Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0402(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0199/2015

Texte depuse :

A8-0199/2015

Dezbateri :

PV 13/04/2016 - 22
CRE 13/04/2016 - 22

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.7
CRE 14/04/2016 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0131

Texte adoptate
PDF 328kWORD 70k
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg
Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale ***I
P8_TA(2016)0131A8-0199/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0813),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0431/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul din 25 martie 2014 al Comitetului Economic și Social European(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 decembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0199/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 226, 16.7.2014, p. 48.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 aprilie 2016 în vederea adoptării Directivei (UE) 2016/… a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale
P8_TC1-COD(2013)0402

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2016/943.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate