Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2644(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0466/2016

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 6.1
CRE 14/04/2016 - 6.1

Hlasovanie :

PV 14/04/2016 - 7.4

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0128

Prijaté texty
PDF 186kWORD 86k
Štvrtok, 14. apríla 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Pakistan, najmä útok v Láhaure
P8_TA(2016)0128RC-B8-0466/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. apríla 2016 o Pakistane, najmä útoku v Láhaure (2016/2644(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Pakistane,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej z 27. marca 2016 o útoku v pakistanskom Láhaure,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva Stavrosa Lambrinidisa z 29. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Pana Ki-Muna z 27. marca 2016 o bombovom útoku v Pakistane a z 21. januára 2016 o útoku na univerzitu Bacha Khan,

–  so zreteľom na vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 28. marca 2016 o teroristických útokoch v pakistanskom Láhaure,

–  so zreteľom na správy osobitného spravodajcu OSN pre slobodu náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre otázky menšín Rity Izsák-Ndiaye o „nenávistných prejavoch a podnecovaní k nenávisti voči menšinám v médiách“ z 5. januára 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie laureátky Nobelovej ceny za mier a držiteľky Sacharovovej ceny Malaly Yousafzaiovej z 27. marca 2016,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov Gabriely Knaulovej zo 4. apríla 2013 a správu pracovnej skupiny OSN pre prípady násilného alebo nedobrovoľného zmiznutia z 26. februára 2013 o misii v Pakistane,

–  so zreteľom na článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ vo veci trestu smrti v revidovanom znení z 12. apríla 2013,

–  so zreteľom na závery Rady o Pakistane z 20. júla 2015,

–  so zreteľom na 5-ročný plán spolupráce EÚ a Pakistanu z marca 2012, ktorý obsahuje priority, ako sú dobrá správa vecí verejných a dialóg o ľudských právach, ako aj na druhý strategický dialóg medzi EÚ a Pakistanom z 25. marca 2014, ktorý s týmto plánom úzko súvisí,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. decembra 2015 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1),

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 27. marca 2016 došlo na ihrisku v parku Gulshan-e-Iqbal v Láhaure k samovražednému bombovému útoku, ktorý si vyžiadal 73 obetí a viac ako 300 zranených vrátane mnohých žien a detí; keďže k zodpovednosti za útok sa prihlásila teroristická islamská fundamentalistická skupina Jamaat-ul-Ahrar, ktorá uviedla, že sa úmyselne zameriava na kresťanov; keďže však väčšina zranených a zabitých boli moslimovia a všetci boli Pakistanci;

B.  keďže v čase teroristického útoku prebiehali v Islamabade násilné demonštrácie, pri ktorých prívrženci Mumtaza Qadriho, odsúdeného vraha guvernéra Salmána Tasíra, žiadali popravu Asie Bibiovej, ktorá bola obvinená z rúhania a odsúdená na smrť, a ktorej prípad guvernér Tasír obhajoval; keďže na pohrebe Quadriho, ktorý bol obesený, sa zúčastnili desaťtisíce ľudí, ktorí ho oslavovali ako hrdinu, pričom v sociálnych médiách kolovali fotografie súvisiace s touto udalosťou; keďže sudca, ktorý najskôr odsúdil Quadriho, musel utiecť z krajiny po tom, ako sa mu vyhrážali smrťou;

C.  keďže niektoré extrémistické skupiny môžu neobmedzene rozvíjať svoju ideológiu a svoje aktivity, napríklad niektoré študentské zväzy na univerzitách a fórum právnikov Khatm-e-Nubuwwat, ktoré je údajne hnacou silou nárastu trestných stíhaní na pakistanských súdoch za obvinenia z rúhania a je proti akýmkoľvek snahám zákonodarcov o reformu príslušných zákonov;

D.  keďže kresťania a ďalšie menšiny čelia nielen prenasledovaniu zo strany extrémistov, ale aj právnej diskriminácii, najmä v podobe pakistanských zákonov o rúhaní, ktoré sú diskriminačné a často sa v rozsiahlej miere zneužívajú z osobných i politických pohnútok; keďže samotní moslimovia sú naďalej obžalúvaní podľa týchto zákonov;

E.  keďže terorizmus a islamský extrémizmus si už roky vyberajú svoju daň na pakistanskom ľude, najmä na náboženských menšinách, ženách a deťoch; keďže od prijatia posledného uznesenia Európskeho parlamentu o Pakistane z 15. januára 2015(2) došlo v súvislosti s diskriminačnými zákonmi a nedostatočným presadzovaním k niekoľkým desiatkam ďalších teroristických a násilných útokov na náboženské menšiny;

F.  keďže terčom viacerých teroristických skupín v Pakistane sú náboženské menšiny, ako sú členovia spoločenstva Ahmadíja, kresťania, šiiti a hinduisti, ako aj suniti s odlišnými názormi; keďže komisia pre ľudské práva v Pakistane vo svojej výročnej správe za rok 2015 konštatovala, že páchatelia zostali vo väčšine prípadov nepotrestaní;

G.  keďže extrémistické skupiny údajne naďalej využívajú detských samovražedných atentátnikov; keďže vláda neprijala zákon o zriadení národnej komisie pre práva dieťaťa, nezávislého orgánu na ochranu a presadzovanie práv detí;

H.  keďže po masakre talibanských povstalcov v škole v decembri 2014 pakistanská vláda opätovne po šesťročnom moratóriu zaviedla trest smrti, najskôr len za teroristickú činnosť, ale neskôr za všetky hrdelné trestné činy; keďže Pakistan do konca roka 2015 popravil 326 osôb, čo je najvyšší doposiaľ zaznamenaný počet a tretí najvyšší počet na svete;

I.  keďže boje medzi pakistanskými vojenskými a neštátnymi ozbrojenými skupinami priniesli vyše milión vnútorne vysídlených osôb;

J.  keďže ženy z pakistanských náboženských menšín sú unášané, nútené k manželstvu a nútené k prestúpeniu na islam, pričom tento jav ignorujú policajné i civilné orgány;

K.  keďže Pakistan zohráva dôležitú úlohu pri podpore stability v južnej Ázii, a preto by mal ísť príkladom, pokiaľ ide o posilňovanie právneho štátu a ochranu ľudských práv;

L.  keďže EÚ je naďalej v plnej miere odhodlaná pokračovať v dialógu a spolupráci s Pakistanom v rámci päťročného plánu spolupráce;

1.  vyjadruje hlboké pobúrenie v súvislosti s útokom, ktorý sa odohral 27. marca 2016 v Láhaure, a dôrazne odsudzuje tieto nezmyselné násilné činy voči toľkým nevinným ľuďom;

2.  vyjadruje svoj najhlbší súcit a úprimnú sústrasť rodinám obetí a solidaritu s pakistanským ľudom a vládou;

3.  zdôrazňuje, že je absolútne nevyhnutné, aby boli páchatelia útoku v Láhaure postavení pred súd; vyzýva pakistanské orgány, najmä miestne a regionálne orgány, aby zabezpečili, aby boli tieto činy podrobené účinnému vyšetrovaniu a stíhaniu;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so systematickým a závažným porušovaním slobody náboženského vyznania a viery v Pakistane; zdôrazňuje dôležitosť rešpektovania základných práv všetkých náboženských a etnických menšín žijúcich v Pakistane, aby mohli aj naďalej žiť v dôstojnosti, rovnosti a bezpečí a praktizovať svoje náboženstvo v úplnej slobode bez akéhokoľvek druhu nátlaku, diskriminácie, zastrašovania alebo obťažovania, a to v súlade so základnými zásadami Pakistanu;

5.  víta reformné iniciatívy vlády, napríklad návrh zákona na kriminalizáciu detského sobáša a zákon na ochranu žien pred násilím a obťažovaním, odblokovanie webovej stránky YouTube, rozhodnutie o vyhlásení sviatkov Holi, Diwali a Veľkej noci za sviatky náboženských menšín, ako aj osobné úsilie premiéra Nawáza Šarífa o návštevu hindského náboženského podujatia; naliehavo žiada vládu, aby ďalej zintenzívnila svoje úsilie o vytvorenie takej atmosféry v spoločnosti, v ktorej sú vítané menšiny i rozmanitosť myslenia; v tejto súvislosti pripomína národný akčný plán, sľubované a naliehavo potrebné reformy madrás, najmä vládne opatrenia proti nenávistným prejavom, a nedokončenú reformu polície a súdnictva; konštatuje, že v budúcnosti je potrebné prijať ambicióznejšie opatrenia, najmä v oblasti vzdelávania (odstrániť negatívne klišé a predsudky z učebných osnov a učebníc) a trestného stíhania tých, ktorí podnecujú k násiliu;

6.  víta odhodlanie pakistanskej vlády riešiť hrozby, ktoré predstavuje náboženský extrémizmus; nabáda na neustály dialóg medzi EÚ a členskými štátmi na jednej strane a Pakistanom na druhej strane o zabezpečení ochrany a presadzovania ľudských práv, najmä pokiaľ ide o ich úsilie v oblasti boja proti terorizmu a prostredníctvom vykonávania bezpečnostných právnych predpisov;

7.  domnieva sa, že hoci vojenská operácia oznámená v Pandžábe zohráva kľúčovú úlohu v boji proti terorizmu, rovnako dôležité je víťazstvo v ideologickej vojne proti extrémizmu, ktoré pre Pakistan zabezpečí tolerantnú a pokrokovú budúcnosť;

8.  vyzýva pakistanské orgány, aby riešili sociálne a ekonomické vylúčenie vrátane vylúčenia veľkej väčšiny kresťanov a iných náboženských menšín, ktoré vedú neistú existenciu;

9.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s pokračujúcim uplatňovaním zákonov o rúhaní v Pakistane a domnieva sa, že to zvyšuje atmosféru náboženskej neznášanlivosti; preto vyzýva pakistanskú vládu, aby preskúmala tieto zákony a ich uplatňovanie; vyzýva príslušné orgány, aby zabezpečili riadne a urýchlené zabezpečenie spravodlivosti vo všetkých prípadoch rúhania; pripomína najmä prípad Asie Bibi a dôrazne nabáda najvyšší súd, aby dospel k rozhodnutiu v tejto veci;

10.  vyzýva pakistanské orgány, aby zaručili nezávislosť súdnictva, uplatňovanie zásady právneho štátu a riadny proces v súlade s medzinárodnými normami týkajúcimi sa súdneho konania; okrem toho vyzýva pakistanské orgány, aby poskytovali dostatočnú ochranu všetkým tým, ktorých sa prípady rúhania týkajú, najmä predstaviteľom právnického povolania v krajine, a aby chránili obvinených, svedkov, ich rodiny a komunity pred davovým násilím, a to aj osoby, ktoré boli zbavené obvinenia, ale nemôžu sa vrátiť späť do svojich domovov; vyzýva pakistanskú vládu, aby zabezpečila, aby sa obetiam cieleného násilia a prenasledovania dali k dispozícii primerané právne a iné prostriedky nápravy uplatniteľné podľa medzinárodných právnych predpisov o ľudských právach;

11.  pripomína svoj trvalý nesúhlas s trestom smrti za každých okolností; s vážnym znepokojením berie na vedomie výrazný nárast uplatňovania trestu smrti v Pakistane, a to, žiaľ, aj voči maloletým páchateľom, a žiada obnovenie moratória na trest smrti s cieľom zrušiť trest smrti v Pakistane;

12.  zdôrazňuje, že v boji proti terorizmu a náboženskému extrémizmu je kľúčové riešiť jeho základné príčiny zameraním sa na chudobu, zabezpečením náboženskej tolerancie a slobody vierovyznania a zaručením práva a bezpečného prístupu k vzdelávaniu pre deti, a najmä dievčatá;

13.  vyzýva pakistanskú vládu, aby rozšírila otvorené pozvanie aj na osobitných spravodajcov OSN, najmä na osobitného spravodajcu pre podporu a ochranu ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu, osobitného spravodajcu pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania a svojvoľné popravy a osobitného spravodajcu pre slobodu náboženského vyznania alebo viery, a v každom smere podporovala činnosť národnej komisie pre ľudské práva;

14.  vyzýva pakistanskú vládu, aby prijala potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, aby vzdelávacie zariadenia, miesta oddychu a miesta zhromažďovania menšinových komunít v oblastiach poznačených neistotou a konfliktom boli primerane chránené a aby bolo minimalizované riziko opakovaného výskytu podobných prípadov porušovania a zneužívania ľudských práv;

15.  nabáda všetkých regionálnych aktérov, aby výrazne zlepšili spoluprácu v oblasti boja proti terorizmu; potvrdzuje dôležitosť bezpodmienečného medzinárodného odhodlania bojovať proti terorizmu vrátane odstránenia všetkých foriem finančnej podpory teroristických sietí a bojovať proti ideologickej indoktrinácii, ktorá podnecuje extrémizmus a terorizmus;

16.  víta ratifikáciu Dohovoru o právach dieťaťa zo strany Pakistanu a vyzdvihuje opatrenia, ktoré pakistanské orgány prijali s cieľom zaoberať sa otázkou práv detí; vyzýva Pakistan, aby ratifikoval opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí na ozbrojených konfliktoch a aby zriadil národnú komisiu pre práva dieťaťa;

17.  vyzýva Komisiu, podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku Federicu Mogheriniovú, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a Radu, aby v plnej miere spolupracovali s pakistanskou vládou v boji proti hrozbe terorizmu a aby ďalej podporovali vládu a ľud Pakistanu v ich pokračujúcom úsilí o vykorenenie terorizmu; vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku Federicu Mogheriniovú, aby pravidelne informovala Európsky parlament o pokroku dosiahnutom v rámci tohto dvojstranného úsilia;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva, predsedníctvu Bezpečnostnej rady OSN, Vysokému komisárovi OSN pre utečencov a vláde a parlamentu Pakistanu.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2015)0470.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0007.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia