26 marca 2018
P8_TA(2016)0126(COR01)
SPROSTOWANIE
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu dnia 14 kwietnia 2016 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy)
(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 285kWORD 46k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności