Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2648(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0469/2016

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 6.2
CRE 14/04/2016 - 6.2

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.5

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0129

Přijaté texty
PDF 340kWORD 88k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Honduras: situace obránců lidských práv
P8_TA(2016)0129RC-B8-0469/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o Hondurasu: situace obhájců lidských práv (2016/2648(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv a na obecné zásady EU pro prosazování a ochranu požívání veškerých lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) osobami,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2012 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé(1),

–  s ohledem na závěrečnou zprávu volební pozorovatelské mise EU o průběhu všeobecných voleb v Hondurasu v roce 2013 a na její následnou misi z roku 2015 v souvislosti s beztrestností,

–  s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii (2015–2019),

–  s ohledem na doporučení všeobecného pravidelného přezkumu OSN ze dne 8. května 2015 adresovaná Hondurasu,

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN o globálních hrozbách, kterým čelí ochránci lidských práv, a o situaci ochránkyň lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN o situaci ochránců lidských práv v Hondurasu vydané v Ženevě dne 18. března 2016,

–  s ohledem na článek 25 jednacího řádu Meziamerické komise pro lidská práva týkající se mechanismu pro preventivní opatření,

–  s ohledem na úmluvu Mezinárodní organizace práce z roku 1989 o domorodém a kmenovém obyvatelstvu v nezávislých státech (úmluva MOP č. 169),

–  s ohledem na prohlášení vedoucích misí EU ze dne 17. února 2016 o obtížné situaci, které čelí LGBTI komunity v Hondurasu,

–  s ohledem na prohlášení orgánů EU, včetně prohlášení delegace EU v Hondurasu ze dne 3. března 2016 a prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové ze dne 16. března 2016,

–  s ohledem na lidskoprávní ustanovení dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky a dohody o partnerství a spolupráci mezi EU a Střední Amerikou, která vstoupila v platnost v roce 2013,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle několika zpráv OSN o ochráncích lidských práv jsou ekologičtí aktivisté, ochránci práv domorodého obyvatelstva, novináři, právníci, odboráři, rolníci, aktivisté hájící práva žen a osob LGBTI a dalších aktivisté v Hondurasu nadále oběťmi zneužívání, násilí, svévolného zadržování, hrozeb a zabíjení;

B.  vzhledem k tomu, že honduraská vláda přijala pozitivní závazky a iniciovala právní předpisy na ochranu obhájců lidských práv, novinářů a právníků, mezi něž patří otevření kanceláře komisaře OSN pro lidská práva, připravenost státních orgánů umožnit mezinárodní mise pro monitorování lidských práv a přijetí zákona na ochranu obhájců lidských práv v roce 2015;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory výše uvedeným skutečnostem se Honduras v současnosti stal jednou z nejméně bezpečných zemí v tomto regionu pro ochránce lidských práv; vzhledem k tomu, že Honduras je jednou ze zemí na světě, v nichž je pácháno nejvíce násilí na ekologických aktivistech, přičemž mezi rokem 2010 a 2015 jich bylo zabito nejméně 109;

D.  vzhledem k tomu, že podle dostupných informací byla dne 3. března 2016 neznámými muži ve svém domě zavražděna Berta Cáceresová, významná ochránkyně životního prostředí a domorodého obyvatelstva a zakladatelka Občanské rady lidových a domorodých organizací v Hondurasu (COPINH); vzhledem k tomu, že její smrt vyvolala mezinárodní rozhořčení a obavy veřejnosti ohledně ochránců práv domorodého obyvatelstva, životního prostředí a pozemkových práv v Hondurasu;

E.  vzhledem k tomu, že pouze o dva týdny později, dne 16. března 2016, byl zavražděn Nelson García, který byl rovněž členem COPINH; vzhledem k tomu, že rychlý zásah honduraských orgánů vedl k zadržení jeho údajných vrahů;

F.  vzhledem k tomu, že mexickému státnímu příslušníkovi Gustavu Castrovi Sotovi, který byl jediným očitým svědkem vraždy paní Cáceresové a který byl rovněž postřelen, bylo přibližně měsíc bráněno opustit zemi kvůli nezbytnému vyšetřování; vzhledem k tomu, že dne 6. dubna 2016 mu bylo povoleno odjet ze země;

G.  vzhledem k tomu, že honduraská vláda neprodleně odsoudila tento odporný zločin, prohlásila, že vyšetření vraždy paní Cáceresové je národní prioritou, a informovala veřejnost o dosaženém pokroku; vzhledem k tomu, že vláda oficiálně požádala Organizaci amerických států o spolupráci ohledně vyšetřování této vraždy;

H.  vzhledem k tomu, že na paní Cáceresovou, které bylo soustavně vyhrožováno, se vztahovala preventivní opatření vydaná Meziamerickou komisí pro lidská práva, která údajně nebyla honduraským státem účinně uplatňována; vzhledem k tomu, že paní Cáceresová je jednou z 15 ochránců lidských práv zavražděných v období 2010 až 2016 v Hondurasu, navzdory tomu, že se na ně vztahovala preventivní opatření;

I.  vzhledem k tomu, že nedávné vraždy je třeba vnímat v souvislosti s desetiletým pokojným odporem COPINH a dalších aktivistů proti vodní přehradě s elektrárnou Agua Zarca na řece Gualcarque, rozsáhlému projektu, který ve značné míře závisí na evropských investorech a technologii a který je údajně budován, aniž předtím proběhly svobodné a informované konzultace s cílem získat souhlas dotčených domorodých komunit, jak vyžaduje úmluva MOP č. 169; vzhledem k tomu, že nizozemská rozvojová banka FMO a Finnfund pozastavila vyplácení prostředků na projekt přehrady Agua Zarca, jehož hlavní oponentkou byla paní Cáceresová;

J.  vzhledem k tomu, že vražda Paoly Barrazové, ochránkyně práv LGBTI osob, transgenderové ženy a členky sdružení Arcoíris, k níž došlo dne 24. ledna 2016, poukazuje na rostoucí nebezpečí, kterému čelí komunity LGBTI v Hondurasu; vzhledem k tomu, že její vražda je poslední v řadě násilných úmrtí aktivních členů organizací na ochranu lidských práv osob LGBTI v posledních 11 měsících, k nimž patří vraždy Angy Ferreirové, Violety Rivasové, Glorie Caroliny Hernándezové Vásquezové (známé též jako Génesis Hernándezová), Jorgeho Alberta Castilla, Estefaníe Zúñigové, Henryho Matamorose a Josselin Janet Aceituny Suazové; vzhledem k tomu, že v Hondurasu bylo od roku 1994 údajně zavražděno 235 LGBTI osob, přičemž pouze 48 případů bylo soudně stíháno; vzhledem k tomu, že podle národního komisaře pro lidská práva nebylo údajně 92 % trestných činů řádně vyšetřeno, a zůstalo proto nevyřešeno;

K.  vzhledem k tomu, zvláštní zpravodaj OSN pro situaci ochránců lidských práv Michel Forst prohlásil dne 18. března 2016, že „tento cyklus násilností se zastaví, pouze pokud bude vyřešena beztrestnost a pachatelé těchto útoků budou předáni spravedlnosti“, a zdůraznil, že je třeba, aby honduraské orgány přijaly neprodleně konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti všech ochránců lidských práv v zemi a jejich rodin;

L.  vzhledem k tomu, že Honduras v současnosti reformuje svůj trestní zákoník, který by měl vycházet z mezinárodních úmluv a stát se důležitým nástrojem pro zabezpečení práv zranitelných skupin;

M.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy podporují posilování soudnictví a lidských práv prostřednictvím různých programů a projektů spolupráce, zejména programu na ochranu lidských práv a programu Eurojusticia;

N.  vzhledem k tomu, že některé členské státy dosud neratifikovaly dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou, což znamená, že pilíř „politického dialogu“ dosud nevstoupil v platnost; vzhledem k tomu, že dodržování demokratických zásad, právního státu a lidských, občanských a politických práv obyvatel obou regionů jsou základními prvky dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje nedávnou vraždu Berty Cáceresové, Nelsona Garcíi a Paoly Barrazové i každou z dřívějších vražd dalších ochránců lidských práv v Hondurasu; vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodinám a přátelům všech těchto ochránců lidských práv;

2.  oceňuje činnost paní Cáceresové, honduraské ekologické aktivistky a ochránkyně práv domorodých Lenků a spoluzakladatelky a koordinátorky COPINH, která svůj život věnovala rozvíjení demokratičtější společnosti ve své zemi; zdůrazňuje, že její vražda je významným případem v zemi s extrémně vysokým počtem vražd a obecně panující beztrestností;

3.  vyjadřuje vážné obavy, že navzdory preventivním opatřením vydaným Meziamerickou komisí pro lidská práva honduraské orgány neposkytly paní Cáceresové odpovídající ochranu; vyzývá honduraskou vládu, aby zmobilizovala všechny dostupné prostředky s cílem provádět účinně 92 preventivních opatření Meziamerické komise pro lidská práva, která v současnosti v této zemi platí, a zabránit páchání obdobných aktů proti ohroženým aktivistům v oblasti ochrany životního prostředí a domorodého obyvatelstva;

4.  naléhavě vyzývá k okamžitému, nezávislému, objektivnímu a důkladnému vyšetření těchto i předchozích vražd s cílem předat jejich duchovní i faktické autory spravedlnosti a ukončit beztrestnost; vítá skutečnost, že na žádost honduraské vlády se vyšetřování vraždy paní Cáceresové účastní zástupce vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Organizace amerických států; je toho názoru, že nástroje dostupné v rámci OSN a Meziamerické komise pro lidská práva, jako je nezávislé mezinárodní vyšetřování, které požadují oběti, by pomohly zajistit nestranné a spravedlivé vyšetření těchto vražd;

5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad ovzduším extrémního násilí, zejména proti osobám LGBTI a těm, kdo brání jejich práva; zdůrazňuje, že je třeba okamžitě, důkladně a nestranně vyšetřit vraždy aktivních členů různých organizací na ochranu lidských práv osob LGBTI;

6.  zdůrazňuje, že je třeba posílit ochranu proti diskriminaci a nenávistně motivovaným trestným činům na základě sexuální orientace a genderové identity a rozvíjet obecné zásady osvědčených postupů ve spolupráci s občanskou společností; vyzývá k začlenění vhodných nových opatření, aby se zabránilo projevům diskriminace a nenávistně motivovaným trestným činům a na ochranu komunity LGBTI. jako součásti revize trestního zákoníku;

7.  ačkoli je hluboce znepokojen celkovou situací v oblasti lidských práv v Hondurasu, vítá poslední reformy právních předpisů a úsilí honduraské vlády zlepšit současnou situaci ochránců lidských práv v této zemi; vyzývá honduraské orgány, aby uvedly v účinnost a plně rozvíjely stávající zákon z roku 2015 na ochranu obhájců lidských práv, a aby řádně spolupracujíce s občanskou společností zajistily, aby národní systém ochrany obhájců lidských práv, novinářů a právníků byl plně funkční a řádně financovaný; vyzývá honduraskou vládu, aby plně provedla doporučení, která jí byla adresována jako součást posledního všeobecného pravidelného přezkumu;

8.  oceňuje činnost vykonanou vedoucím delegace EU v Hondurasu Ketilem Karlsenem a jeho týmem na podporu honduraských ochránců lidských práv; vyzývá delegace EU a velvyslanectví a konzuláty členských států v této zemi, aby aktivně doprovázely a monitorovaly postupy spojené s vyšetřováním vražd ochránců ženských práv, a dále aby zvýšily úsilí o spolupráci s ochránci lidských práv, kteří jsou v současnosti ohroženi;

9.  domnívá se, že činnost evropských investorů musí být součástí důrazného souboru politik v oblasti ochrany životního prostředí a společenské ochrany; důrazně podporuje provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv, s jasnými požadavky na řádnou péči, ochrannými doložkami o řízení rizik a případným poskytováním účinných nápravných prostředků; vítá skutečnost, že jak FMO, tak Finnfund veřejně odsoudily vraždu Berty Cáceresové a žádaly důkladné vyšetření, a skutečnost, že dne 16. března 2016 v návaznosti na zprávy o vraždě Nelsona Garcíi, jak FMO, tak Finnfund pozastavily veškerou svou činnost;

10.  vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby zajistily, aby evropská pomoc nepodporovala a neumožňovala rozvoj projektů, pokud nesplňují požadavek předběžných, svobodných a informovaných konzultací s domorodými komunitami, zajistily smysluplnou konzultaci se všemi dotčenými komunitami a uplatňovaly silné ochranné doložky týkající se lidských práv, pracovních práv a environmentální otázek;

11.  vyzývá ty členské státy, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou; naléhavě vyzývá Radu, aby vůči Hondurasu vyvíjela jednotnou politiku, která by zavázala 28 členských států, které jsou členy EU, a EU instituce k vyjádření důrazného společného postoje, pokud jde o úlohu lidských práv ve vztazích mezi EU a Hondurasem a v celém regionu;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, parlamentům 28 členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Hondurasu, sekretariátu pro hospodářskou integraci Střední Ameriky, Středoamerickému parlamentu (Parlacen), Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a Společenství latinskoamerických a karibských států.

(1) Úř. věst. C 434, 23.12.2015, s. 181.

Právní upozornění - Ochrana soukromí