pikkulapsesta, joilla on todettu mikrokefalia, vain 17:n kohdalla zikavirustestin tulos on ollut positiivinen;

R.  toteaa, että zikaviruksen leviäminen on ollut tosiasia Euroopan merentakaisilla alueilla vuodesta 2013 alkaen;

S.  toteaa, että on olemassa riski, että Euroopassa alkaa viruksen paikallinen vektorivälitteinen siirtyminen kesäkaudella 2016;

T.  toteaa, ettei mitään erityistä hoitoa tai rokotusta ole tällä hetkellä saatavilla mutta intialainen yhtiö Bharat Biotech ilmoitti 3. helmikuuta 2016, että sillä oli kehitteillä kaksi ehdokasta rokotteeksi, yksi yhdistelmärokote ja toinen inaktivoitu rokote, joka on saavuttanut prekliinisten eläintestien vaiheen;

U.  toteaa, että zikavirus voi levitä sukupuoliteitse(6),(7) ja WHO on todennut, että sukupuoliteitse tapahtuvat tartunnat ovat verraten yleisiä(8);

V.  toteaa, että ilmoituksia on tehty myös verensiirtoihin liittyvistä zikavirustartunnoista;

W.  toteaa, että on olemassa todellinen uhka zikavirustartunnan siirtymisestä rajojen yli tartunnan saaneiden matkustajien ja globaalin kaupankäynnin välityksellä;

1.  toteaa, että zikavirus siirtyy ihmiseen pääasiassa tartunnan saaneen Aedes-sukuun kuuluvan hyttysen, etupäässä trooppisten alueiden Aedes aegypti -hyttysen, pureman kautta ja että tämä sama hyttyslaji on se, joka välittää myös denguekuumeen, chikungunyan ja keltakuumeen tartuntoja;

2.  toteaa, että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen arvion mukaan taudin ehkäisy perustuu tällä hetkellä henkilökohtaisiin suojatoimiin kuten pukeutumiseen permetriinillä käsiteltyihin pitkähihaisiin paitoihin ja pitkiin housuihin (erityisesti niinä vuorokaudenaikoina, joina zikavirusta välittävä hyttynen liikkuu aktiivisimmin) ja nukkumiseen tai lepäämiseen hyttysverkoin suojatuissa tai ilmastoiduissa huoneissa tai hyttysverkkojen muunlaiseen käyttöön, koska mitään hoitoa tai rokotuksia ei ole saatavilla ja zikavirusta levittävät hyttyset purevat sekä sisä- että ulkotiloissa, enimmäkseen päiväsaikaan;

3.  korostaa, että on tärkeää laatia asianmukaisessa mittakaavassa toteutettavia tiedotussuunnitelmia väestön valistamiseksi sekä edistää asianmukaista käyttäytymistä, jonka avulla vältytään hyttysten puremilta;

4.  pitää myönteisenä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen harjoittamaa jatkuvaa tilanteen seurantaa; kehottaa Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskusta ajantasaistamaan riskinarviointejaan ja epidemiologista tilannetta koskevia päivityksiään säännöllisesti; katsoo, että Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksen olisi perustettava trooppisten tartuntatautien asiantuntijakomitea, jotta voidaan tehokkaasti koordinoida ja seurata kaikkia toimenpiteitä, jotka EU:ssa on otettava käyttöön;

5.  pitää myönteisenä komission päätöstä käyttää 10 miljoonaa euroa zikavirusta koskevaan tutkimukseen ja suosittelee keskittymistä koko Latinalaisessa Amerikassa tapauksiin, joissa on kyse vakavista synnynnäisistä aivojen epämuodostumista, sekä niiden ja zikavirustartuntojen epäiltyyn yhteyteen; kyseenalaistaa kuitenkin sen, onko tämä summa oikeassa suhteessa siihen mittavaan tieteelliseen haasteeseen, jota zikaviruksen aiheuttamaa sairautta ja sen neurologisia komplikaatioita koskevan ymmärryksen edistäminen ja diagnostisten testien ja sairauden hoidon kehittäminen merkitsee;

6.  panee merkille, että zikavirusta on havaittu 28 maassa ja että sillä on mahdollisia koko elämään vaikuttavia seurauksia, erityisesti nuorten ja köyhien naisten kohdalla, joista enemmistö asuu kyseessä olevien maiden vähiten kehittyneillä alueilla; korostaa sairauden leviämisen todennäköistä jatkumista silmällä pitäen, että kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä kiireellisesti soveltamaan viime vuoden ebolakriisistä saatuja kokemuksia käytäntöön;

7.  korostaa, että tutkimuksessa olisi keskityttävä pääasiassa ehkäisytoimiin, jotta vältytään viruksen leviämiseltä, sekä hoitotapoihin; kehottaa kohdentamaan zikavirusta koskevan tutkimuksen kolmelle osa-alueelle eli tutkimaan vahvasti epäiltyä yhteyttä zikaviruksen ja aivojen synnynnäisten epämuodostumien välillä, kehittämään hoitotapoja ja rokotuksia sekä kehittämään testejä diagnoosien tekemiseksi nopeasti ja tehokkaasti;

8.  painottaa tarvetta tehdä lisätutkimuksia, jotka koskevat mahdollista yhteyttä mikrokefalian ja larvicide pyriproxyfenin välillä, kun otetaan huomioon, ettei saatavilla ole tieteellistä näyttöä tämän yhteyden poissulkemiseksi;

9.  painottaa, että tutkimuksessa ei pitäisi unohtaa muita mahdollisia ja täydentäviä syitä mikrokefaliaan;

10.  muistuttaa Horisontti 2020 -ohjelman ja seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman tarjoamista mahdollisuuksista lisärahoitukseen, jota voidaan saada tutkimukseen, joka koskee rokotteen kehittämistä malariaan ja vähälle huomiolle jääneisiin infektiotauteihin, joihin zikaviruskin kuuluu;

11.  kehottaa komissiota varmistamaan, että jos EU:n julkisia varoja käytetään tutkimukseen, sen tuloksiin ei sovelleta immateriaalioikeuksia ja näin kehitettyjen tuotteiden kohtuuhintaisuus potilaille on taattu;

12.  kehottaa komissiota ehdottamaan erityisiä toimia niitä unionin alueita varten, joille zikavirus on jo levinnyt, jotta kyseisiltä alueilta hävitetään kaikki mahdolliset viruksen siirtymisen vektorit, jo tartunnan saaneita henkilöitä tuetaan, erityisesti raskaana olevia naisia, ja vältytään viruksen laajemmalta leviämiseltä kyseisillä alueilla ja muualla Euroopan mantereella;

13.  kehottaa komissiota esittämään toimintasuunnitelman viruksen Eurooppaan leviämisen estämiseksi ja auttamaan jäsenvaltioita ja kolmansia maita torjumaan tätä epidemiaa pahimman levinneisyyden alueilla (pääasiassa Karibian alueella ja Keski- ja Etelä-Amerikassa); katsoo, että tällaisen ohjelman olisi sisällettävä mekaanisten esteiden, esimerkiksi verkkojen (hyttysten puremien estämiseksi) ja kondomien (sukupuoliteitse tapahtuvien tartuntojen estämiseksi), kohdennettu ja riittävä ilmainen jakelu; kehottaa komissiota laatimaan sellaisille kansalaisille kohdennetun hallintaprotokollan, joilla saattaa epidemiologisen taustansa perusteella olla riski, että he kantavat zikavirustartuntaa, jotta voidaan pyrkiä tehokkaasti rikkomaan viruksen sukupuoliteitse ja veren välityksellä tapahtuvan siirtymisen ketju varhaisen toteamisen avulla;

14.  korostaa, että rahoituksesta keskusteltaessa ja laboratoriotarpeita arvioitaessa on noudatettava sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa lähestymistapaa, kun otetaan huomioon raskaana oleville naisille, joille useinkaan ei voida tehdä varhaisia kliinisiä kokeita, tarkoitettujen turvallisten, tehokkaiden, kohtuuhintaisten ja jaettavissa olevien rokotteiden testauksen ja kehittämisen pulmallisuus; kehottaa taloudellisen avun antajia säilyttämään realistisen asenteen näiden rokotteiden kehittämisen odotettujen kustannusten suhteen, myös jakaessaan EU:n tutkimusrahoitusta, ja asettamaan tyttöjen ja naisten turvallisuuden etusijalle;

15.  huomauttaa, että zikavirus on paljastanut heikkouksia sekä julkisten terveydenhuoltojärjestelmien ja erityisesti perusterveydenhuollon valmiuksissa että lisääntymisterveyspalvelujen ja -oikeuksien tarjoamisessa naisille ja tytöille maissa, joihin virus on levinnyt, erityisesti tietojen ja hoidon saannin osalta raskauden aikana ja sen jälkeen sekä raskaudenehkäisyn ja raskaudenkeskeytyksen osalta ja että näiden maiden viranomaiset ovat neuvoneet naisia lykkäämään raskautta kunnes zikaviruksesta tiedetään enemmän;

16.  toteaa, että on lisättävä laboratorioiden toimintakykyä epäiltyjen zikavirustartuntojen vahvistamiseksi EU/ETA-alueella, jotta zikavirustartunnat voidaan erottaa muista arbovirustartunnoista (esimerkiksi denguekuumeesta ja chikungunyasta); kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota koordinoimaan tutkimusta zikavirustutkimusta tekevien laboratorioiden välillä sekä edistämään tällaisten laboratorioiden perustamista jäsenvaltioissa, joissa niitä ei vielä ole;

17.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ehdottamaan strategioita, joiden avulla rokotevalmistajat, tautientorjuntakeskukset ja muut valtakunnalliset ja valtiolliset terveysviranomaiset sekä terveyspalvelujen tuottajat saatetaan yhteen, jotta voidaan edistää tietojen ja analyysien vaihtoa;

18.  korostaa, että on tärkeää lisätä gynekologien, lastenlääkäreiden ja neurologien keskuudessa tietoisuutta siitä, että zikavirustartunnan mahdollisuus olisi tutkittava sellaisten potilaiden kohdalla, jotka ovat matkustaneet Brasiliaan tai muihin maihin, joihin zikavirus on levinnyt, tai joilla ilmenee synnynnäisiä keskushermoston epämuodostumia, mikrokefaliaa tai Guillain-Barré -oireyhtymä (GBS);

19.  panee huolestuneena merkille, että monissa epidemiamaissa raskaus ei ole pelkkä valinta, ei varsinkaan maissa, joissa seksuaalista väkivaltaa esiintyy jatkuvasti laajassa mitassa; kehottaa EU:ta tukemaan epidemiamaita, jotta ne voivat tuoda perusterveydenhuollon kaikkien kansalaisten ulottuville, myös äitiyshuollon ja lastenneuvolat sekä zikaviruksen diagnostiset testit, ja kehottaa EU:ta tukemaan kyseisten maiden hallituksia kattavan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä terveydenhoitoa koskevan tietopaketin tarjoamisessa, johon sisältyvät myös perhesuunnittelumahdollisuudet ja jossa painotetaan monien erilaisten korkealaatuisten ehkäisymenetelmien saattamista kaikkien naisten ja teini-ikäisten tyttöjen ulottuville sekä turvallisen raskaudenkeskeytysmahdollisuuden tarjoamista heille, jotta torjutaan epidemian alkamisen jälkeen esiintynyttä vaarallisten aborttien määrän kasvua ja jotta tässä yhteydessä käynnistetään tarvittava ehkäisyä ja naisten ja tyttöjen oikeuksia koskeva vuoropuhelu kumppanimaiden kanssa;

20.  huomauttaa, että tähän mennessä (10. helmikuuta 2016) 25 EU/ETA-maata, Yhdysvallat ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ovat neuvoneet raskaana olevia naisia ja naisia, jotka yrittävät tulla raskaaksi, lykkäämään matkustamista alueille, joilla on zikavirustartuntoja;

21.  toteaa, että tällä hetkellä zikavirustartunnalta suojautumiseksi ei ole ennaltaehkäisyä, hoitoa tai rokotetta ja että on olemassa riski, että Euroopassa alkaa viruksen paikallinen vektorivälitteinen siirtyminen kesäkaudella 2016, ja kehottaa sen vuoksi komissiota suorittamaan välittömästi torjunta-aineiden analysoinnin ihmisten terveyden ja tartunnanlevittäjähyttysten torjunnan tehokkuuden kannalta; kehottaa komissiota myös koordinoimaan tartuntojen ehkäisyä koskevien suuntaviivojen laatimista, jotka kansalliset viranomaiset ottavat käyttöön tulevana kesänä;

22.  toteaa, että zikavirustartuntojen leviämisalueilta palaavien raskaana olevien naisten testausta varten on julkistettu algoritmi; huomauttaa kuitenkin, että terveysviranomaiset eivät vielä ole käsitelleet kysymystä, joka koskee zikaviruksen pitkällistä esiintymistä siemennesteessä sekä zikaviruksen todistettua siirtymistä sukupuoliyhteydessä, millä voi olla seurauksia tartunta-alueilta palaavien miesmatkustajien kohdalla; katsoo, että koska infektiot ovat usein oireettomia, miesmatkustajia olisi neuvottava käyttämään tartunta-alueilta palattuaan kondomia, kunnes tämän siirtymistavan merkittävyydestä on saatavilla vakuuttavia tietoja;

23.  kehottaa WHO:n tartuntojen ehkäisystä Euroopan maissa antamien suositusten seurauksena komissiota ja jäsenvaltioita merkittävästi tehostamaan hyttysten tulokaslajien seurantaa sekä lisäämään hyttysten torjuntaa hävittämällä lisääntymispaikkoja (esimerkiksi lammikoita) ja suunnittelemalla torjunta-aineruiskutuksia epidemioiden puhjetessa ja tehostamaan lastin, lastinkuljettajien sekä zikavirustartuntojen alueilta saapuvien lentokoneiden miehistölle ja matkustajille varattujen osastojen desinfiointia;

24.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioiden lähetystöjä tarjoamaan tartunta-alueilla asuville ja niillä matkustaville EU:n kansalaisille tietoja ja tukea;

25.  kehottaa EU:n ja kolmansien maiden lentoyhtiöitä desinfioimaan tartunta-alueilta saapuvat lentokoneet asianmukaisesti ja perusteellisesti;

26.  kehottaa EU:ta kuulemaan zikaviruksen torjuntaa koskevan strategiansa laatimiseksi jäsenvaltioita ja kolmansia maita (valtion-, alue- ja paikallishallintoa), joilla on Aedes-suvun hyttysten seurantaa, tietoisuuden lisäämistä niistä sekä niiden ehkäisyä ja/tai torjuntaa koskevaa asiantuntemusta, esimerkiksi Madeiran aluehallintoa ja Funchalin kaupungin johtoa, joilla on yli kymmenen vuoden kokemus tämä kysymyksen käsittelystä, sekä Ranskan syrjäisimpiä ja merentakaisia alueita, joilla on pitkäaikainen asiantuntemus vektorivälitteisistä emergenteistä taudeista ja erityisesti zikaviruksesta;

27.  huomauttaa tarpeesta soveltaa koordinoitua lähestymistapaa EU:n tasolla ja kansainvälisesti tämän epidemian torjumiseksi; pitää tässä yhteydessä myönteisenä eurooppalaisten lääkintäapujoukkojen perustamista ja katsoo niiden voivan tarvittaessa merkittävästi auttaa sairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yksiköiden ja laitteiden käyttöönotossa zikaviruksen torjumiseksi; kehottaa komissiota myös kiireellisesti esittämään EU:n horisontaalista globaalin terveyden strategiaa, jolla pyritään aikaansaamaan uudet kestävän kehityksen puitteet ja tavoitteet;

28.  kehottaa komissiota yhteistyössä muiden kumppaneiden kanssa edistämään zikaviruksen leviämisen seurantaa myös kehitysmaissa sekä liittämään nykyisiin maakohtaisiin kehitysohjelmiin yhteistyössä kyseisten maiden kanssa riittäviä vastatoimia, jotka koskevat terveyteen liittyvien valmiuksien kehittämistä, terveydenhoitohenkilöstön koulutusta, epidemiologista seurantaa, yhteisöjen koulutusta ja aktivointia sekä hyttyskantojen säännöstelyä;

29.  painottaa tarvetta perustaa kaikki ehdotukset laajaan joukkoon epidemiologisia tutkimuksia, joissa käsitellään paitsi zikaviruksen vaikutuksia myös muita syitä näihin vaikutuksiin;

30.  kehottaa jäsenvaltioita lisäämään lääkäreiden ja matkailijoiden terveysklinikoiden tietoa zikavirusepidemian kehityksestä sekä viranomaisten suunnittelemasta vektorien valvonnasta tartunta-alueilla, jotta ne voivat sisällyttää zikavirustartunnan erotusdiagnooseihinsa kyseisten alueiden asukkaiden ja matkailijoiden kohdalla sekä valmistautua mahdolliseen sellaisten matkailijoiden karanteeniin asettamiseen, joiden epäillään saaneen zikavirustartunnan, jotta viruksen autoktoninen siirtyminen voidaan estää; kehottaa kansallisia terveysviranomaisia järjestämään Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen koordinoiman tiedotuskampanjan, jolla pyritään jakamaan tietoja Euroopan unionin kansalaisille ja rauhoittamaan heitä sekä torjumaan tarpeettomia pelkoja;

31.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään valppautta maahantuotujen zikaviruksen tartuntatapausten varhaiseksi havaitsemiseksi EU:ssa, myös EU:n merentakaisissa maissa ja alueilla sekä EU:n syrjäisimmillä alueilla, erityisesti siellä, missä vektoreita tai mahdollisia vektoreita on läsnä, jotta pienennetään viruksen autoktonisen siirtymisen riskiä; toteaa lisäksi, että on olemassa riski zikaviruksen leviämisestä Aedes-suvun hyttysten vaivaamille lauhkean ilmaston alueille (mukaan luettuna Pohjois-Amerikan ja Euroopan alueet) ja tästä seuraavasta autoktonisen siirtymisen alkamisesta näillä alueilla, vaikka se todennäköisesti onkin pieni ja rajautuu määrättyihin vuodenaikoihin;

32.  korostaa kattavien terveyspalvelujen saatavuuden merkitystä zikaviruksen aiheuttaman taudin torjumisessa;

33.  antaa tukensa YK:n esittämille kehotuksille(9) kumota sellaiset säädökset ja politiikat, joilla rajoitetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta sekä niihin liittyvien oikeuksien käyttöä kansainvälisten normien vastaisesti, ja vakuuttaa jälleen haluavansa varmistaa, että kansanterveystoimenpiteitä toteutettaessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia, erityisesti kun on kyse terveydestä ja siihen liittyvistä oikeuksista;

34.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Maailman terveysjärjestölle.

(1)EUVL L 293, 5.11.2013, s. 1.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104.
(3)http://www.who.int/features/qa/zika/en/
(4)http://www.nature.com/news/zika-highlights-role-of-controversial-fetal-tissue-research-1.19655
(5)Brasil, P. et al. N. Eng. J. Med. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1602412 (2016).
(6)http://www.dallascounty.org/department/hhs/press/documents/PR2-2-16DCHHSReportsFirstCaseofZikaVirusThroughSexualTransmission.pdf
(7)https://www.rt.com/news/333855-zika-sex-case-france/
(8)http://www.reuters.com/article/us-health-zika-qanda-factbox-idUSKCN0X22TY
(9)http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53173#.VswcHE32aUk

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö