26 ta' Marzu 2018
P8_TA(2016)0126(COR01)
RETTIFIKA
għad-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fit-tieni qari fl-14 ta' April 2016 bil-ħsieb tal-adozzjoni għad-Direttiva)
(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 222kWORD 45k
Avviż legali - Politika tal-privatezza