Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2649(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0478/2016

Разисквания :

PV 14/04/2016 - 6.3
CRE 14/04/2016 - 6.3

Гласувания :

PV 14/04/2016 - 7.6

Приети текстове :

P8_TA(2016)0130

Приети текстове
PDF 487kWORD 99k
Четвъртък, 14 април 2016 г. - Страсбург
Нигерия
P8_TA(2016)0130RC-B8-0478/2016

Резолюция на Европейския парламент от 14 април 2016 г. относно Нигерия (2016/2649(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Нигерия,

—  като взе предвид обръщението на президента Мухамаду Бухари към Европейския парламент на 3 февруари 2016 г.,

—  като взе предвид предходните изявления на заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя на Комисията/върховен представител) относно положението в Нигерия,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно положението в Нигерия, включително тези от 9 февруари 2015 г.,

—  като взе предвид предходните изявления на генералния секретар на ООН относно положението в Нигерия,

—  като взе предвид предходните изявления на Съвета за сигурност на ООН относно положението в Нигерия,

—  като взе предвид изявленията на заместник-председателя/върховен представител и на министъра на външните работи на Федерална република Нигерия на шестия диалог на равнище министри между Нигерия и ЕС, проведен в Брюксел на 15 март 2016 г.,

—  като взе предвид решението на Съвета да се добави „Боко Харам“ към списъка на ЕС на терористични организации, което влезе в сила на 29 май 2014 г.,

—  като взе предвид второто преразглеждане на Споразумението от Котону за периода 2007—2013 г., ратифицирано от Нигерия на 27 септември 2010 г.,

—  като взе предвид Декларацията за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

—  като взе предвид Декларацията на ООН от 1981 г. за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения,

—  като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите от 1981 г., ратифицирана от Нигерия на 22 юни 1983 г.,

—  като взе предвид Конституцията на Федерална република Нигерия и в частност нейните разпоредби за защитата на свободата на религията в глава IV — Право на свобода на мисълта, съвестта и религията,

—  като взе предвид резултатите от президентските избори в Нигерия, проведени през март 2015 г.,

—  като взе предвид доклада на Върховния комисар на ООН за правата на човека от 29 септември 2015 г. относно нарушения и злоупотреби, извършени от „Боко Харам“, и отражението им върху правата на човека в засегнатите страни,

—  като взе предвид целите за устойчиво развитие на ООН, приети през септември 2015 г.,

—  като взе предвид Конвенцията за правата на детето от 1989 г., ратифицирана от Нигерия на 16 април 1991 г.,

—  като взе предвид доклада на Амнести Интернешънъл, озаглавен „Нигерия: в очакване на справедливост, в очакване на промяна. Правителството трябва да даде приоритет на отчетността в североизточния регион“,

—  като взе предвид доклада за Нигерия на организацията „Хюман райтс уоч“ (Human rights Watch) от януари 2016 г.,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че със своите огромни ресурси Нигерия е най-голямата икономика в Африка, както и нацията с най-голямо население на континента и с най-голямо културно разнообразие; като има предвид, че тя играе ключова роля в регионалната и африканската политика и е движеща сила на регионалната интеграция посредством Икономическата общност на западноафриканските държави; като има предвид обаче, че тя се нарежда сред държавите с най-високо равнище на неравенство в света, с широкоразпространена корупция, която допринася в значителна степен за икономическите и социалните различия, а нейната сигурност е застрашена от въоръжената есктремистка група „Боко Харам“;

Б.  като има предвид, че в резултат на годините на военна диктатура, корупция, политическа нестабилност и лошо управление се наблюдават недостатъчни инвестиции в инфраструктурите на страната, в образованието и социалните услуги, и като има предвид, че това продължава да подкопава социалните и икономически права в Нигерия;

В.  като има предвид, че повече от шест от 10 нигерийци живеят с по-малко от 2 щатски долара на ден; като има предвид, че тази крайна бедност е още по-остра в северните щати, които са най-слабо развитите в страната; като има предвид, че бедността допринася пряко за социалното разделение, религиозните вражди и регионалното разделение; като има предвид, че индексът на Джини на Нигерия нарасна драматично и постигна 48,8 през 2010 г.;

Г.  като има предвид, че организацията „Трансперънси Интернешънъл“ постави Нигерия на 136-то място от 175 държави в индекса си за възприятие на корупцията за 2015 г.; като има предвид, че съгласно някои оценки между 3 и 8 милиарда щатски долара от нефта на Нигерия биват откраднати ежегодно;

Д.  като има предвид, че въпреки мирния преход към властта на президента Бухари през март 2015 г., мирът и стабилността в Нигерия са били застрашени от вълна от нападения, убийства и отвличания от въоръжената екстремистка групировка „Боко Харам“, отслабената поради ниските цени на петрола икономика, слабите политически институции, неспособността да се води борба с корупцията и неразрешените конфликти в района на делтата на река Нигер и в района на Средния пояс на страната;

Е.  като има предвид, че през 2014 и 2015 година „Боко Харам“ уби най-малко 8 200 цивилни лица; като има предвид, че според оценки над 2,6 милиона души са били разселени, а повече от 14,8 милиона души — засегнати от бунтовническите действия на „Боко Харам“;

Ж.  като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, но че способността на световната общност да си сътрудничи с компетентните органи на Нигерия в борбата срещу „Боко Харам“ зависи от надеждността, отчетността и прозрачността на новата администрация като цяло; като има предвид, че неспособността на правителството да изкорени безнаказаността за военни престъпления на най-високо равнище остава един от основните проблеми в тази страна; като има предвид, че на президентът Бухари обеща да започне разследвания във връзка с тези въпроси;

З.  като има предвид, че „Боко Харам“ има за цел да установи изцяло ислямска държава в Нигерия, включително чрез въвеждането на наказателни шериатски съдилища в цялата страна, както и да забрани западното образование; като има предвид, че „Боко Харам“ отвлича жени и момичета, с цел да ги използва в самоубийствени атентати; като има предвид, че неотдавнашните самоубийствени бомбени нападения, включително тези на 16 март, 11 февруари и 31 януари 2016 г. в североизточната част на Нигерия, като причиниха десетки смъртни случаи;

И.  като има предвид, че сексуалното насилие и насилието, основано на пола, както и насилието срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ), е все още широко разпространено в размирните региони в североизточната част на Нигерия, и като има предвид, че основни права като образование за младите момичета и жените, социалната справедливост и справедливото разпределение на държавните приходи в обществото се влошават драматично, както и борбата с корупцията;

Й.  като има предвид, че около 270 ученички бяха отвлечени от „Боко Харам“ на 14—15 април 2014 г. от училище в Чибок, в североизточната част на Нигерия, и като има предвид, че по-голямата част от тях все още се считат за изчезнали; като има предвид, че точната им съдба остава неясна, въпреки че съществуват опасения, че повечето са били принудени да сключат брак с бунтовници или самите те да станат такива, че са били подложени на сексуално насилие или продадени в робство, а момичетата немюсюлманки са били принудени да приемат исляма; като има предвид, че „Боко Харам“ е отвлякла над 2 000 жени и момичета от 2009 г. досега, включително около 400 от Дамасак, в щата Борно, на 24 ноември 2014 г.;

К.  като има предвид, че нигерийските военни сили обяви на 6 април 2016 г., че най-малко 800 бойци са се предали в рамките на предходните три седмици; като има предвид, че нигерийски военни части са спасили 11 595 заложници през нападения в територия, владяна от „Боко Харам“ в планинския район между Нигерия, Чад и Камерун от 26 февруари 2016 г. насам;

Л.  като има предвид, че тежкото положение на отвлечените ученички разкри по-широки проблеми, включително редовните нападения над училища, липсата на учители и спешната необходимост от международно финансиране за възстановяване и изграждане на разрушените сгради; като има предвид, че липсата на възможности за образование, означава, че някои деца не са ходили на училище в продължение на много години;

М.  като има предвид, че въоръженият екстремизъм на „Боко Харам“ е безразборен и е причинил огромни страдания на хората от всички религии и етноси в предизвиканата от него вълна от насилие; като има предвид, че има сведения, че през последната година се е увеличил броят на убитите християни в северната част на Нигерия;

Н.  като има предвид, че регионът на Средния пояс на страната страда от години от икономическо и политическо напрежение между етническите и религиозните общности, като неотдавнашните прояви на насилие се подхранват от конкуренцията за власт и достъп до земя между номадските общности и общностите, които се препитават от селско стопанство;

О.  като има предвид, че петролният и газовият сектор продължават да бъдат основните източници на приходи в Нигерия, въпреки че разделението на ползите от икономическото благосъстояние на страната се характеризира от висока степен на неравенство; като има предвид, че равнищата на бедност и безработица в Северна Нигерия са значително по-високи, отколкото в щатите, богати на петролни залежи на юг; като има предвид, че по оценки на Световната банка Нигерия е загубила над 400 милиарда щатски долара под формата на приходи от нефт заради корупция от 1960 г. насам, а още 20 милиарда щатски долара от приходи от нефт са изчезнали от хазната на Нигерия през последните две години;

П.  като има предвид, че специална комисия за разследване беше създадена от кабинета на президентството, с цел да разследва твърденията за нарушения на правата на човека от страна на силите за сигурност, включително екзекуции, изтезания и насилствено изчезване;

Р.  като има предвид, че понастоящем в Сената на Нигерия са внесени законодателни предложения, които имат за цел да санкционират разпространението на „обидни изявления“ чрез социалните медии или критиката срещу правителството или други субекти чрез печатните и електронните медии;

1.  Приветства мирното предаване на властта след президентските избори в Нигерия и е насърчен от високите очаквания, свързани с амбициозната програма за реформи на президента Бухари и неговото правителство;

2.  Изразява дълбока загриженост във връзка със значителните социални, икономически, политически и свързани със сигурността предизвикателства, пред които е изправена Нигерия, и съжалява за липсата на истински напредък по отношение на корупцията, която има пагубни последствия за нигерийското общество от десетилетия;

3.  Потвърждава, че Нигерия има потенциала да бъде икономическа и политическа движеща сила в Африка, но нейното развитие е възпрепятствано от лошо икономическо управление, слаби демократични институции и мащабно неравенство; освен това призовава Европейския съюз и неговите държави членки да изпълнят ангажимента си да предоставят пълна гама от политическа, хуманитарна и свързана с развитието подкрепа, насочена към програми за подпомагане на всички равнища на управлението за борба с проблемите на бедността, младежката безработица и липсата на възможности за жените;

4.  Счита, че борбата с корупцията трябва да се води от нигерийските власти, и счита, че в противен случай това би означавало още години на бедност, неравенство, увредена репутация и намалени външни инвестиции, както и влошаване на възможностите в живота на младите хора; предлага освен това подкрепата си за постигане на тази цел и за стремежа да се прекъсне връзката между практиките на корупция и тероризма;

5.  Приветства усилията, положени от правителството на Бухари, да засили доверието в действията си в борбата с корупцията и за въвеждането на изискване всички държавни финансови транзакции да преминават през една банкова сметка с цел да се извършва мониторинг на разходите; призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат конкретни мерки за ефективно овладяване на незаконните финансови потоци, укриването и избягването на данъци, и да стимулират демократичното международно сътрудничество в областта на данъчното облагане;

6.  Изразява солидарност с народа на Нигерия, който страда от актовете на тероризъм, извършени от „Боко Харам“, които са причина за хилядите загинали и за разселването на повече от два милиона души; настоятелно призовава правителството на Нигерия да предприеме всички необходими мерки, за да осигури защитата на цивилните граждани, в съответствие с регионалните и международните си задължения в областта на правата на човека, включително чрез започване на цялостни, независими и ефективни разследвания на тези престъпления;

7.  Решително осъжда неотдавнашните прояви на насилие и нападения, извършени от „Боко Харам“, и призовава федералното правителство да защити населението си и да предприеме действия за преодоляване на първопричините за насилието, като гарантира равни права за всички граждани, включително чрез решаване на проблемите на неравенството, контрола върху плодородните земеделски земи, безработицата и бедността; отхвърля всякакви насилствени ответни реакции в нарушение на международното хуманитарно право, извършени от нигерийските военни сили; въпреки това приветства програмата на нигерийската армия за „Безопасен коридор“ за рехабилитиране на бойци на „Боко Харам“;

8.  Изразява съжаление относно избиването на невинни жени, мъже и деца, изнасилванията и изтезанията и набирането на деца-войници и изразява солидарност с народа на Нигерия в неговата решимост да се бори срещу всички форми на тероризъм в неговата страна;

9.  Призовава нигерийското правителство да разработи всеобхватна стратегия, която да е насочена към първопричините за тероризма, и да разследва, в съответствие с обещанията си, сведенията че нигерийската армия може да е извършила нарушения на правата на човека; приветства срещата на високо равнище по въпросите на сигурността в Абуджа, която ще се проведе през май 2016 г., и призовава всички заинтересовани страни да набележат конкретни, реалистични решения за борба с тероризма, без да се засяга зачитането на правата на човека и демокрацията; освен това подчертава значението на регионалното сътрудничество за справяне със заплахата, която представлява „Боко Харам“;

10.  Призовава за международно разследване, под егидата на ООН, с цел да бъде установена отговорността на трети страни в организацията и финансирането на терористичните групи в региона, като „Боко Харам“;

11.  Счита, че втората годишнина от отвличането на ученичките от Чибок на 14 април следва да даде нов тласък за нигерийското правителство и международната общност за незабавното им и безусловно освобождаване, както и за освобождаването на 400 жени и деца, отвлечени от град Дамасак през ноември 2014 г., и на всички други отвлечени жени и деца;

12.  Призовава органите на управление да осигурят лесен достъп до целия спектър от услуги, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на жените и момичетата;

13.  Отбелязва със загриженост нападения над училища в Северна Нигерия, които отнемат на децата възможности за образование и носят риск от подклаждане на радикализацията, от която зависят въоръжените екстремистки групировки като „Боко Харам“;

14.  Отбелязва, че групировката „Боко Харам“ извършва нападения над мюсюлмани, християни, последователи на други вероизповедания и на хора без религия без разграничение, и осъжда вълната от насилие, включително нападенията срещу религиозни институции и поклонници;

15.  Наред с това осъжда нападенията над земеделски стопани и междуетническите конфликти между пастири на рогат добитък и земеделски производители в областта на Средния пояс на страната, и по-специално в щатите Плато и Тараба, които бяха белязани от сериозни нарушения на правата на човека и в които бяха убити хиляди хора от 2014 г. насам;

16.  Призовава нигерийското правителство и международните партньори за увеличаване на инвестициите за предотвратяването и разрешаването на междуобщностните конфликти между пастирите на добитък и земеделските стопани, чрез подпомагане на сътрудничеството посредством инициативите за споделено икономическо управление и управление на природните ресурси;

17.  Призовава президента Бухари да гарантира, че неговото правителство защитава правото на нигерийците да практикуват свободно своята религия и правата на всички свои граждани в по-широк план, в съответствие със законите и Конституцията на страната, и призовава религиозните водачи в Нигерия да съдействат в борбата срещу екстремизма и радикализацията;

18.  Настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и държавите членки да продължат дипломатическите си усилия в Нигерия, с цел постигане на мир, сигурност, добро управление и зачитане на правата на човека; настоятелно ги призовава по-специално да продължат политическия диалог с Нигерия съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и в този контекст да разгледат въпросите, свързани с универсалните права на човека, включително свободата на мисълта, на съвестта, на религията или убежденията, както и с липсата на дискриминация на каквото и да било основание, залегнали във всеобщите, регионалните и националните инструменти в областта на правата на човека;

19.  Призовава нигерийските органи да отхвърлят законопроекта за забрана на несъществените петиции и други въпроси, свързани с тях, който се разглежда в момента в Сената на Нигерия, тъй като той подкопава свободата на пресата и свободата на изразяване в Нигерия;

20.  Призовава нигерийското правителство и регионалните органи да спрат инкриминирането на общността на ЛГБТИ в Нигерия и да гарантират тяхното право на свобода на изразяване;

21.  Призовава нигерийското правителство да предприеме спешни мерки в района на делтата на река Нигер, включително действия за прекратяване на незаконните дейности, свързани с нефта;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на президента на федерална република Нигерия, на председателя на Африканския съюз, на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, на Панафриканския парламент и на представителите на Икономическата общност на западноафриканските държави (CEDEAO).

Правна информация - Политика за поверителност