Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0010(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0138/2016

Předložené texty :

A8-0138/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0126

Přijaté texty
PDF 394kWORD 63k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Zpracování osobních údajů za účelem prevence trestných činů ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016
OPRAVY

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená německou Spolkovou radou a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. října 2012(1),

–  s ohledem na stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 7. března 2012(2) a 19. listopadu 2015(3),

–  s ohledem na stanovisko Komise (COM(2016)0213),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(4) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0138/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 391, 18.12.2012, s. 127.
(2) Úř. věst. C 192, 30.6.2012, s. 7.
(3) Úř. věst. C 67, 20.2.2016, s. 13.
(4) Přijaté texty ze dne 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Právní upozornění - Ochrana soukromí