Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0248/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0248/2015

Viták :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Szavazatok :

PV 14/04/2016 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0127

Elfogadott szövegek
PDF 256kWORD 105k
2016. április 14., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Az utas-nyilvántartási adatállomány (EU PNR) felhasználása ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2016. április 14-i jogalkotási állásfoglalása az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és üldözése érdekében történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról,l (COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0032),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, a 82. cikke (1) bekezdésének második albekezdése d) pontjára és a 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0039/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Bulgária Országgyűlése, a Cseh Köztársaság Szenátusa, a német Bundesrat, az Olaszország Szenátusa, a Hollandia Szenátusa, az Ausztria Nemzeti Tanácsa, a Portugália Parlamentje és a Románia Szenátusa által a jogalkotási aktus tervezetével kapcsolatban benyújtott észrevételekre,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. május 5-i véleményére(1),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2011. március 25-i véleményére(2),

–  tekintettel a Bíróság 2014. április 8-i C-293/12. és C-594/12. számú Digital Rights Ireland és Seitlinger és társai egyesített ügyekben hozott ítéletére(3),

–  tekintettel a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre(4),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. december 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 188. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, és a Külügyi Bizottság valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0150/2013),

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének a hetedik parlamenti ciklus befejezetlen ügyeiről szóló, 2014. szeptember 18-i határozatára,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság második jelentésére, és a Külügyi Bizottság valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A8-0248/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 218., 2011.7.23., 107. o.
(2) HL C 181., 2011.6.22., 24. o.
(3) A Bíróság 2014. április 8-i ítélete, C-293/12. és C-594/12. számú Digital Rights Ireland és Seitlinger és mások egyesített ügyek, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely 2016. április 14-én került elfogadásra az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló (EU) 2016/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2011)0023

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2016/681 irányelvvel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat