Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2639(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0452/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-0452/2016

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0124

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 69k
2016. április 14., Csütörtök - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok
P8_TA(2016)0124B8-0452/2016

Az Európai Parlament határozata a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet helyesbítéséről szóló, 2016. április 5-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzéséről (C(2016)01934 – 2016/2639(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2016)01934),

–  tekintettel a Bizottság 2016. március 11-i levelére, melyben kérte a Parlamenttől annak kijelentését, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2016. április 7-i, a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének címzett levelére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az Uniós Vámkódexről szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 160. cikkére és 284. cikkének (5) bekezdésére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 105. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2016. április 13-án járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet(2) közzétételét követően felfedeztek két hibát;

B.  mivel az első hiba a felhatalmazáson alapuló rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott bizonyos fajta árukra vonatkozó, az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 139. cikkében meghatározott vámárunyilatkozat feltételezésével kapcsolatos; mivel az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 136. cikkében felsorolt áruk sorrendje az említett felhatalmazáson alapuló rendelet elfogadását megelőző végső ellenőrzés során megváltozott, azonban a felhatalmazáson alapuló rendelet 139. cikkének ezekre az árukra történő hivatkozásait tévedésből nem frissítették; mivel ezért helyesbíteni kellett e hivatkozásokat;

C.  mivel a második hiba az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 141. cikkének (1) bekezdését érinti; mivel a jelenleg hatályos 2454/93/EGK bizottsági rendelet(3) 233. cikke (1) bekezdésének b) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos korlátozott és egészen egyedi esetekben a határ átlépését ideiglenes behozatali, kiviteli, vagy újrakiviteli nyilatkozatnak tekintsék, ami tévedésből nem szerepel az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletben, és mivel emiatt nem lehetséges bizonyos árukat pusztán az uniós vámhatárok átlépésével bejelenteni; mivel ezért helyesbíteni kell az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelet 141. cikkének (1) bekezdését;

D.  mivel e két hiba hatással van a kereskedelmi forgalomra és rendkívül negatívan érinti a vámhatóságokat és a kereskedelmet, ha azokat 2016. május 1-jéig, a 952/2013/EU rendelet hatályba lépéséig nem helyesbítik;

E.  mivel e felhatalmazáson alapuló rendelet a Parlament és a Tanács rendelkezésére álló ellenőrzési időszak lejártával csak akkor léphet hatályba, ha az ellen sem a Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást, illetve ha ezen időszak lejárta előtt a Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást; mivel az ellenőrzési időszakot a 952/2013/EU rendelet 284. cikkének (5) bekezdésében az értesítés dátumától számított két hónapban, azaz 2016. június 5-ig terjedő időszakban állapították meg, és az további két hónappal meghosszabbítható;

F.  mivel azonban a Bizottság 2016. március 11-én sürgősségi alapon kérte, hogy a Parlament 2016. május 1-je előtt hagyja jóvá a felhatalmazáson alapuló rendeletet;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 269., 2013.10.10., 1. o.
(2) A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1. o.).
(3) A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat