Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0011(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0139/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0139/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0125

Pieņemtie teksti
PDF 388kWORD 64k
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - Strasbūra
Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05419/1/2016 – C8-0140/2016),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedza Beļģijas parlamenta Pārstāvju palāta, Vācijas Bundesrāts, Francijas parlamenta Senāts, Itālijas parlamenta Deputātu palāta un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 10. oktobra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumus, kas sniegti 2012. gada 7. martā(3) un 2015. gada 19. novembrī(4),

–  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2016)0214),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(5) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8–0139/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 229, 31.7.2012., 90. lpp.
(2) OV C 391, 18.12.2012., 127. lpp.
(3) OV C 192, 30.6.2012., 7. lpp.
(4) OV C 67, 20.2.2016., 13. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, 12.3.2014., P8_TA(2014)0212.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika