Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0011(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0139/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0139/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0125

Hyväksytyt tekstit
PDF 237kWORD 61k
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. huhtikuuta 2016 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  ottaa huomioon Belgian edustajainhuoneen, Saksan liittoneuvoston, Ranskan senaatin, Italian edustajainhuoneen ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. lokakuuta 2012 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 7. maaliskuuta 2012(3) ja 19. marraskuuta 2015(4) antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2016)0214),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(5) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0139/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 229, 31.7.2012, s. 90.
(2)EUVL C 391, 18.12.2012, s. 127.
(3)EUVL C 192, 30.6.2012, s. 7.
(4)EUVL C 67, 20.2.2016, s. 13.
(5)Hyväksytyt tekstit 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö