26. marca 2018
P8_TA(2016)0126(COR01)
KORIGENDUM
k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 14. apríla 2016 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice)
(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 221kWORD 46k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia