Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0010(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0138/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0138/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0126

Elfogadott szövegek
PDF 251kWORD 64k
2016. április 14., Csütörtök - Strasbourg
A személyes adatok feldolgozása bűncselekmények megelőzése érdekében ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016
HELYESBÍTÉSEK

Az Európai Parlament 2016. április 14-i jogalkotási állásfoglalása a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, üldözése vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/JHA tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05418/1/2016 – C8‑0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  tekintettel a német Bundesrat és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. október 10-i véleményére(1),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2012. március 7-i(2) és 2015. november 19-i véleményére(3),

–  tekintettel a Bizottság véleményére (COM(2016)0213),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2012)0010) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0138/2016),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 391., 2012.12.18., 127. o.
(2) HL C 192., 2012.6.30., 7. o.
(3) HL C 67., 2016.2.20., 13. o.
(4) A 2014.3.12-én elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0219.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat