Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0010(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0138/2016

Pateikti tekstai :

A8-0138/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0126

Priimti tekstai
PDF 318kWORD 64k
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 14 d. - Strasbūras
Asmens duomenų tvarkymas nusikalstamų veikų prevencijos tikslais ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016
KLAIDŲ IŠTAISYMAI

2016 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05418/1/2016 – C8‑0139/2016),

–  atsižvelgdamas į Vokietijos Bundesrato ir Švedijos Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Regionų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 7 d.(2) ir 2015 m. lapkričio 19 d.(3) Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomones,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2016)0213),

–  atsižvelgdamas į savo poziciją(4) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0010) per pirmąjį svarstymą,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0138/2016),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 391, 2012 12 18, p. 127.
(2) OL C 192, 2012 6 30, p. 7.
(3) OL C 67, 2016 2 20, p. 13.
(4) 2014 m. kovo 12 d. priimti tekstai, P8_TA(2014)0219.

Teisinė informacija - Privatumo politika