Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0010(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0138/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0138/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0126

Hyväksytyt tekstit
PDF 236kWORD 61k
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. huhtikuuta 2016 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  ottaa huomioon Saksan liittoneuvoston ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon alueiden komitean 10. lokakuuta 2012 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 7. maaliskuuta 2012(2) ja 19. marraskuuta 2015(3) antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2016)0213),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(4) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0138/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 391, 18.12.2012, s. 127.
(2)EUVL C 192, 30.6.2012, s. 7.
(3)EUVL C 67, 20.2.2016, s. 13.
(4)Hyväksytyt tekstit 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö