Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0134(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0128/2016

Внесени текстове :

A8-0128/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0138

Приети текстове
PDF 451kWORD 62k
Четвъртък, 28 април 2016 г. - Брюксел
Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия (присъединяване на Хърватия) ***
P8_TA(2016)0138A8-0128/2016

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 април 2016 г. относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокол за изменение на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12227/2014),

—  като взе предвид проекта на Протокола (12226/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 100, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0035/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по транспорт и туризъм (A8‑0128/2016),

1.  Дава своето одобрение за сключването на Протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Грузия.

Правна информация - Политика за поверителност