Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0011(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0139/2016

Předložené texty :

A8-0139/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0125

Přijaté texty
PDF 392kWORD 63k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená belgickou Dolní komorou, německou Spolkovou radou, francouzským Senátem, italskou Poslaneckou sněmovnou a švédským parlamentem na základě protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, která uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2012(2),

–  s ohledem na stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 7. března 2012(3) a dne 19. listopadu 2015(4),

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2016)0214),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(5) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0139/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 90.
(2) Úř. věst. C 391, 18.12.2012, s. 127.
(3) Úř. věst. C 192, 30.6.2012, s. 7.
(4) Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 13.
(5) Texty přijaté dne 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Právní upozornění - Ochrana soukromí