Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0010(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0138/2016

Texte depuse :

A8-0138/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.2
CRE 14/04/2016 - 7.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0126

Texte adoptate
PDF 247kWORD 65k
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor ***II
P8_TA(2016)0126A8-0138/2016
RECTIFICĂRI

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la Poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, anchetării, detectării sau urmăririi penale a infracțiunilor penale sau al executării pedepselor penale, precum și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei cadru 2008/977/JAI a Consiliului (05418/1/2016 – C8-0139/2016 – 2012/0010(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (05418/1/2016 – C8-0139/2016),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Bundesrat-ul german și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 10 octombrie 2012(1),

–  având în vedere avizele Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 7 martie 2012(2) și 19 noiembrie 2015(3),

–  având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0213),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(4) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0138/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

(1) JO C 391, 18.12.2012, p. 127.
(2) JO C 192, 30.6.2012, p. 7.
(3) JO C 67, 20.2.2016, p. 13.
(4) Texte adoptate la 12.3.2014, P8_TA(2014)0219.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate