Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0023(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0248/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0248/2015

Debates :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Balsojumi :

PV 14/04/2016 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0127

Pieņemtie teksti
PDF 399kWORD 101k
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - Strasbūra
Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana ***I
P8_TA(2016)0127A8-0248/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2016. gada 14. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0032),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 82. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktu un 87. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ar kuru saskaņā Komisija ir iesniegusi Parlamentam priekšlikumu (C7‑0039/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Bulgārijas parlamenta, Čehijas Senāta, Vācijas Bundesrāta, Itālijas Senāta, Nīderlandes Senāta, Austrijas Nacionālās padomes, Portugāles parlamenta un Rumānijas Senāta iesniegtos komentārus par tiesību akta projektu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 5. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 25. marta atzinumu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 8. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās C-293/12 un C-594/12, Digital Rights Ireland un Seitlinger un citi(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti(4),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 7. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 188. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A7-0150/2013),

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2014. gada 18. septembra lēmumu par septītā sasaukuma laikā neizskatītajiem jautājumiem,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A8-0248/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 218, 23.7.2011., 107. lpp.
(2) OV C 181, 22.6.2011., 24. lpp.
(3) Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 8. aprīļa spriedums, Digital Rights Ireland un Seitlinger un citi, apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
(4) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 14. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/... par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem
P8_TC1-COD(2011)0023

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2016/681.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika