Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2639(DEA)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0452/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0452/2016

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0124

Usvojeni tekstovi
PDF 246kWORD 70k
Četvrtak, 14. travnja 2016. - Strasbourg
Neulaganje prigovora na delegirani akt: detaljna pravila koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Odluka Europskog parlamenta od o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 5. travnja 2016. o ispravku Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2016)01934),

–  uzimajući u obzir pismo Komisije od 11. ožujka 2016. u kojem se od Parlamenta traži da izjavi da neće uložiti prigovor na delegiranu uredbu,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača upućeno predsjedniku Konferencije predsjednika odbora 7. travnja 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku unije(1), a posebno njezin članak 160. i članak 284. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir preporuku za donošenje odluke Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 6. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir činjenicu da nisu uloženi prigovori u roku propisanom člankom 105. stavkom 6. trećom i četvrtom alinejom Poslovnika, koji rok je istekao 13. travnja 2016.,

A.  budući da su nakon objavljivanja Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446(2) otkrivene dvije pogreške;

B.  budući da se prva pogreška odnosi na pretpostavku o carinskoj deklaraciji iz članka 139. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 za određene vrste robe iz članka 136. stavka 1. te delegirane uredbe; budući da se tijekom završne revizije te Delegirane uredbe prije njezina donošenja promijenio redoslijed navođenja robe u članku 136. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, a da upućivanja na tu robu u članku 139. te delegirane uredbe pritom greškom nisu bila ažurirana i budući da bi se stoga navedena upućivanja trebala ispraviti;

C.  budući da se druga pogreška odnosi na članak 141. stavak 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446; budući da točka (b) članka 233. stavka 1. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93(3) koja je trenutačno primjenjiva i koja pruža mogućnost da se u određenom broju ograničenih i veoma specifičnih slučajeva sam čin prelaska granice smatra deklaracijom privremenog uvoza, izvoza ili ponovnog izvoza greškom nije uključena u Delegiranu uredbu (EU) 2015/2446 i budući da zbog toga ne postoji mogućnost da se određena roba deklarira samim činom prelaska granice carinskog područja Unije; budući da bi se članak 141. stavak 1. Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 stoga trebao ispraviti;

D.  budući da će navedene dvije pogreške utjecati na trgovinske tokove i da će imati veoma negativne posljedice za carinska tijela i trgovce ako se ne isprave do 1. svibnja 2016. kada će relevantne odredbe Uredbe (EU) br. 952/2013 postati primjenjive;

E.  budući da delegirana uredba može stupiti na snagu tek na kraju razdoblja nadzora Parlamenta i Vijeća samo ako Parlament i Vijeće nisu na nju uložili nikakav prigovor ili ako su, prije isteka tog roka, i Parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore; budući da je u članku 284. stavku 5. Uredbe (EU) br. 952/2013 određeno razdoblje za nadzor u trajanju od dva mjeseca od datuma priopćenja, odnosno do traje 5. lipnja 2016., i koje se može produljiti za period od još dva mjeseca;

F.  međutim, budući da je Komisija 11. ožujka 2016. zbog hitnosti situacije zatražila da Parlament najkasnije do 1. svibnja 2016. donese prijevremenu potvrdu delegirane uredbe;

1.  izjavljuje da ne ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)SL L 269, 10.10.2013., str. 1.
(2)Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.).
(3)Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL L 253, 11.10.1993., str. 1.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti