26. marec 2018
P8_TA(2016)0126(COR01)
POPRAVEK
Direktive (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 14. aprila 2016 z namenom sprejetja navedene direktive)
(05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 216kWORD 46k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov