Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0010(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0138/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0138/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0126

Pieņemtie teksti
PDF 387kWORD 64k
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - Strasbūra
Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016
KĻŪDU LABOJUMI

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Vācijas Bundesrāts un Zviedrijas Riksdāgs un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 10. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumus, kas sniegti 2012. gada 7. martā(2) un 2015. gada 19. novembrī(3),

–  ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2016)0213),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā(4) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 76. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A8–0138/2016),

1.  apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2.  konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4.  uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 391, 18.12.2012., 127. lpp.
(2) OV C 192, 30.6.2012., 7. lpp.
(3) OV C 67, 20.2.2016., 13. lpp.
(4) Pieņemtie teksti, 12.3.2014., P8_TA(2014)0219.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika