Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2896(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0440/2016

Texte depuse :

B8-0440/2016

Dezbateri :

PV 13/04/2016 - 18
CRE 13/04/2016 - 18

Voturi :

PV 14/04/2016 - 7.10
CRE 14/04/2016 - 7.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0134

Texte adoptate
PDF 292kWORD 125k
Joi, 14 aprilie 2016 - Strasbourg
Raportul pe 2015 privind Albania
P8_TA(2016)0134B8-0440/2016

Rezoluţia Parlamentului European din 14 aprilie 2016 referitoare la Raportul pe 2015 privind Albania (2015/2896(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte,

–  având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere decizia Consiliului European din 26-27 iunie 2014 de a acorda Albaniei statutul de țară candidată la aderarea la UE, precum și concluziile Consiliului din 15 decembrie 2015;

–  având în vedere cea de-a șaptea reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere dintre Albania și UE, care a avut loc la Bruxelles, la 18 mai 2015,

–  având în vedere aderarea Albaniei la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), la 1 aprilie 2009,

–  având în vedere declarația finală a președintelui summitului UE-Balcanii de Vest, organizat la Viena la 27 august 2015, precum și recomandările organizațiilor societății civile pentru summitul de la Viena din 2015,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2015 intitulată „Strategia de extindere a UE” (COM(2015)0611), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2015 privind Albania” (SWD(2015)0213),

–  având în vedere concluziile comune ale celui de al cincilea Dialog la nivel înalt privind prioritățile-cheie adoptate la Tirana la 24 martie 2015,

–  având în vedere raportul final al misiunii de observare a alegerilor a OSCE/ODIHR cu privire la alegerile locale din 21 iunie 2015, întocmit la 8 septembrie 2015,

–  având în vedere cea de-a noua reuniune a Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere UE-Albania (SAPC), care a avut loc în perioada 9-10 noiembrie 2015 la Bruxelles,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Albania,

–  având în vedere activitatea deputatului Knut Fleckenstein în calitate de raportor permanent pentru Albania în cadrul Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Albania a înregistrat progrese constante pe drumul aderării la UE;

B.  întrucât țările (potențial) candidate sunt evaluate pe baza propriilor merite și întrucât calendarul aderării este determinat de calitatea reformelor necesare;

C.  întrucât persistă provocări și ele trebuie soluționate rapid și cu eficiență pentru a se continua să se progreseze pe calea aderării la UE;

D.  întrucât adoptarea consecventă și punerea pe deplin în practică a reformelor privind cele cinci priorități-cheie, precum și un angajament politic susținut sunt esențiale pentru a înregistra în continuare progrese în procesul de aderare la UE;

E.  întrucât protejarea libertății religioase, a patrimoniului cultural, precum și gestionarea bunurilor în conformitate cu statul de drept constituie valori fundamentale ale Uniunii Europene;

F.  întrucât dialogul politic constructiv și durabil purtat între forțele politice cu privire la reformele legate de aderarea la UE este esențial pentru a se continua să se progreseze în procesul de aderare la UE; întrucât echitatea, dialogul constructiv, cooperarea și dorința de a găsi un compromis între guvern și opoziție sunt esențiale pentru un proces de reformă durabil și încununat de succes;

G.  întrucât există un consens politic și un sprijin larg din partea publicului pentru procesul de aderare a Albaniei la UE; întrucât succesul agendei de reformă depinde foarte mult de existența unui mediu politic democratic în această țară;

H.  întrucât progresele susținute, în special în domeniile statului de drept, reformei sistemului judiciar, combaterii corupției și a criminalității organizate, reformei administrației publice și drepturilor fundamentale, sunt de o importanță crucială în procesul de reformă; întrucât este necesar ca Albania să își intensifice eforturile de reformă în aceste domenii și în ceea ce privește alte priorități-cheie, în vederea deschiderii negocierilor de aderare și consolidării tranziției sale democratice; întrucât UE a plasat statul de drept în centrul procesului său de extindere și, în plus, a subliniat necesitatea de a consolida guvernarea economică și administrația publică în toate țările din Balcanii de Vest;

1.  salută progresul constant înregistrat de Albania referitor la reformele privind prioritățile-cheie necesare pentru deschiderea negocierilor de aderare; încurajează guvernul, parlamentul și partidele politice să mențină impulsul de a realiza reforme și să accelereze punerea în practică a reformelor; le invită să invită să inițieze rapid o reformă substanțială a sistemului judiciar; insistă asupra importanței de a pune în aplicare corespunzător și în timp util aceste reforme;

2.  invită toate partidele politice să întreprindă și mai multe eforturi pentru a se implica într-un dialog politic mai constructiv și real care va permite adoptarea și punerea în aplicare a reformelor esențiale; este ferm convins că cooperarea durabilă dintre guvern și opoziție în cadrul parlamentului este esențială pentru procesul de aderare la UE a Albaniei și pentru îndeplinirea de către aceasta a criteriilor de aderare; insistă ferm asupra importanței ca ele să își mențină angajamentul de a edifica o cultură politică democratică care să includă deschiderea către dialog, negociere și compromis și excluderea completă a boicoturilor și a radicalismului; salută înființarea și activitatea Consiliului național pentru integrare europeană (NCEI), despre care se speră că va adopta măsuri pentru ca procesul de reforme legate de UE să fie deschis tuturor; îndeamnă la consolidarea în continuare a capacității parlamentului de a monitoriza punerea în aplicare a acquis-ului și respectarea acestuia;

3.  felicită guvernul și partidele de opoziție deopotrivă pentru cooperarea constructivă la elaborarea și adoptarea în unanimitate în parlament a legislației privind excluderea infractorilor de la numirea și alegerea într-o funcție publică („legea privind înlăturarea infractorilor”); salută adoptarea unor reglementări conexe în parlament și solicită punerea în aplicare rapidă și cuprinzătoare, în spirit și în literă, a acestor acte legislative; încurajează cu fermitate parlamentul să conducă prin puterea exemplului în punerea în aplicare a legilor, pentru a mări încrederea cetățenilor în reprezentanții lor politici și în instituțiile publice;

4.  salută angajamentul Albaniei de a realiza o reformă cuprinzătoare și aprofundată a sistemului de justiție și încurajează ferm autoritățile albaneze să continue cu celeritate pregătirile pentru această reformă fundamentală, pentru a mări încrederea cetățenilor în sistemul judiciar; salută activitatea Comisiei parlamentare ad-hoc privind reforma sistemului judiciar desfășurată în pregătirea reformei; apreciază cooperarea strânsă cu Comisia de la Veneția (Consiliul Europei); încurajează o atitudine de cooperare și pe mai departe pe drumul adoptării acestei reforme; invită toate părțile să depună eforturi pentru ajungerea la un compromis cu privire la schimbări esențiale în sistemul judiciar, legate, printre altele, de independența deplină și de răspunderea judecătorilor și procurorilor și de imparțialitatea instanțelor, în special de independența Curții Supreme, a Curții Constituționale și a Înaltului Consiliu de Justiție, prin luarea în considerarea recomandărilor Comisiei de la Veneția;

5.  subliniază necesitatea soluționării deficiențelor actuale din funcționarea sistemului judiciar, printre care se numără independența acestuia de celelalte ramuri ale puterii, ingerințele politice, justiția selectivă și răspunderea limitată, nivelul ridicat de corupție, mecanismele de control ineficiente, resursele insuficiente, durata totală a procedurilor judiciare și lipsa unor criterii profesionale clare pentru numirea și promovarea judecătorilor; subliniază necesitatea de a crește transparența și de a pune în aplicare recomandările relevante formulate de Grupul de state împotriva corupției (GRECO) în cel de-al patrulea raport de evaluare privind prevenirea corupției în cazul judecătorilor și al procurorilor;

6.  recomandă Comisiei să monitorizeze îndeaproape progresele înregistrate în reforma sistemului judiciar și o încurajează să informeze Parlamentul și Consiliul de îndată ce Albania a înregistrat suficiente progrese în reforma sistemului judiciar și să ia în considerare aceste concluzii, precum și progresele realizate de Albania în punerea în practică a celor cinci priorități-cheie, atunci când va examina posibilitatea de a recomanda deschiderea negocierilor de aderare;

7.  salută adoptarea strategiei de reformă a administrației publice pentru perioada 2015-2020 și a planului de acțiune al acesteia, precum și adoptarea strategiei de reformă a gestiunii finanțelor publice pentru perioada 2014-2020; subliniază necesitatea unei administrații publice profesioniste și transparente pentru a servi intereselor cetățenilor, a le oferi servicii mai bune și a pregăti desfășurarea eficientă a viitoarelor negocieri de aderare; ia act de eforturile depuse în direcția unei administrații publice mai orientate către cetățeni; îndeamnă guvernul să își continue eforturile de a consolida capacitățile administrative, a depolitiza administrația publică și a combate corupția în administrația publică și de a îmbunătăți procedurile de recrutare bazate pe merit și performanță; solicită să se pună în aplicare complet și efectiv legea privind administrația publică și noua lege privind procedurile administrative; solicită să se consolideze autoritatea, autonomia, eficiența și resursele structurilor în domeniul drepturilor omului, cum ar fi instituția Avocatului Poporului; solicită să se pună la dispoziția celor doi noi comisari pentru copii și pentru prevenirea torturii alocări bugetare adecvate; salută adoptarea strategiei de descentralizare 2015-2020 și a legii privind autonomia locală, care mărește capacitățile administrative și financiare ale unităților administrației locale și prevede o consultare între administrația centrală și administrația locală; constată nevoia de a clarifica și mai mult funcțiile și responsabilitățile administrației locale și de a continua dialogul strâns cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanți ai societății civile;

8.  continuă să fie preocupat de corupția larg răspândită, îndeosebi în domeniile educației, sănătății, sistemului judiciar, achizițiilor publice, concesiunilor legate de parteneriatele public-private, construcțiilor și amenajării teritoriului, administrației locale și serviciilor publice; solicită să se consolideze administrația locală; salută adoptarea strategiei naționale anticorupție 2015-2020 și a planului de acțiune 2015-2017; invită autoritățile competente să monitorizeze și reexamineze în amănunt planul de acțiune, să îmbunătățească bilanțul anchetelor, urmăririlor penale și condamnărilor în cazurile de corupție de la toate nivelurile, să asigure respectarea strictă a legislației privind combaterea corupției și să mărească independența instituțiilor anticorupție și cooperarea dintre acestea; salută propunerea de lege privind protecția avertizorilor de integritate și îmbunătățirea transparenței și controlului situației financiare a partidelor politice; subliniază necesitatea de a consolida capacitatea agențiilor de asigurare a respectării legii și a efectua investigații active și eficiente; este ferm convins că progresele înregistrate în ceea ce privește reforma judiciară vor întări substanțial și combaterea corupției și a criminalității organizate;

9.  ia act de angajamentul guvernului de a combate criminalitatea organizată, care a dus la o serie de operațiuni de mare amploare de asigurare a respectării legii, încununate de succes, inclusiv în cooperare și cu autoritățile din țările vecine și din statele membre ale UE; rămâne totuși îngrijorat de numărul redus de condamnări definitive; subliniază necesitatea de a dezvolta în continuare cooperarea dintre parchet și poliție și de a asigura o monitorizare judiciară eficace; solicită alocarea unor resurse adecvate pentru poliție și parchet cu scopul de a combate criminalitatea organizată; salută recentele operațiuni împotriva traficanților de droguri, dar observă că traficul rămâne o problemă serioasă în Albania; invită autoritățile competente să își consolideze eforturile de combatere a producerii și traficului de droguri și de narcotice, inclusiv prin intensificarea cooperării internaționale și regionale; solicită o cooperare mai strânsă între instituțiile de asigurare a respectării legii în ceea ce privește traficul de persoane, o mai bună protecție și acordarea de compensații victimelor și un bilanț mai bun al anchetelor, urmăririlor penale și condamnărilor; invită autoritățile competente să își intensifice eforturile de combatere a traficului de arme;

10.  ia act de evaluarea și recomandările OSCE/ODIHR privind procesul electoral în urma alegerilor locale din iunie 2015, când observatorii internaționali au constatat o serie de nereguli; subliniază că alegerile parlamentare din 2017 vor reprezenta o încercare importantă pentru procesul de integrare a Albaniei în UE; invită autoritățile competente să depună toate eforturile necesare pregătirii unor alegeri libere și corecte; salută înființarea unei comisii parlamentare ad-hoc privind reforma electorală în ianuarie 2016 și încurajează punerea efectivă în aplicare a recomandărilor acesteia, în special în vederea pregătirii și desfășurării alegerilor viitoare; este preocupat de politizarea generalizată a procesului electoral și invită autoritățile competente să încerce să soluționeze, printre altele, deficiențele de ordin procedural, inclusiv disputele electorale, independența comisiilor electorale, transparența și eficacitatea finanțării partidelor politice, cazurile presupuse de cumpărare a voturilor și de intimidare a alegătorilor și abuzarea de resursele statului, pentru a spori încrederea opiniei publice în procesul electoral; constată că Comisia electorală centrală (CEC) trebuie să stabilească responsabilități interne clare pentru supravegherea situației financiare a partidelor și să meargă mai departe de verificarea pur formală a declarațiilor partidelor politice;

11.  salută adoptarea unei rezoluții parlamentare privind rolul societății civile în dezvoltarea democratică a țării și observă îmbunătățirea cooperării între instituțiile statului și organizațiile societății civile (CSO), inclusiv participarea acestora la reuniunile NCEI; apreciază adoptarea unei foi de parcurs privind societatea civilă și încurajează punerea în aplicare în bune condiții a acesteia; recomandă să se întreprindă demersuri pentru instituționalizarea cooperării cu CSO cu scopul de a consolida democrația și apărarea drepturilor omului și a libertăților civile prin participarea publicului și de a crește transparența procesului decizional; invită autoritățile competente să reducă sarcina administrativă a organizațiilor societății civile și să reexamineze normele fiscale și alte reglementări relevante în vederea înlesnirii donațiilor private; invită autoritățile competente să încurajeze OSC să participe activ la supravegherea procesului electoral și să se implice în furnizarea de informații complete și în timp util către public privind procesul de aderare la UE;

12.  îndeamnă guvernul albanez să acorde o atenție deosebită îmbunătățirii perspectivelor tineretului și să investească în modernizarea și reformarea sistemului de învățământ în vederea creșterii capacității de inserție profesională și a îmbunătățirii perspectivelor profesionale, mai ales pentru tineri; subliniază necesitatea de a transforma actualul „exod al creierelor” într-o „circulație a creierelor” care sprijină mobilitatea, creând în același timp un potențial ridicat pentru perspective adecvate de carieră în Albania; salută sprijinul oferit prin IPA destinat educației, ocupării forței de muncă și politicilor sociale;

13.  solicită din nou autorităților competente să facă dreptate victimelor evenimentelor din 21 ianuarie 2011;

14.  condamnă relele tratamente aplicate în secțiile de poliție persoanelor suspectate, suprapopularea închisorilor, precum și îngrijirea medicală neadecvată și condițiile precare din centrele de detenție;

15.  reamintește faptul că mecanismele instituționale pentru protecția drepturilor copilului rămân insuficiente; îndeamnă autoritățile să reformeze sistemul de justiție juvenilă în așa fel încât aceasta să respecte standardele internaționale; solicită o creștere semnificativă a alocărilor financiare pentru sistemul de protecție a copilului, în special pentru unitățile de protecție a copilului (CPU) de la nivel local și regional; regretă că unele CPU au fost nevoite să își înceteze activitatea din cauza lipsei resurselor financiare; îndeamnă autoritățile să asigure accesul copiilor la CPU și în zonele rurale;

16.  salută climatul de toleranță religioasă din țară, buna cooperare dintre comunitățile religioase și relațiile pozitive ale acestora cu statul; solicită tuturor autorităților competente și comunităților religioase să acționeze împreună în vederea menținerii și încurajării armoniei religioase;

17.  reamintește, printre prioritățile principale, nevoia de măsuri legislative și politice efective de consolidare a apărării drepturilor omului, a drepturilor minorităților și a politicilor împotriva discriminării; constată că romii și egiptenii trăiesc în condiții dificile și se confruntă adeseori cu excluziunea socială și cu discriminarea; salută adoptarea planului de acțiune național 2015-2020 pentru integrarea romilor și a egiptenilor și pentru o punere în aplicare mai eficace a politicilor de incluziune a romilor; ia act de faptul că ratele de înscriere la școală și de abandon școlar în rândul copiilor romi, situația copiilor străzii romi și egipteni, precum și cazurile de evacuări forțate ale acestora fără un proces echitabil și fără acordarea unor locuințe alternative adecvate rămân un motiv de îngrijorare; solicită îmbunătățirea sistemului de protecție a drepturilor copilului și de justiție juvenilă; salută rezoluția parlamentară privind apărarea drepturilor și libertăților persoanelor care aparțin comunității LGBTI; ia act de faptul că a doua paradă „Pride” de la Tirana s-a desfășurat fără incidente majore în iunie 2015; recomandă să se elimine din legislația în vigoare dispozițiile care discriminează persoanele transgen și intersexuale; invită autoritățile competente să îmbunătățească în continuare climatul de integrare și toleranță pentru toate minoritățile din țară, inclusiv prin întărirea rolului Comisiei pentru minorități a statului;

18.  recomandă să se încerce să se soluționeze, cu ajutorul unor mecanisme adecvate, inegalitatea de gen, discriminarea de gen și violența domestică; salută modificările aduse Codului electoral și adoptate în aprilie 2015, care prevăd o cotă de gen de 50 % în listele de candidați pentru consiliile municipale;

19.  observă că respectarea drepturilor de proprietate încă nu este asigurată; îndeamnă la finalizarea procesului de înregistrare și restituire a proprietăților și de acordare de compensații pentru acestea, precum și la punerea în aplicare efectivă a strategiei 2012-2020 privind drepturile de proprietate; subliniază că o mai bună asigurare a respectării drepturilor de proprietate va influența în mod pozitiv investițiile locale și străine;

20.  accentuează din nou importanța deosebită a unui serviciu public de radiodifuziune și a unei mass-medii private profesioniste, independente și pluraliste; își exprimă îngrijorarea cu privire la autocenzura răspândită pe scară largă în rândul jurnaliștilor, care uneori sunt împiedicați în mod fizic să relateze anumite evenimente, sunt atacați sau amenințați din cauza activității lor profesionale, și cu privire la cazuri de ingerințe directe în autonomia editorială; regretă, în acest context, că, la alegerile locale din 2015, Rețeaua regională de investigare din Balcani a fost amenințată cu darea în judecată pentru calomnie în urma anchetelor sale privind trecutul infracțional al unui candidat la funcția de primar; solicită să se ia măsuri pentru a se consolida standardele profesionale și etice ale jurnaliștilor; solicită o mai bună punere în aplicare a legii privind mass-media audiovizuală; subliniază că este necesar să se mărească transparența publicității guvernamentale în mass-media și să se întreprindă eforturi suplimentare pentru a garanta pe deplin independența Autorității pentru mass-media audiovizuală (AMA) și a radiodifuziunii publice; este îngrijorat de schimbarea procedurilor de alegere a directorului general al radiodifuziunii și televiziunii publice din Albania; invită atât guvernul, cât și opoziția să asigure buna funcționare a radiodifuziunii naționale prin identificarea unui candidat pentru funcția de director cu care toate părțile să fie de acord; subliniază necesitatea finalizării procesului de digitalizare, care este în întârziere;

21.  ia act de faptul că Albania este pregătită într-o anumită măsură să dezvolte o economie de piață funcțională; salută îmbunătățirea colectării impozitelor și campania guvernului de combatere a economiei subterane; cu toate că a observat creșterea ratei ocupării forței de muncă, est îngrijorat de nivelul ridicat al șomajului, în special al șomajului în rândul tinerilor și al șomajului pe termen lung, care reprezintă peste 50 % din șomajul total; solicită să se acorde mai multă atenție egalității de șanse și să se ia măsuri suplimentare în vederea creșterii gradului de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor pe piața muncii; este în continuare preocupat de deficiențele persistente și semnificative în ceea ce privește respectarea statului de drept, cadrul de reglementare, asigurarea respectării drepturilor de proprietate și combaterea corupției care împiedică îmbunătățirea mediului de afaceri; îndeamnă Albania să abordeze exhaustiv problema încă acută a economiei sale subterane de mari dimensiuni, legată de fenomenul răspândit al corupției, prin desfășurarea unor reforme economice eficace; îndeamnă să se întreprindă demersuri pentru soluționare deficiențelor care țin de respectarea contractelor și de statul de drept, la găsirea de soluții pentru economia informală, încă amplă, precum și la acordarea de prioritate programului de consolidare bugetară și de reducere a datoriei publice al acestei țări; solicită mai mult sprijin pentru mecanismele de protecție a consumatorilor;

22.  solicită Albaniei să depună eforturi suplimentare pentru a se alinia la legislația de mediu a UE și la cerințele din capitolul 27; salută, în acest sens, înființarea unei agenții naționale pentru zonele protejate și a unei agenții pentru coasta albaneză;

23.  invită guvernul albanez să țină sub control dezvoltarea centralelor hidroelectrice în zone sensibile din punct de vedere ecologic, cum ar fi în jurul râului Vjosa și în zonele protejate și să mențină integritatea parcurilor naționale existente; recomandă să se îmbunătățească calitatea evaluărilor impactului asupra mediului, ceea ar permite să se țină seama de standardele UE, astfel cum sunt stabilite în directivele privind păsările și habitatele și în Directiva-cadru privind apa; încurajează guvernul albanez să crească transparența prin participarea și consultarea publicului cu privire la proiectele planificate;

24.  invită Albania să desfășoare măsurătorile relevante legate de protecția mediului și gestionarea deșeurilor, precum și să ia măsuri suplimentare împotriva eliminării și evacuării necorespunzătoare a deșeurilor, în special a deșeurilor marine;

25.  invită guvernul să adopte și să pună în aplicare o strategie națională în domeniul energiei; este îngrijorat că Albania nu a reușit să prezinte Comunității Energiei un plan de acțiune în domeniul energiei regenerabile, fapt care a declanșat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; este, de asemenea, îngrijorat de faptul că Albania nu a respectat termenul-limită stabilit de Comunitatea Energiei pentru a-și alinia legislația cu Directiva din 2006 privind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice; îndeamnă guvernul să depună mai multe eforturi în ceea ce privește eficiența energetică prin adoptarea unei noi legi privind eficiența energetică a clădirilor;

26.  felicită Albania pentru că rămâne un partener constructiv în regiune și pentru că a adoptat o atitudine activă în cooperarea regională; subliniază importanța asigurării unor relații de bună vecinătate, care rămân esențiale; ia act cu satisfacție de angajamentele asumate de Albania față de inițiativele de cooperare regională la summitul privind Balcanii de Vest care a avut loc la Berlin în 2014 și la cel care a avut loc la Viena în 2015; salută rolul constructiv al Albaniei în legătură cu agenda privind conectivitatea; invită autoritățile competente să asigure punerea în aplicare integrală și rapidă a standardelor tehnice și a măsurilor fără caracter normativ în domeniul transporturilor convenite la summitul privind Balcanii de Vest de la Viena din 2015 înainte de următorul summit de la Paris din 2016;

27.  salută voința politică continuă de a îmbunătăți relațiile cu Serbia și încurajează Albania și Serbia să întreprindă acțiuni suplimentare în promovarea stabilității și a cooperării regionale și a bunelor relații de vecinătate; încurajează Albania, având în vedere aceste eforturi, să continue dezvoltarea Biroului de cooperare regională a tinerilor, cu sediul la Tirana, care are o importanță majoră pentru continuarea procesului de reconciliere din regiune, în special în rândul tinerilor; recomandă autorităților să accelereze construcția proiectelor majore de infrastructură, precum legătura feroviară și autostrada modernă dintre Tirana și Skopje, ca parte a coridorului VIII; felicită Albania pentru alinierea deplină la toate declarațiile în sectorul PESC și la toate concluziile Consiliului European, precum și pentru disponibilitatea sa de a contribui la mecanismele europene de asistență și de relocare pentru refugiații sirieni; îndeamnă guvernul să-și continue eforturile de tratare a numărului mare de cereri de azil vădit neîntemeiate depuse în statele membre și să adopte măsuri ferme prin intermediul mecanismului de monitorizare ulterior liberalizării vizelor pentru a se implica într-o cooperare operațională și într-un schimb de informații mai strânse cu statele membre și cu țările învecinate; invită, de asemenea, guvernul să ia în considerare adoptarea unor măsuri suplimentare în vederea îmbunătățirii condițiilor socioeconomice de viață; salută propunerea Comisiei de a stabili o listă comună, la nivelul UE, a țărilor de origine sigure și sprijină introducerea Albaniei pe acea listă;

28.  sprijină, în contextul Procesului de la Berlin, înființarea Forumului societății civile din Balcanii de Vest, care le oferă reprezentanților societății civile din regiune oportunitatea de a face schimb de idei, de a-și exprima preocupările și de a formula recomandări concrete în atenția factorilor de decizie, și solicită continuarea acestui proces la următoarea reuniune la nivel înalt, care va avea loc la Paris în 2016, precum și organizarea unor ateliere pregătitoare la care să participe organizațiile societății civile din regiune;

29.  salută angajamentul Albaniei de a combate radicalizarea și a terorismul și adoptarea unor strategii și a unui plan de acțiune relevante în materie de securitate; salută faptul că acest cadru strategic actualizat include, de asemenea, o strategie specifică privind combaterea extremismului violent; este preocupat de faptul că Albania, ca și alte țări din regiune, este afectată de fenomenul luptătorilor străini care se întorc în țară, de radicalizarea islamică și de extremismul violent; salută, în acest context, măsurile luate de guvernul albanez pentru a împiedica fluxul de luptători străini care doresc să se alăture ISIS în Irak și Siria; consideră că este esențial să se pună în aplicare și în continuare o politică eficace de prevenire a radicalizării islamice, de contracarare a extremismului violent, cu implicarea CSO și a comunităților religioase, de prevenire și de stopare a fluxului de luptători străini teroriști, de contracarare a finanțării terorismului și să se elaboreze o abordare bazată pe statul de drept destinată agențiilor de informații și de asigurare a respectării legii și o politică judiciară coerentă privind infractorii; în plus, recomandă să se intensifice cooperarea regională eficace și cooperarea cu serviciile relevante ale statelor membre cu privire la această chestiune, inclusiv cu privire la schimbul de informații; este de părere că toate măsurile adoptate în acest sens ar trebui să asigure respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu standardele și instrumentele internaționale;

30.  regretă că, din cauza lipsei de spirit de cooperare și de compromis din cadrul delegației albaneze, în prezent nu poate avea loc o dezbatere semnificativă în Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere și că nicio recomandare nu a putut fi adoptată la cea de-a noua reuniune a acesteia; face apel să se ia măsuri pentru consolidarea Comisiei parlamentare de stabilizare și de asociere, astfel încât aceasta să aibă o contribuție pozitivă la procesul de aderare a Albaniei la UE;

31.  solicită ca Comisia să includă în rapoartele sale viitoare informații detaliate cu privire la sprijinul IPA acordat Albaniei și punerea în practică a măsurilor, în special în ceea ce privește sprijinul IPA alocat punerii în aplicare a priorităților-cheie și a proiectelor relevante, având în vedere declarația Comisiei privind dialogul strategic cu Parlamentul European;

32.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și Guvernului și Parlamentului Albaniei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate