26. března 2018
P8_TA(2016)0126(COR01)
OPRAVA
ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 14. dubna 2016 k přijetí výše uvedené směrnice)
05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 157kWORD 46k
Právní upozornění - Ochrana soukromí