Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0011(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0139/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0139/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0125

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 64k
2016. április 14., Csütörtök - Strasbourg
Az egyén védelme a személyes adatok feldolgozása során ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Az Európai Parlament 2016. április 14-i jogalkotási állásfoglalása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  tekintettel a belga képviselőház, a német Bundesrat, a francia szenátus, az olasz képviselőház és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. május 23-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. október 10-i véleményére(2),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2012. március 7-i(3) és 2015. november 19-i véleményére(4),

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2016)0214),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0011) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(5),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0139/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 229., 2012.7.31., 90. o.
(2) HL C 391., 2012.12.18., 127. o.
(3) HL C 192., 2012.6.30., 7. o.
(4) HL C 67., 2016.2.20., 13. o.
(5) A 2014.3.12-én elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0212.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat