Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0442/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0442/2016

Συζήτηση :

PV 13/04/2016 - 17
CRE 13/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.9
CRE 14/04/2016 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0133

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 562kWORD 177k
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο
Έκθεση του 2015 για την Τουρκία
P8_TA(2016)0133B8-0442/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία (2015/2898(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία (SWD(2015)0216),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, καθώς και προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την από 10 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2015)0611),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/157/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2008 για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση της Τουρκικής Δημοκρατίας («εταιρική σχέση για την προσχώρηση»), και τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου του 2001, του 2003 και του 2006 σχετικά με την εταιρική σχέση για την προσχώρηση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση μετά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 και το σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2015 σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων(1),

–  έχοντας υπόψη τη διακυβερνητική διάσκεψη της 14ης Δεκεμβρίου 2015, κατά τη διάρκεια της οποίας άνοιξε επίσημα το κεφάλαιο 17 για την οικονομική και νομισματική πολιτική,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, ιδίως τα ψηφίσματα της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2009(2), της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010(3), της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για την Τουρκία(4), της 18ης Απριλίου 2013 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Τουρκία(5), της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία(6), της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία(7), της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου(8), της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία(9) και της 10ης Ιουνίου 2015 σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία(10),

–  έχοντας υπόψη το αίτημά του προς την Επιτροπή, στο πλαίσιο του ψηφίσματός του σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία, να επαναξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί ως τώρα οι διαπραγματεύσεις και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι σχέσεις και η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας,

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία περιλαμβάνει τον όρο ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα των διαπραγματεύσεων, και την ανάγκη να εφαρμόσει η Τουρκία πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της συμφωνίας της Άγκυρας, αίροντας όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων χωρίς προκαταλήψεις και διακρίσεις,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η πλήρης τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και η ικανότητα ενσωμάτωσης από πλευράς ΕΕ αποτελούν τη βάση για την προσχώρηση στην ΕΕ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 46 της Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), που ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις οριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί των διαφορών στις οποίες είναι διάδικοι,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κρίση στη Συρία, τις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και ειρηνική διευθέτηση και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να ενισχύσει τη σταθερότητα και να προαγάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας μέσω εντατικών προσπαθειών προκειμένου να επιλύσει εκκρεμή διμερή ζητήματα, διαμάχες και διενέξεις με τις γειτονικές χώρες σχετικά με τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες και αρχές στις οποίες εδράζεται η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης, ιδίως, της διάκρισης των εξουσιών, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας, βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγματευτικής διαδικασίας,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση κονδυλίου 3 δισεκατομμυρίων EUR για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης στην Τουρκία, 1 δισεκατομμύριο EUR από το οποίο προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το υπόλοιπο από τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το έργο της Kati Piri ως μόνιμης εισηγήτριας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2005 άρχισαν διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία και ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών αποτελεί την αφετηρία μιας μακρόχρονης και χωρίς προδιαγεγραμμένη ημερομηνία λήξης διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις και στη δέσμευση για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει σημείο αναφοράς για τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, δεδομένης της μετασχηματιστικής δύναμης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας διεύρυνσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2006, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και την ικανότητα ενσωμάτωσης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί ως προς την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, την υλοποίηση κατάλληλων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και τη σταδιακή ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν ως ευκαιρία να ενισχύσει η Τουρκία τους θεσμούς της και να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον πυρήνα της διαπραγματευτικής διαδικασίας βρίσκονται ο σεβασμός του κράτους δικαίου, όπου συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα η διάκριση των εξουσιών, η ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία, η πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, οι σχέσεις καλής γειτονίας, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής διαμαρτυρίας, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα δικαιώματα των γυναικών καθώς και η αντιμετώπιση των διακρίσεων εις βάρος ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά, τα άτομα με αναπηρία και οι λεσβίες, οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, τα διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων έχει επιβραδυνθεί και ότι παρατηρείται σημαντική οπισθοδρόμηση στους τομείς της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς φυλακισμένων δημοσιογράφων στον κόσμο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάταξη της οργάνωσης Freedom House όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η Τουρκία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών στις οποίες η ελευθερία του Τύπου είναι ανύπαρκτη και το Διαδίκτυο στη χώρα αυτή διαθέτει μερική μόνο ελευθερία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Τουρκία σε επίπεδο ασφαλείας επιδεινώνεται ραγδαία, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία υπέστη πολλαπλές τρομοκρατικές επιθέσεις, που αποδίδονται στο επονομαζόμενο Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL)/ Daesh, στο Diyarbakir, το Suruc, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, όπου έχασαν συνολικά τη ζωή τους 150 αθώοι πολίτες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών στο Αλέπο και σε άλλες περιοχές της Συρίας, μεγάλοι αριθμοί πρόσθετων προσφύγων αναζητούν προστασία στην Τουρκία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Τουρκία έχουν συμφωνήσει να επανενεργοποιήσουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και να συνεργαστούν εντατικά στο θέμα της μετανάστευσης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιλοξενία που επιφυλάσσει ο τουρκικός πληθυσμός στον μεγάλο αριθμό προσφύγων που ζουν ανάμεσά του είναι αξιοθαύμαστη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η Τουρκία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό παγκοσμίως, με περίπου 2,7 εκατομμύρια καταγεγραμμένους πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές δεν συμφώνησαν ως προς την επαναλειτουργία της ορθόδοξης ιερατικής σχολής στη νήσο Χάλκη (Heybeliada)·

I.Σημερινή κατάσταση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

1.  ανησυχεί σφόδρα, δεδομένης της οπισθοδρόμησης που υπήρξε στο θέμα του σεβασμού της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο εσωτερικό της Τουρκίας, για τον λόγο ότι, εν γένει, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ σε ορισμένους βασικούς τομείς, όπως η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, η ελευθερία του συνέρχεσθαι, η ελευθερία της έκφρασης και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, παρατηρείται οπισθοχώρηση και ολοένα μεγαλύτερη απομάκρυνση από την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τα οποία όλα τα υποψήφια κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν·

2.  τονίζει ότι η Τουρκία είναι βασικός στρατηγικός εταίρος για την ΕΕ και ότι οι ενεργές και αξιόπιστες ενταξιακές διαπραγματεύσεις αναμένεται ότι θα εξασφαλίσουν το κατάλληλο πλαίσιο για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας· σημειώνει την επανενεργοποίηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας από την ΕΕ και ελπίζει ότι με το άνοιγμα νέων κεφαλαίων θα επιτευχθεί συγκεκριμένη πρόοδος· ζητεί, εν προκειμένω, απτή πρόοδο και γνήσια δέσμευση από την τουρκική πλευρά· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν διεξαχθεί οι διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα, εξετάζοντας πώς θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση και εντατικοποίηση των σχέσεων και της συνεργασίας ΕΕ-Τουρκίας· υποστηρίζει ένθερμα έναν διαρθρωμένο, τακτικότερο και ανοικτό πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου για βασικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η μετανάστευση, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η ενέργεια, η οικονομία και το εμπόριο·

3.  εκτιμά ότι η απόφαση να αναβληθεί η έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2015 μέχρι το πέρας των τουρκικών εκλογών του Νοεμβρίου 2015 ήταν εσφαλμένη, διότι έδωσε την εντύπωση ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να αποσιωπήσει το θέμα των παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία της τουρκικής κυβέρνησης στο θέμα των προσφύγων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί ότι θα δημοσιεύει τις ετήσιες εκθέσεις προόδου με βάση συγκεκριμένο και σταθερό χρονοδιάγραμμα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην αγνοήσουν τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία και να υπερασπιστούν απερίφραστα τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, όπως ορίζονται στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ανεξαρτήτως άλλων συμφερόντων·

4.  λαμβάνει υπό σημείωση τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2015 και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μείωση του εκλογικού ορίου του 10% και ζητεί διαφάνεια στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών· επικροτεί την ενεργό συμμετοχή εθελοντών της κοινωνίας των πολιτών κατά τη διάρκεια των εκλογών και την υψηλή προσέλευση των ψηφοφόρων· καταδικάζει, ωστόσο, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση των μέσων ενημέρωσης και τις διακρίσεις εις βάρος κομμάτων της αντιπολίτευσης σε επίπεδο κάλυψης του προεκλογικού αγώνα, το κλίμα βίας και εκφοβισμού, με κύριο χαρακτηριστικό του τις επιθέσεις κατά μεμονωμένων υποψηφίων και γραφείων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδίως κατά του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), καθώς και την έντονη πολιτική πόλωση· επικροτεί το γεγονός ότι η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση έχει αποκτήσει περισσότερο πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις μειονοτικές ομάδες της Τουρκίας μετά τα δύο τελευταία εκλογικά αποτελέσματα και παρά το όριο του 10%·

5.  ζητεί αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε νέους τομείς, μεταξύ άλλων στα γεωργικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2016· υπενθυμίζει ότι η τελωνειακή ένωση θα μπορέσει να αποκτήσει το πλήρες δυναμικό της μόνον όταν η Τουρκία εφαρμόσει απόλυτα το πρόσθετο πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών μελών· εκτιμά ότι τα συμφέροντα της Τουρκίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που θα υπογράψει η ΕΕ με τρίτα μέρη, και συγκεκριμένα στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP)· ζητεί βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και ενίσχυση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών·

6.  σημειώνει ως θετικό γεγονός την εντατικοποίηση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και την αυξημένη ευθυγράμμιση της Τουρκίας προς τις δηλώσεις της ΕΕ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου το 2015· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ευθυγραμμίστηκε με την απόφαση του Συμβουλίου μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τα γεγονότα στην ανατολική Ουκρανία, μεταξύ άλλων και ως προς τα περιοριστικά μέτρα·

7.  επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να ευθυγραμμίσει περαιτέρω την εξωτερική πολιτική της με την πολιτική της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του διαπραγματευτικού πλαισίου· θεωρεί καίριας σημασίας την ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών για θέματα εξωτερικής πολιτικής και καλεί τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων όποτε είναι σκόπιμο· υπενθυμίζει τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ ως βασικής χώρας διαμετακόμισης· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς η συνεργασία σε θέματα ενέργειας και να διευρυνθεί ο διάδρομος διαμετακόμισης ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Τουρκίας·

8.  υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων καλής γειτονίας, οι οποίες αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο του διαπραγματευτικού πλαισίου και βασική συνιστώσα της διαδικασίας διεύρυνσης· καλεί , εν προκειμένω, την Τουρκία να εντείνει τις προσπάθειες για την επίλυση διμερών διαφορών που εκκρεμούν, στις οποίες περιλαμβάνονται και αδιευθέτητες νομικές υποχρεώσεις και διαμάχες με τις άμεσα γειτονικές της χώρες όσον αφορά τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τον εναέριο χώρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Χάρτη του ΟΗΕ και με το διεθνές δίκαιο· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)· προτρέπει την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέλος στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, καθώς και στην πρακτική των πτήσεων τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από τα ελληνικά νησιά· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει ανακληθεί ακόμη η απειλή του casus belli που έχει κηρύξει η Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κατά της Ελλάδας· παροτρύνει την Τουρκία και την Αρμενία να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων χωρίς προαπαιτούμενα, και ζητεί το άνοιγμα των συνόρων Τουρκίας-Αρμενίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των σχέσεών τους, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασυνοριακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση·

ΙΙ.Σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

9.  φρονεί ότι, σύμφωνα με τη δέσμευση υπέρ του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, η Τουρκία θα πρέπει να υλοποιήσει επειγόντως μεταρρυθμίσεις στους τομείς του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· ζητεί, με την επιφύλαξη των θέσεων των κρατών μελών, από το Συμβούλιο της ΕΕ να προτείνει, όταν θα πληρούνται τα επίσημα κριτήρια αξιολόγησης, το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 (δικαστικό σύστημα και θεμελιώδη δικαιώματα) και 24 (δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) και να διασφαλίσει ότι η μεταρρυθμιστική διαδικασία στην Τουρκία διαμορφώνεται στη βάση των αξιών και των προτύπων της ΕΕ· ζητεί από την Τουρκία να συνεργαστεί πλήρως με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με την Επιτροπή της Βενετίας στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης·

10.  εκφράζει τη λύπη του για τη σοβαρή οπισθοδρόμηση που σημειώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια ως προς την ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και της γνώμης τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός Διαδικτύου στην Τουρκία, η οποία κατέχει την 149η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες στον παγκόσμιο δείκτη ελευθερίας του Τύπου της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα»· υπενθυμίζει ότι, με βάση στοιχεία που παρέχουν οι ίδιες οι τουρκικές αρχές, η Τουρκία ως χώρα κατέχει το ρεκόρ του πλέον υψηλού αριθμού φυλακισμένων δημοσιογράφων· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και του λόγου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης, βρίσκονται στον πυρήνα των αξιών της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που εξέδωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο σύμφωνα με την οποία έχουν παραβιασθεί τα δικαιώματα του Can Dündar και του Erdem Gül· υπενθυμίζει ότι τα δύο αυτά άτομα τελούν πάντα εν αναμονή της δίκης τους και ότι οι εισαγγελείς ζητούν την καταδίκη τους σε πολλαπλή ισόβια κάθειρξη· εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση να αποκλείεται το κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, και ζητεί να διερευνηθούν ενδελεχώς και αντικειμενικά οι καταγγελίες των δημοσιογράφων σχετικά με την μεταφορά όπλων προς τη Συρία· καταδικάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας κατά του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ζητεί την άμεση αποφυλάκιση όλων των δημοσιογράφων και ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους διπλωμάτες να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά όλες τις ποινικές υποθέσεις εναντίον δημοσιογράφων· αποδοκιμάζει τις προσωπικές επιθέσεις ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης κατά δημοσιογράφων και αντιφρονούντων, καθώς και τις ολοένα και πιο αυταρχικές τάσεις της τουρκικής ηγεσίας· ζητεί από την Τουρκία να αναλάβει δράση κατά πάσας μορφής εκφοβισμού των δημοσιογράφων, συγκεκριμένα να διερευνήσει όλες τις σωματικές επιθέσεις και απειλές κατά δημοσιογράφων και να αποτρέψει με ενεργό τρόπο τις επιθέσεις κατά των μέσων ενημέρωσης, μεριμνώντας παράλληλα για τη χαλάρωση του τεταμένου πολιτικού κλίματος, το οποίο δημιουργεί ένα περιβάλλον περιοριστικό της ελευθερίας του λόγου στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2015, που δημοσίευσε η Διεθνής Διαφάνεια στις 27 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τον οποίο η διαφθορά στην Τουρκία αυξήθηκε το προηγούμενο έτος, με αποτέλεσμα η Τουρκία να κατατάσσεται πλέον στην 66η θέση· τονίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση πρέπει να δώσει σαφή και ουσιαστικά δείγματα για την ειλικρίνεια της πρόθεσής της να πατάξει τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα εξουσίας·

12.  υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Τουρκίας· ζητεί, συνεπώς, από την Τουρκία να επικαιροποιήσει τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της για την πάταξη της διαφθοράς, να θεσπίσει έναν ανεξάρτητο φορέα κατά της διαφθοράς και να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο μητρώο καταχώρισης ερευνών, διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων, μεταξύ άλλων για υποθέσεις υψηλού επιπέδου·

13.  ζητεί να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης της Koza İpek Holding και του ομίλου μέσων ενημέρωσης Feza και να απομακρυνθούν όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης από τα διοικητικά συμβούλια, να επαναπροσληφθούν οι δεκάδες απολυθέντες εργαζόμενοι που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ανάληψη του ελέγχου από την κυβέρνηση και να αποσυρθούν οι κατηγορίες περί τρομοκρατίας·

14.  καταδικάζει τη βίαιη και παράνομη ανάληψη της διαχείρισης διάφορων τουρκικών εφημερίδων, με πλέον πρόσφατη τη Zaman, και εκφράζει την ανησυχία του για την απόφαση της Digiturk να παύσει τη μετάδοση τηλεοπτικών σταθμών, απόφαση η οποία εικάζεται ότι έχει, μεταξύ άλλων, και πολιτικά κίνητρα· καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να θέσει τέλος στις πολιτικές και οικονομικές πιέσεις που ασκεί στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· καταδικάζει δριμύτατα τις λεκτικές και σωματικές επιθέσεις, καθώς και την αυξανόμενη χρήση της νομοθεσίας περί δυσφήμισης και της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας εις βάρος δημοσιογράφων· σημειώνει τις απαγορεύσεις περιεχομένου στη διαδικτυακή και μη δημοσιογραφία καθώς και τη φραγή ιστοτόπων, ιδίως κοινωνικών δικτύων, που έχουν οδηγήσει στην αυτολογοκρισία δημοσιογράφων, με τον φόβο ότι η άσκηση κριτικής κατά των αρχών θα έχει ακόμη σοβαρότερα αντίποινα· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη φραγή δεκάδων χιλιάδων ιστοτόπων, για τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν τον Μάρτιο του 2015 στον νόμο για τη ρύθμιση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε σχέση με τις εξουσίες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (TIB), που της επιτρέπουν να προβαίνει στη φραγή ιστοτόπων εντός τεσσάρων ωρών για πληθώρα αόριστων λόγων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η τουρκική επιχείρηση παροχής δορυφορικών υπηρεσιών Turksat διέκοψε την εκπομπή του σταθμού IMC TV την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, μετά από εντολή εισαγγελέα της Άγκυρας ο οποίος ερευνά αν ο σταθμός υποστηρίζει «τρομοκρατική» ομάδα· εκφράζει την ανησυχία του για τα ιδιαιτέρως υψηλά φορολογικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε οργανισμούς μέσων ενημέρωσης· ζητεί την αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με το Διαδίκτυο, προκειμένου να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την ελευθερία του λόγου στο Διαδίκτυο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων· καταδικάζει τις απόπειρες εκφοβισμού των διεθνών μέσων ενημέρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απέλασης διαφόρων δημοσιογράφων, από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης· ζητεί να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία επί τουρκικού εδάφους των δημοσιογράφων Naji Jerf και Ibrahim Abdel Qader, καθώς και του Fares Hammadi, από το ιστολόγιο για τη Συρία «Raqqa is Being Slaughtered Silently»· εκφράζει, ακόμη, τη λύπη του για τις έρευνες, τις συλλήψεις, τις ποινές φυλάκισης και τα τιμωρητικά πρόστιμα για υποτιθέμενη προσβολή του αρχηγού του κράτους, βάσει του άρθρου 299 του Ποινικού Κώδικα· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά επειγόντως και κατά προτεραιότητα, προκειμένου να διασφαλίσει τον πλουραλισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· θεωρεί ότι ο ανοικτός δημόσιος διάλογος αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε υγιούς δημοκρατίας·

15.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να εγκρίνει ένα υγιές νομοθέτημα για την προστασία των δεδομένων και να συγκροτήσει ανεξάρτητη αρχή για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και αποτελεσματική αστυνομική και δικαστική συνεργασία και για την ανταλλαγή πληροφοριών, και συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, στην εκπλήρωση των κριτηρίων για την ελευθέρωση των θεωρήσεων· ζητεί από τις τουρκικές αρχές να ορίσουν με σαφήνεια τις εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, ιδίως σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν την υγεία, και να θεσπίσουν διαδικασία επιλογής που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία των μελών της αρχής προστασίας δεδομένων·

16.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ιδίως για τον ευρύ και υπερβολικά ασαφή ορισμό της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της προπαγάνδας, με αποτέλεσμα να καθίσταται προδήλως αδύνατο να προσδιοριστεί η ακριβής φύση των εν λόγω εγκλημάτων· εμμένει στην άποψη ότι η ποινική και αντιτρομοκρατική νομοθεσία πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, την οποία η Τουρκία πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει στο ακέραιο· καλεί την Τουρκία να δημιουργήσει ένα πολιτικό και νομικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στο δικαστικό σώμα να εκτελεί τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο και αμερόληπτο τρόπο, μεταξύ άλλων σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να μη μετατραπεί σε όργανο καταστολής του εσωτερικού αντιλόγου· ζητεί από την Τουρκία να εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων· εκφράζει τον προβληματισμό του για τις πολυάριθμες ανατοποθετήσεις, ανεπιθύμητες μεταθέσεις και παύσεις δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίες υπονομεύουν την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, καθώς και για την τήρηση των αρχών της δίκαιης δίκης και της διάκρισης των εξουσιών· ζητεί την άμεση επαναφορά της διάκρισης των εξουσιών και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις εκτροπές στην απονομή δικαιοσύνης προς όφελος ορισμένων πολιτικών, οι οποίες αποτελούν πλέον κοινό τόπο στην Τουρκία μετά το σκάνδαλο διαπλοκής του 2013· υπογραμμίζει ότι πρέπει να περιορισθεί ο ρόλος και η επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας εντός του Ανώτατου Συμβουλίου Δικαστών και Εισαγγελέων και ότι απαιτούνται επαρκείς εγγυήσεις για την αποφυγή των μεταθέσεων δικαστών παρά τη θέλησή τους·

17.  υπενθυμίζει ότι η εξαιρετική οικονομική μεγέθυνση που σημειώθηκε στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία οδήγησε σε πρωτοφανή ανάπτυξη στους τομείς της στέγασης και των υποδομών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μη ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και τα προβλήματα διατήρησης· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τα διάφορα έργα μεγάλης κλίμακας στη χώρα και ζητεί επειγόντως από την κυβέρνηση να λειτουργήσει με βάση εκτιμήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων και να συμπεριλάβει με τον κατάλληλο τρόπο τον τοπικό πληθυσμό στον σχεδιασμό των έργων, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν οι μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις της αστικοποίησης, της κάλυψης του χώρου και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος·

18.  εκτιμά ότι η νέα διαδικασία συνταγματικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να εξελιχθεί σε μια κοσμική, πλουραλιστική και ανεκτική κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς· υπογραμμίζει ότι το νέο σύνταγμα θα πρέπει να βασίζεται στην ευρεία συναίνεση όλου του πολιτικού φάσματος και της κοινωνίας στο σύνολό της, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των μειονοτήτων, ανεξαρτήτως πολιτισμικού ή θρησκευτικού υπόβαθρου, ώστε να αποτελέσει εδραία βάση για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου· ζητεί από την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, ιδίως δε την ελευθερία των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων· τονίζει ότι θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ μια ολοκληρωμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει την απαγόρευση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους για λόγους εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, φύλου ή ταυτότητας φύλου, και να συμπεριληφθεί η απαγόρευση των διακρίσεων αυτών σε ένα νέο σύνταγμα· υπογραμμίζει ότι αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίσει την Τουρκία να παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε πολίτες με γνώμονα την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τη γλώσσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους· επισημαίνει, ως προς το θέμα αυτό, ότι απαιτείται περαιτέρω δράση για να βρεθεί λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ελληνικής μειονότητας, ιδίως σε σχέση με την εκπαίδευση και τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία· ζητεί από τις τουρκικές αρχές να λάβουν δικαστικά μέτρα κατά των προσώπων και φορέων που ευθύνονται για εγκλήματα μίσους πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, όπως διακηρύσσει η «Δέσμη μέτρων για τον εκδημοκρατισμό» του 2013· καταδικάζει την παθητική στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στις σοβαρές απειλές που εκτοξεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά χριστιανών και των ιερέων τους· αναμένει από την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίζει όλους τους τούρκους πολίτες χωρίς προκαταλήψεις με βάση τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις· καλεί τις τουρκικές αρχές, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει την πλέον πολυάριθμη σε παγκόσμιο επίπεδο μειονότητα Ρομά, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για την επίτευξη ντε φάκτο ισότητας των δικαιωμάτων για τους Ρομά στην τουρκική κοινωνία, και να βελτιώσει την κατάσταση των Ρομά, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των παιδιών Ρομά και στην ένταξη των γυναικών Ρομά·

19.  καλεί την Τουρκία να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή για τη νέα νομοθεσία που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας και για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με το ενωσιακό κεκτημένο·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη σεβασμό, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες, του δικαιώματος σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, με βάση κοσμικά ή θρησκευτικά κριτήρια, και για διατήρηση του διαχωρισμού κράτους και θρησκείας·

21.  τονίζει τη σημασία που έχει η συνέχιση της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, με την εξασφάλιση στις θρησκευτικές κοινότητες της δυνατότητας να αποκτήσουν νομική προσωπικότητα, με την κατάργηση όλων των περιορισμών στην κατάρτιση, τον διορισμό και τη διαδοχή του κλήρου, με τη συμμόρφωση με τις σχετικές αποφάσεις του ΕΔΑΔ και τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, καθώς και με την κατάργηση των πάσης φύσεως διακρίσεων ή εμποδίων που έχουν ως βάση στη θρησκεία· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να αναγνωρίσει τη νομική του προσωπικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιτραπεί το άνοιγμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης και να αρθούν όλα τα εμπόδια για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και να επιτραπεί η δημόσια χρήση του εκκλησιαστικού τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη·

22.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σταματήσει τα σχέδιά της για την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Akkuyu· επισημαίνει ότι η επιλεγείσα τοποθεσία βρίσκεται σε έντονα σεισμογενή ζώνη, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους όχι μόνο για την Τουρκία αλλά και για ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου· ζητεί, στο ίδιο πνεύμα, από την τουρκική κυβέρνηση να προσχωρήσει στη Σύμβαση του Έσπο, βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενημερώνουν το ένα το άλλο και να διαβουλεύονται μεταξύ τους για μεγάλα, υπό μελέτη, έργα τα οποία αναμένεται ότι θα έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε διασυνοριακή κλίμακα· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να συνεργαστεί, ή τουλάχιστον να διαβουλευτεί, με τις κυβερνήσεις των γειτονικών της χωρών, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, στο πλαίσιο οιασδήποτε μελλοντικής εξέλιξης στο έργο Akkuyu·

23.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά επίπεδα βίας κατά των γυναικών, αλλά και για τη μη εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και την προστασία των γυναικών από τη βία· εμμένει στην άποψη ότι οι αρχές πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικά την ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής κακοποίησης, που αποτελούν ευρέως διαδεδομένο πρόβλημα τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεπαρκούς καταγγελίας περιστατικών έμφυλης βίας, να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και καταφύγιο στα θύματα της βίας αυτής και να επιβάλλουν ποινές στους δράστες, να μεριμνήσουν για την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στο θέμα αυτό και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κοινωνικής αποδοχής της έμφυλης βίας· συνιστά μετ' επιτάσεως στην κυβέρνηση να προαγάγει την ισότητα των φύλων στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αστικό ή οιονδήποτε άλλο τομέα·

24.  καλεί την Τουρκία να καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων της κοινότητας ΛΟΑΔΜ· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την έλλειψη προστασίας των ΛΟΑΔΜ από βιαιοπραγίες· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η προστασία από εγκλήματα μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου δεν περιλήφθηκε στον νόμο περί εγκλημάτων μίσους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα εγκλήματα μίσους εναντίον των ΛΟΑΔΜ συχνά είτε μένουν ατιμώρητα είτε οι ποινές των δραστών μειώνονται λόγω εικαζόμενης «αδικαιολόγητης πρόκλησης» από την πλευρά του θύματος·

III.Η κουρδική ειρηνευτική διαδικασία και η κατάσταση στη νοτιανατολική Τουρκία

25.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στη νοτιανατολική Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να προστατεύει όλα τα πρόσωπα που ζουν στην επικράτειά της, ανεξαρτήτως πολιτισμικής ή θρησκευτικής καταγωγής· αναγνωρίζει το νόμιμο δικαίωμα της Τουρκίας να πατάξει την τρομοκρατία, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου· τονίζει, ωστόσο, ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να εφαρμόζονται σε πλαίσιο σεβασμού του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας πρέπει να είναι αναλογικές και να μην λαμβάνουν τη μορφή συλλογικής τιμωρίας· καταδικάζει την ανάρμοστη συμπεριφορά των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας και ζητεί την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης· ζητεί την εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου προκειμένου όλοι οι τραυματίες να μπορούν να έχουν την περίθαλψη την οποία δικαιούνται·

26.  καταδικάζει και δεν δικαιολογεί την επιστροφή του PKK στη βία, οργάνωσης η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ με τις τρομοκρατικές οργανώσεις· τονίζει ότι δεν υπάρχει βίαιη λύση στο κουρδικό ζήτημα και παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της για επανάληψη των διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης στο κουρδικό ζήτημα· καλεί το PKK να καταθέσει τα όπλα, να εγκαταλείψει τις τρομοκρατικές τακτικές και να χρησιμοποιήσει ειρηνικά και νόμιμα μέσα για να εκφράσει τις προσδοκίες του· καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων· εκφράζει, εν προκειμένω, τη βαθιά του ανησυχία για την κατασκευή οδοφραγμάτων και τη διάνοιξη χαρακωμάτων από μαχητές του YDG-H· επιμένει, ωστόσο, ότι οι ειρηνικές διαμαρτυρίες πρέπει να επιτρέπονται·

27.  καλεί τις τουρκικές αρχές να άρουν αμέσως τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας που εφαρμόζονται κατά παράβαση του τουρκικού συντάγματος· εκφράζει ιδιαίτερα έντονη ανησυχία για την κατάσταση στο Cizre και στο Sur/Diyarbakır και καταδικάζει το γεγονός ότι άμαχοι σκοτώνονται, τραυματίζονται και αφήνονται χωρίς νερό, τροφή και ιατρική φροντίδα· καλεί την Τουρκία να επιτρέψει στη Διεθνή Ερυθρά Ημισέληνο να μεριμνήσει για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης που εκτυλίσσεται στο Cizre και στο Diyarbakır· παροτρύνει την κυβέρνηση να επιτρέψει τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο, συμμορφούμενη με τα προσωρινά μέτρα του ΕΔΑΔ, και να κατοχυρώσει την ασφαλή έξοδο των αμάχων στις πόλεις στις οποίες υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων και τραυματισμών αμάχων, που πρέπει να διερευνηθούν ενδελεχώς, και για το γεγονός ότι περίπου 400 000 άτομα έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας· υπογραμμίζει ότι, ως πράξη ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πρέπει να επιτραπεί στις οικογένειες να περισυλλέξουν τους νεκρούς από τους δρόμους και να τους θάψουν· υπογραμμίζει την ευθύνη της τουρκικής κυβέρνησης να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να παρέχει ασφάλεια και πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε όλο τον άμαχο πληθυσμό στις κατά κύριο λόγο κουρδικές περιοχές της Τουρκίας που υποφέρουν από τις μάχες· ζητεί από την τουρκική κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή έναν επίσημο μηχανισμό επείγουσας βοήθειας και αποζημίωσης για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, έγιναν άνεργοι και έχασαν τα μέσα βιοπορισμού τους· θεωρεί λυπηρή την καταστροφή ιστορικής κληρονομιάς·

28.  σημειώνει με ανησυχία τα σχέδια αστικής ανάπλασης και μετεγκατάστασης σε περιοχές που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, τα οποία αποκάλυψε πρόσφατα η τουρκική κυβέρνηση και αποδοκιμάζει την απόφαση για εκτεταμένες απαλλοτριώσεις στη συνοικία Sur του Diyarbakir, μεταξύ άλλων σε ακίνητα που ανήκουν στη δημοτική αρχή αλλά και σε ακίνητα εκκλησιών, κάτι που θα ήταν παραβίαση των δικαιωμάτων θρησκευτικών μειονοτήτων· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί την πολιτισμική διαφορετικότητα της περιοχής και να φροντίσει να μην ενισχύσει περαιτέρω τη συγκεντρωτική δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή· ζητεί αναθεώρηση της απόφασης για απαλλοτρίωση και των σχεδίων ανοικοδόμησης με διάλογο και συνεργασία με τις συνοικιακές και μητροπολιτικές αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και με σεβασμό των δικαιωμάτων των κατοίκων και των ιδιοκτητών·

29.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων που είναι γνωστές ως «Ομάδες Esedullah», που φαίνεται ότι ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων για τον εκ προθέσεως φόνο αμάχων στη νοτιοανατολική Τουρκία· απαιτεί διεξοδική έρευνα από τις τουρκικές αρχές για τις ενέργειες των «Ομάδων Εsedullah», πλήρη λογοδοσία και την τιμωρία όσων ενέχονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30.  απευθύνει έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας με στόχο την επίτευξη λύσης για το κουρδικό ζήτημα μέσα από διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι η επίτευξη προόδου στο θέμα του εκδημοκρατισμού και της συμφιλίωσης αποτελεί προτεραιότητα· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση ειδικής επιτροπής στη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος, η οποία θα συμβάλει σε μια βιώσιμη ειρήνη με την αποκατάσταση ενός αισθήματος δικαιοσύνης και με την επούλωση των πληγών που είναι ευαίσθητες σε πολιτική εκμετάλλευση· καλεί την ΕΕ να αναλάβει χωρίς καθυστέρηση ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και στην ίση μεταχείριση των πολιτών κουρδικής καταγωγής· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Τουρκία, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να άρει τις επιφυλάξεις της σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο χάρτης θα εφαρμοστεί πλήρως σε όλες τις πτυχές του·

31.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τον εκφοβισμό και τη δίωξη περισσότερων από 1 000 ακαδημαϊκών που υπέγραψαν αναφορά υπέρ της ειρήνης· καταδικάζει την απόλυση ή τη θέση σε διαθεσιμότητα 50 τουλάχιστον εξ αυτών, καθώς και τη φυλάκιση τεσσάρων ακόμη από τους υπογράφοντες· επισημαίνει ότι οι υπαίτιοι της δολοφονίας του δικηγόρου Tahir Elci, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στην ειρήνη και στα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις δικαστικές έρευνες που έχουν στο στόχαστρο κυρίως μέλη του HDP, καθώς και για τη φυλάκιση και παύση τοπικών δημάρχων, συμπεριλαμβανομένων 25 συνδημάρχων, και για τις απειλές που δέχονται πολλοί κούρδοι πολιτικοί·

32.  καταδικάζει απερίφραστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις που αποδίδονται στο ISIL στο Diyarbakir, το Suruc, την Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα και τις οικογένειές τους καθώς και προς τους πολίτες της Τουρκίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του εξτρεμισμού· καταδικάζει εξίσου σθεναρά τις τελευταίες βομβιστικές επιθέσεις στην Άγκυρα, στις 17 Φεβρουαρίου 2016, για τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη η ομάδα μαχητών TAK (Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν), καθώς και την επίθεση στην Άγκυρα, στις 13 Μαρτίου 2016, και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τους πενθούντες· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η διενέργεια ενδελεχών ερευνών για τις εν λόγω επιθέσεις με στόχο την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· εκτιμά ότι η ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και των τουρκικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική πάταξη της τρομοκρατίας·

33.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της Τουρκίας στην Παγκόσμια Συμμαχία για την αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Ανατολής (ISIL) και το άνοιγμα των βάσεών της στις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και της συμμαχίας· προτρέπει την Τουρκία να ενεργεί με την απαραίτητη συγκράτηση και σε πλήρη συνεργασία με τους δυτικούς συμμάχους της·

34.  παροτρύνει την Τουρκία να συνεχίσει να εντείνει τις προσπάθειές της για να αποτρέψει ξένους μαχητές, χρήματα και εξοπλισμό να φτάσουν στο ISIL και σε άλλες εξτρεμιστικές ομάδες μέσω του εδάφους της· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να μην έχουν λάβει οι τουρκικές αρχές όλα τα εφικτά μέτρα για να αναχαιτίσουν και να εμποδίσουν τις δραστηριότητες του ISIL/Daesh, ιδίως για να πατάξουν το λαθρεμπόριο πετρελαίου διαμέσου των τουρκικών συνόρων· ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει την ικανότητά της στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών και να συνεργαστεί στενά με τις τουρκικές αρχές στο θέμα αυτό, προκειμένου να παράσχει περαιτέρω στήριξη για την καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου· επισημαίνει ανεπάρκειες στη σύλληψη ξένων μαχητών και στον έλεγχο των συνόρων με το Ιράκ και τη Συρία·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη και τη συμβολή της Τουρκίας στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ μεγάλων δυνάμεων για την κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Συρία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη· χαιρετίζει τη συμφωνία ως σημαντικό βήμα για την επίλυση της συριακής κρίσης· σημειώνει ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών θα πρέπει να ισχύει για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση πέραν των ομάδων που έχουν χαρακτηρισθεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν άμεσα και στο ακέραιο τις δεσμεύσεις αυτές· επισημαίνει την πεποίθησή του ότι δεν υφίσταται στρατιωτική λύση στη συριακή σύγκρουση και εμμένει στην ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης· καταδικάζει τη στρατιωτική επέμβαση κατά των κουρδικών δυνάμεων στη βόρεια Συρία, η οποία υπονομεύει τον αγώνα κατά του ISIL/Daesh και θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για ειρήνη και ασφάλεια·

IV.Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας για την προσφυγική/μεταναστευτική κρίση

36.  στηρίζει μια ανανεωμένη πολιτική δέσμευση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση· αναγνωρίζει τη μεγάλη ανθρωπιστική συμβολή της Τουρκίας η οποία φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον κόσμο· παροτρύνει την ΕΕ και την Τουρκία να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και βασικών ικανοτήτων στους προσφυγικούς καταυλισμούς και να διευκολύνουν το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική έξοδος μεταναστών· προτρέπει την ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία της με αξιωματούχους της τουρκικής κυβέρνησης για να διασφαλίσει την ορθή καταγραφή των μεταναστών· υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μία από τις κύριες χώρες διέλευσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ταξιδεύουν προς την ΕΕ, όχι μόνο από τη Συρία αλλά και από πολλές άλλες χώρες· τονίζει τη σημασία της συνεργασίας με την Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και την αποτροπή ανθρώπινων απωλειών στη θάλασσα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσία της αποστολής παρακολούθησης του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο·

37.  εκφράζει ικανοποίηση για την ενεργοποίηση, στις 29 Νοεμβρίου 2015, του κοινού σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες και τη διαχείριση της μετανάστευσης, στο πλαίσιο ενός συνολικού θεματολογίου συνεργασίας που βασίζεται στην κοινή ευθύνη, τις αμοιβαίες δεσμεύσεις και την επίτευξη αποτελεσμάτων, και επιμένει ότι το σχέδιο αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς χρονοτριβή· υπογραμμίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας στο θέμα της μετανάστευσης δεν θα πρέπει να συνδεθεί με το χρονοδιάγραμμα, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων· πιστεύει ότι η ανάθεση της προσφυγικής κρίσης στην Τουρκία δεν αποτελεί αξιόπιστη μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν αλληλεγγύη και να αυξήσουν τον αριθμό των χωρών που θα δέχονται πρόσφυγες για επανεγκατάσταση, σε πνεύμα επιμερισμού των βαρών και της ευθύνης·

38.  υπογραμμίζει ότι το ποσό των 3 δισεκατομμυρίων EUR και η επιπρόσθετη χρηματοδότηση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με σωστό τρόπο προκειμένου να ωφελήσει γρήγορα και άμεσα τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής τους μέσω της υλοποίησης έργων για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σε τρόφιμα, περίθαλψη, υγιεινή και εκπαίδευση· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως συν-νομοθέτη και αρχής του προϋπολογισμού· ζητεί ταχύτερη εκταμίευση των υπεσχημένων κονδυλίων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με την Τουρκία, τη θέση σε λειτουργία ενός μηχανισμού για να ελέγχεται η ορθή χρήση των κονδυλίων για αυτόν τον σκοπό, την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση του εν λόγω μηχανισμού και την τακτική ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την Επιτροπή σχετικά με χρήση των κονδυλίων· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, ιδίως τα ορφανά παιδιά, και σε θρησκευτικές μειονότητες όπως Χριστιανούς και Γεζίτες· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η σχετική με το φύλο κακοποίηση και βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών στις μεταναστευτικές οδούς που περνούν μέσα από την Τουρκία·

39.  επικροτεί την πρόσφατη απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να ανοίξει την αγορά εργασίας της χώρας στους σύρους πρόσφυγες· υποστηρίζει την ανάληψη περαιτέρω επείγουσας δράσης για να διασφαλιστεί ότι και τα 700 000 παιδιά από τη Συρία έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση· επαινεί την τουρκική κυβέρνηση διότι παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευση στους σύρους πρόσφυγες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκκληση της UNHCR για αύξηση της χρηματοδότησης δεν εισακούστηκε και ότι το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα αναγκάστηκε να μειώσει τις μερίδες τροφίμων στο 80% λόγω των περικοπών στα κονδύλια· συγχαίρει την Τουρκία για το γεγονός ότι ανέλαβε να καλύψει η ίδια το χρηματοδοτικό αυτό κενό και καλεί τα κράτη μέλη και την ΕΕ να αυξήσουν τα κονδύλια προς τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και προς τις ΜΚΟ εταίρους τους στην Τουρκία·

40.  εκτιμά το γεγονός ότι η Τουρκία τηρούσε, μέχρι πρόσφατα, πολιτική ανοιχτών συνόρων για τους σύρους πρόσφυγες· επιδοκιμάζει την έναρξη ισχύος νέων κανόνων στο τουρκικό καθεστώς θεωρήσεων, οι οποίοι έχουν ήδη προλειάνει το έδαφος ώστε να υπάρξει ραγδαία μείωση των παράτυπων διελεύσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμόζεται πολύ αυστηρότερη πολιτική θεωρήσεων, σύμφωνη με την ενωσιακή πολιτική θεωρήσεων, έναντι τρίτων χωρών οι οποίες αποτελούν σημαντική πηγή παράτυπης μετανάστευσης, με στόχο τη μείωση της εισροής μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη μεταναστών οι οποίοι δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας· υπογραμμίζει ότι η Τουρκία χρειάζεται κάθε δυνατή συνδρομή για να αυξήσει την ασφάλεια των συνόρων της και να εντείνει τον αγώνα της κατά των διακινητών ανθρώπων· καλεί την Τουρκία να επιδείξει μηδενική ανοχή και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει τους δράστες της εμπορίας ανθρώπων και τη ροή προσφύγων προς τα ελληνικά νησιά που προκαλούν σοβαρά ανθρωπιστικά, πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας εντός της ΕΕ· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας στον τομέα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, και καλεί τον Frontex να παράσχει την υποστήριξή του στην τουρκική ακτοφυλακή και να προαγάγει τη διμερή ανταλλαγή πληροφοριών· αναγνωρίζει ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικής λαθραίας διακίνησης μπορεί να είναι αποτελεσματικά μόνο εάν συνδυαστούν με τη δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

41.  επισημαίνει ότι η αναχαίτιση της μετανάστευσης προς την ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απωθήσεις προσφύγων ή σε παράνομη κράτηση· ζητεί από την Επιτροπή, όσον αφορά το κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας, να διερευνήσει τις καταγγελίες της Διεθνούς Αμνηστίας στην έκθεσή της με ημερομηνία 1η Απριλίου 2016 ότι η Τουρκία προβαίνει σε αναγκαστικές επιστροφές σύρων προσφύγων· επιμένει ότι όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής επιστροφής από την Ελλάδα στην Τουρκία πρέπει να ευθυγραμμίζονται πλήρως με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την πρόσβαση στις διαδικασίες χορήγησης ασύλου και διεθνούς προστασίας και την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαδικαστικών εγγυήσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι τουρκικές αρχές εφαρμόζουν τη συμφωνία και κατά πόσον τηρείται η αρχή της μη επαναπροώθησης στην περίπτωση των ατόμων που επιστρέφουν στην Τουρκία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την τουρκική κυβέρνηση να άρει τη γεωγραφική επιφύλαξή της όσον αφορά τη σύμβαση της Γενεύης του 1951· εμμένει στην άποψη ότι η δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες έχει καίρια σημασία και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν ουσιαστικά τις προσπάθειες για επανεγκατάσταση των προσφύγων· εκτιμά ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βρεθεί πολιτική λύση στη συριακή κρίση· καλεί την Τουρκία να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της για την εξεύρεση πολιτικής λύσης, και συγκεκριμένα να άρει τις επιφυλάξεις της όσον αφορά τη συμμετοχή των Κούρδων στις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι τουρκικές αρχές και η UNHCR στην Τουρκία εναρμονίζουν τις βάσεις δεδομένων τους με στόχο την καταχώριση των προσφύγων σε ένα σύστημα καταχώρισης· θεωρεί ότι πρέπει επειγόντως να μελετηθούν τεχνικά μέσα για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα της εν λόγω βάσης δεδομένων με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την καταχώριση των αιτούντων άσυλο (Eurodac)· τονίζει ότι είναι επίσης σημαντικό να διαγράφονται από την τουρκική βάση δεδομένων οι πρόσφυγες που εισέρχονται στην Ευρώπη από την Τουρκία·

43.  τονίζει ότι η εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής έναντι όλων των κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ καθώς παρέχει την ευκαιρία για μια αποτελεσματικότερη πολιτική επιστροφής των μεταναστών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα δύο μέρη στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 29ης Νοεμβρίου 2015 για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας από τον Ιούνιο του 2016· καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόζουν πλήρως και ουσιαστικά τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής και να διασφαλίζουν τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών που επιστρέφουν·

44.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως και αμερόληπτα τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση των θεωρήσεων έναντι όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων συνιστά αξιοκρατική διαδικασία και ότι μόνον όταν θα έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις θα παρασχεθεί στους τούρκους πολίτες η δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς υποχρέωση θεώρησης· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περισσότερη τεχνική βοήθεια για την εκπλήρωση των όρων του χάρτη πορείας σχετικά με την ελευθέρωση των θεωρήσεων·

V.Πρόοδος στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου

45.  εξαίρει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες για την επανένωση της Κύπρου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· χαιρετίζει την κοινή δήλωση των δύο αρχηγών της 11ης Φεβρουαρίου 2014 ως βάση για τη διευθέτηση· υποστηρίζει τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με ενιαία κυριαρχία, ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα και ενιαία ιθαγένεια με πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες της, χωρίς να προδικάζει την τελική συμφωνία, σε συμμόρφωση προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εποικοδομητική προσέγγιση που έχουν υιοθετήσει οι ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας στο νησί και για την αποφασιστικότητα και τις άοκνες προσπάθειές τους με στόχο την επίτευξη δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης το συντομότερο δυνατό· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι, για ολόκληρη την περιοχή και για την Ευρώπη/την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιλυθεί το κυπριακό ζήτημα που διαρκεί επί δεκαετίες· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για το ενδεχόμενο νέου δημοψηφίσματος για την επανένωση και καλεί όλα τα μέρη να συμβάλουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα·

46.  τονίζει ότι η μη διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος επηρεάζει την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και καλεί, κατά συνέπεια, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την επίλυση·

47.  καλεί την Τουρκία να εκπληρώσει στο ακέραιο την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στοιχείο που θα μπορούσε να δώσει σημαντική ώθηση στη διαπραγματευτική διαδικασία·

48.  καταδικάζει την πολιτική παράνομου εποικισμού της Τουρκίας και καλεί την Τουρκία να μην προχωρήσει σε περαιτέρω εγκατάσταση τούρκων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, η οποία αντιβαίνει στη Σύμβαση της Γενεύης και στις αρχές του διεθνούς δικαίου· παροτρύνει την Τουρκία να θέσει τέλος σε κάθε είδους ενέργεια που μεταβάλλει τη δημογραφική ισορροπία του νησιού και, ως εκ τούτου, συνιστά εμπόδιο σε μια μελλοντική λύση·

49.  καλεί την Τουρκία να απόσχει από κάθε ενέργεια στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε τριβές και κρίση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή και να επηρεάσει δυσμενώς τις διαπραγματεύσεις για μια δημοκρατική λύση με την οποία θα τερματιστεί το απαράδεκτο σημερινό στάτους κβο της διχοτόμησης· αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να συνάπτουν διμερείς και άλλες συμφωνίες στο πλαίσιο των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση των εθνικών τους πόρων εντός των ΑΟΖ τους·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των δύο ηγετών σε μια σειρά μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων για το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης και τη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας· σημειώνει, ωστόσο, ότι ελάχιστη έως μηδενική είναι η πρόοδος στο θέμα της διαλειτουργικότητας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας· προτρέπει, ως εκ τούτου, τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλα τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί· ζητεί από την ΕΕ να υποστηρίξει πλήρως τη διευθέτηση, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά· καλεί την Τουρκία να στηρίξει ενεργά τη διαπραγματευτική διαδικασία και την αίσια έκβασή της· καλεί την Τουρκία να αρχίσει να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με την απόφαση 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι παρέχεται πρόσβαση στην Επιτροπή για τους Αγνοούμενους (η οποία εξετάζει περιπτώσεις τουρκοκύπριων και ελληνοκύπριων αγνοουμένων) σε όλες τις σχετικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών περιοχών· παροτρύνει, ωστόσο, την Τουρκία να επιτρέψει την πρόσβαση στα σχετικά αρχεία προκειμένου η επιτροπή να επιτύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα·

51.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη να καταστεί η τουρκική επίσημη γλώσσα της ΕΕ και παροτρύνει όλα τα μέρη να επιταχύνουν την εν λόγω διαδικασία· επισημαίνει την ανάγκη να υπάρχει ήδη καλή προετοιμασία για την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στο μελλοντικό τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία για τη διευθέτηση· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση της δικοινοτικής ad hoc επιτροπής προετοιμασίας για την ΕΕ· ενθαρρύνει τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειες για τη συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στην προετοιμασία για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ· ενθαρρύνει τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση που υπάρξει διευθέτηση·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0094.
(2) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 59.
(3) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 98.
(4) ΕΕ C 257 E της 6.9.2013, σ. 38.
(5) ΕΕ C 45 της 5.2.2016, σ. 48.
(6) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 117.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0235.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0052.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0228.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου