Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2649(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0478/2016

Rozpravy :

PV 14/04/2016 - 6.3
CRE 14/04/2016 - 6.3

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.6

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0130

Přijaté texty
PDF 259kWORD 94k
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - Štrasburk
Nigérie
P8_TA(2016)0130RC-B8-0478/2016

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o Nigérii (2016/2649(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii,

–  s ohledem na řeč, kterou prezident Muhammadu Buhari pronesl dne 3. února 2016 v Evropském parlamentu,

–  s ohledem na předchozí prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Nigérii,

–  s ohledem na závěry Rady o situaci v Nigérii, včetně závěrů ze dne 9. února 2015,

–  s ohledem na předchozí prohlášení generálního tajemníka OSN o situaci v Nigérii,

–  s ohledem na předchozí prohlášení Rady bezpečnosti OSN o situaci v Nigérii,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a ministra zahraničních věcí Nigerijské federativní republiky na šestém dialogu ministrů Nigérie a EU, který se konal v Bruselu dne 15. března 2016,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady připojit Boko Haram na unijní seznam teroristických organizací, které vstoupilo v platnost dne 29. května 2014,

–  s ohledem na druhou revizi dohody z Cotonou 2007–2013, kterou Nigérie ratifikovala dne 27. září 2010,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z roku 1981, kterou Nigérie ratifikovala dne 22. června 1983,

–  s ohledem na ústavu Nigerijské federativní republiky, a zejména na její ustanovení o ochraně svobody náboženského vyznání uvedená v kapitole IV – Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženské vyznání,

–  s ohledem na výsledky prezidentských voleb, které se konaly v Nigérii v březnu 2016,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 29. září 2015 ohledně porušování lidských práv a pronásledování, kterých se dopouští skupina Boko Haram, a jejich dopadů na lidská práva v postižených zemích,

–  s ohledem na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje, které byly přijaty v září 2015,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, kterou Nigérie ratifikovala dne 16. dubna 1991,

–  s ohledem zprávu organizace Amnesty International nazvanou „Nigérie: stále čeká na spravedlnost, stále čeká na změnu. Vláda musí stanovit jako prioritu odpovědnost v severovýchodní oblasti.“

–  s ohledem na zprávu organizace Human Rights Watch o Nigérii z ledna 2016,

–  s ohledem načl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Nigérie, která má obrovské zdroje, je největším hospodářstvím Afriky a nelidnatějším a kulturně nejrozmanitějším národem; vzhledem k tomu, že Nigérie hraje klíčovou úlohu v regionální i africké politice a je hnacím motorem regionální integrace prostřednictvím Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS); avšak vzhledem k tomu, že patří k zemím s největšími nerovnostmi na světě a panuje v ní velmi rozšířená korupce, která zásadně přispívá k hospodářským a sociálním rozdílům, a její bezpečnost ohrožuje násilná extremistická skupina Boko Haram;

B.  vzhledem k tomu, že vojenská diktatura, korupce, politická nestabilita a špatná správa jsou příčinou nedostatečných investic do infrastruktur, vzdělání a sociálních služeb v zemi, a vzhledem k tomu, že tato situace dále oslabuje sociální a hospodářská práva v Nigérii;

C.  vzhledem k tomu, že více než 6 z 10 obyvatel Nigérie žije z méně než 2 USD na den; vzhledem k tomu, že tato extrémní chudoba je ještě palčivější v severních státech, které jsou nejméně rozvinutými regiony v zemi; vzhledem k tomu, že tato chudoba přispívá přímo k sociálním rozdílům, náboženské nesnášenlivosti a regionálním sporům; vzhledem k tomu, že Giniho koeficient v Nigérii dramaticky vzrostl a v roce 2010 dosáhl hodnoty 48,8;

D.  vzhledem k tomu, že organizace Transparency International v roce 2015 zařadila Nigérii v indexu vnímání korupce na 136. místo ze 175 zemí; vzhledem k tomu, že podle některých odhadů dochází každoročně k odcizení nigerijské ropy v hodnotě 3 až 8 miliard USD;

E.  vzhledem k tomu, že i když se v březnu 2015 pokojnou cestou ujal moci prezident Buhari, jsou mír a stabilita v Nigérii ohrožovány vlnou útoků, zabíjení a únosů, jichž se dopouští násilná extremistická skupina Boko Haram, a upadajícím hospodářstvím, které je postiženo nízkými světovými cenami ropy, slabými politickými institucemi, neúspěšným bojem proti korupci a nevyřešenými konflikty v deltě Nigeru a v centrální oblasti země;

F.  vzhledem k tomu, že v roce 204 a 2015 zabila organizace Boko Haram nejméně 8 200 civilních obyvatel; vzhledem k tomu, že podle odhadů bylo vysídleno více než 2,6 milionu osob a důsledky vzpoury Boko Haram měly dopad na více než 14,8 milionu osob;

G.  vzhledem k tomu, že terorismus představuje globální hrozbu, avšak schopnost mezinárodního společenství vyvíjet spolupráci s nigerijskými orgány zaměřenou na boj proti organizaci Boko Haram závisí na plné důvěryhodnosti, odpovědnosti a transparentnosti nové vlády; vzhledem k tomu, že skutečnost, že vláda nevymýtila beztrestnost za válečné zločiny na nejvyšší úrovni, představuje nadále jeden z hlavních problémů v této zemi; vzhledem k tomu, že prezident Buhari přislíbil, že zahájí v těchto věcech vyšetřování;

H.  vzhledem k tomu, že cílem skupiny Boko Haram je vytvořit v Nigérii čistě islámský stát, včetně zavedení trestních soudů podle práva šaría v celé zemi, a zakázat západní vzdělání; vzhledem k tomu, že organizace Boko Haram unáší ženy a dívky, aby je využila při sebevražedných útocích; vzhledem k tomu, že při nedávných bombových útocích, včetně útoku ze dne 16. března, ze dne 11. února a ze dne 31. ledna 2016 v severovýchodní Nigérii, zahynulo nespočetné množství lidí;

I.  vzhledem k tomu, že sexuální násilí, násilí na základě pohlaví a násilí vůči lesbickým osobám, gayům, bisexuálním, transgenderovým a intersexuálním osobám (LGBTI) je v neklidných regionech severovýchodní Nigérie velmi rozšířené, a vzhledem k tomu, že situace v oblasti základních práv, jako je vzdělávání mladých dívek a žen, sociální spravedlnost a spravedlivé rozdělení státních příjmů v rámci společnosti, se stejně jako situace v oblasti boje proti korupci dramaticky zhoršuje;

J.  vzhledem k tomu, že ve dnech 14.–15. dubna 2014 unesla organizace Boko Haram ze školy v Chiboku na severovýchodě Nigérie asi 270 školaček, a vzhledem k tomu, že většina dívek se stále pohřešuje; vzhledem k tomu, že o jejich dalším osudu nejsou žádné přesné informace, i když existují obavy, že byly přinuceny ke sňatkům s povstalci nebo se samy k povstalcům přidaly, že se staly obětí sexuálního násilí nebo byly prodány do otroctví a že dívky, které nebyly muslimkami, byly přinuceny konvertovat k islámu; vzhledem k tomu, že organizace Boko Haram od roku 2009 unesla více než 2 000 žen a dívek, včetně asi 400 osob unesených ve městě Damasak ve státě Borno dne 24. listopadu 2014;

K.  vzhledem k tomu, že nigerijská armáda dne 6. dubna 2016 oznámila, že se v průběhu předchozích tří týdnů vzdalo asi 800 bojovníků; vzhledem k tomu, že od 26. února 2016 nigerijské jednotky během útoků na území okupovaná organizací Boko Haram v horské oblasti mezi Nigérií, Čadem a Kamerunem zachránily 11 595 unesených osob;

L.  vzhledem k tomu, že vážná situace unesených školaček odhalila širší problémy, včetně pravidelných útoků na školy, nedostatku učitelů a naléhavé potřeby mezinárodních finančních prostředků na opravy a přestavbu poničených budov; vzhledem k tomu, že nedostatek vzdělávacích příležitostí znamená, že některé děti se mnoho let nevzdělávají;

M.  vzhledem k tomu, že násilný extremismus organizace Boko Haram nečiní rozdíly a vlny jejího násilí způsobují nesmírné utrpení lidem všech vyznání a etnik; vzhledem k tomu, že v posledním roce údajně vzrostl počet křesťanů zabitých v severní Nigérii;

N.  vzhledem k tomu, že centrální oblast země léta trpí v důsledku hospodářského a politického napětí mezi etnickými a náboženskými společenstvími, přičemž v poslední době násilí rozdmychává boj o moc a přístup k půdě mezi kočovnými a zemědělskými komunitami;

O.  vzhledem k tomu, že odvětví plynu a ropy je v Nigérii i nadále hlavním zdrojem příjmů, i když rozdělení přínosů z hospodářského bohatství země je vysoce nerovnoměrné; vzhledem k tomu, že míra chudoby a nezaměstnanosti v severní Nigérii je mnohem vyšší než v jižních částech země bohatých na ropu; vzhledem k tomu, že podle Světové banky přišla Nigérie od roku 1960 v důsledku korupce o přibližně 400 miliard USD z příjmů z ropy a dalších 20 miliard USD pocházejících z ropy zmizelo z nigerijské státní pokladny v posledních dvou letech;

P.  vzhledem k tomu, že presidentský úřad zřídil zvláštní vyšetřovací komisi s cílem vyšetřit obvinění z porušování lidských práv ze strany bezpečnostních sil, včetně zabíjení, mučení a násilných zmizení;

Q.  vzhledem k tomu, že u nigerijského Senátu v současné době leží k projednání právní předpisy zaměřené na potrestání šíření „nevhodných prohlášení“ prostřednictvím sociálních médií a kritiky vlády či jiných osob v tištěných a elektronických médiích;

1.  vítá pokojné předání moci v Nigérii po prezidentských volbách a vyjadřuje optimismus ohledně vysokých očekávání, pokud jde o ambiciózní reformní program prezidenta Buhariho a jeho vlády;

2.  je hluboce znepokojen významnými sociálními, hospodářskými, politickými a bezpečnostními výzvami, jimž čelí Nigérie, a vyjadřuje politování nad nedostatečným pokrokem při řešení korupce, která ničí nigerijskou společnost po celá desetiletí;

3.  uznává, že Nigérie má potenciál stát se hospodářskou a politickou velmocí v Africe, ale její rozvoj brzdí špatná správa ekonomických záležitostí, slabé demokratické instituce a obrovská nerovnost; dále vyzývá Evropskou unii a její členské státy, aby splnily svůj závazek poskytovat komplexní škálu politické, rozvojové a humanitární pomoci na podporu programů na všech úrovních správy, které řeší chudobu, nezaměstnanost mladých lidí a slabé postavení žen;

4.  domnívá se, že boj proti korupci musí být veden nigerijskými orgány, a je přesvědčen, že pokud tak neučiní, bude to znamenat prodloužení doby chudoby, nerovnosti, poškození pověsti, omezení vnějších investic a zmaření životních šancí mladých lidí; dále nabízí svou podporu při zajištění tohoto cíle a při úsilí o zpřetrhání vazby mezi korupčními praktikami a terorismem;

5.  chválí úsilí vynakládané vládou presidenta Buhariho, pokud jde o posílení boje proti korupci a vydání pokynů, aby veškeré finanční transakce vlády procházely přes jeden bankovní účet za účelem sledování výdajů; vyzývá EU a její členské státy, aby přijaly konkrétní opatření s cílem účinně narušit nezákonné toky finančních prostředků, daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem a stimulovat mezinárodní demokratickou spolupráci v daňových otázkách;

6.  vyjadřuje solidaritu s občany Nigérie trpícími teroristickými činy páchanými skupinou Boko Haram, které vedly k tisícům mrtvých a vysídlení více než dvou milionů osob; naléhavě vyzývá nigerijskou vládu, aby učinila veškerá nezbytná opatření pro zajištění ochrany civilního obyvatelstva v souladu se svými regionálními a mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, včetně zahájení úplného, nezávislého a účinného vyšetření těchto zločinů;

7.  důrazně odsuzuje nedávné násilí a útoky páchané skupinou Boko Haram a vyzývá federální vládu, aby chránila obyvatelstvo své země a snažila se vyřešit hlavní příčiny násilí tím, že všem občanům zajistí stejná práva, včetně řešení otázky nerovnosti, kontroly nad úrodnou zemědělskou půdou, nezaměstnanosti a chudoby; odmítá jakákoli násilná odvetná opatření nigerijské armády porušující humanitární právo; vítá však program nigerijské armády „Bezpečný koridor“, jehož účelem je rehabilitovat bojovníky Boko Haram;

8.  vyjadřuje hluboké politování nad masakrem nevinných mužů, žen a dětí, nad znásilňováním, mučením a náborem dětských vojáků a podporuje nigerijské občany v jejich odhodlání bojovat proti všem podobám násilí v jejich zemi;

9.  vyzývá nigerijskou vládu, aby vypracovala komplexní strategii, která by se věnovala základním příčinám terorismu, a aby prošetřila – jak přislíbila – důkazy o tom, že se nigerijská armáda mohla dopustit porušení lidských práv; vítá bezpečnostní summit v Abudži, který se má konat v květnu 2016, a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby určily konkrétní, proveditelná řešení pro boj proti terorismu, aniž by obětovaly dodržování lidských práv a demokracie; dále zdůrazňuje význam regionální spolupráce při vypořádání se s hrozbou, kterou představuje skupina Boko Haram;

10.  požaduje, aby bylo pod záštitou OSN zahájeno mezinárodní vyšetřování s cílem stanovit odpovědnost třetích zemí zapojených do organizování a financování teroristických skupin v tomto regionu, jako je organizace Boko Haram;

11.  je přesvědčen, že by druhé výročí únosu školaček z oblasti Čibok dne 14. dubna mělo nigerijské vládě a mezinárodnímu společenství poskytnout nový impuls, aby zajistily jejich okamžité a bezpodmínečné osvobození, jakož i osvobození 400 žen a dětí násilně odvedených z města Damasak v listopadu 2014 a všech ostatních unesených žen a dětí;

12.  vyzývá příslušné orgány, aby zajistily volný přístup k veškerým zdravotnickým službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví žen a dívek;

13.  se znepokojením bere na vědomí útoky na školy v severní Nigérii, které zbavují děti možnosti vzdělání a přináší riziko radikalizace, na níž násilnické extremistické skupiny jako Boko Haram závisí;

14.  konstatuje, že skupina Boko Haram útočí na muslimy, křesťany i příslušníky ostatních vyznání a na osoby bez vyznání bez rozdílu, a odsuzuje nárůst násilí, včetně zaměření na náboženské instituce a věřící;

15.  dále odsuzuje útoky na rolníky a mezietnické konflikty mezi chovateli dobytka a zemědělci v oblasti Middle Belt, zejména ve státech Plateau a Taraba, které se vyznačují závažným porušováním lidských práv a od roku 2014 přinesly smrt tisícům osob;

16.  vyzývá nigerijskou vládu a mezinárodní partnery, aby zvýšily investice zaměřené na prevenci a řešení sporů mezi komunitami zemědělců a pastevců a podpořily spolupráci prostřednictvím společných hospodářských iniciativ a iniciativ v oblasti správy přírodních zdrojů;

17.  vyzývá prezidenta Buhariho, aby zajistil, aby jeho vláda hájila právo Nigerijců svobodně konat pobožnost a širší práva všech občanů, a to v souladu se zákony a ústavou země, a žádá nigerijské náboženské vůdce, aby pomohli bojovat proti extremismu a radikalizaci;

18.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby byly i nadále věrny svému diplomatickému úsilí v Nigérii, s cílem dosáhnout míru, bezpečnosti, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv; naléhavě je vyzývá, aby i nadále vedly politický dialog s Nigérií podle článku 8 revidované dohody z Cotonou a aby se v této souvislosti věnovaly otázkám souvisejícím s univerzálními lidskými právy, včetně svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání nebo víry a zákazu diskriminace z jakéhokoli důvodu, jak jsou zakotveny ve všeobecných, regionálních a národních nástrojích v oblasti lidských práv;

19.  žádá nigerijské orgány, aby zamítly zákon zakazující neopodstatněné petice a jiné otázky s tím spojené, který v současné době projednává nigerijský Senát, jelikož je tím ohrožena svoboda tisku a svoboda projevu v Nigérii;

20.  vyzývá nigerijskou vládu a regionální orgány, aby upustily od kriminalizace osob LGBTI v Nigérii a zaručily jejich právo na svobodu projevu;

21.  vyzývá nigerijskou vládu, aby přijala naléhavá opatření v deltě Nigeru, včetně opatření s cílem ukončit nezákonné činnosti spojené s těžbou ropy;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi Nigerijské federativní republiky, předsedovi Africké unie, Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU, Panafrickému parlamentu a zástupcům Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS).

Právní upozornění - Ochrana soukromí