Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0011(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0139/2016

Texte depuse :

A8-0139/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0125

Texte adoptate
PDF 245kWORD 64k
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg
Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ***II
P8_TA(2016)0125A8-0139/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (05419/1/2016 – C8-0140/2016 – 2012/0011(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (05419/1/2016 – C8‑0140/2016),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Reprezentanților din Belgia, Bundesrat-ul Germaniei, Senatul Franței, Camera deputaților din Italia și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2012(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2012(2),

–  având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 7 martie 2012(3) și 19 noiembrie 2015(4),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0214),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(5) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0139/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 90.
(2) JO C 391, 18.12.2012, p. 127.
(3) JO C 192, 30.6.2012, p. 7.
(4) JO C 67, 20.2.2016, p. 13.
(5) Texte adoptate la 12.3.2014, P8_TA(2014)0212.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate