Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0134(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0128/2016

Ingediende teksten :

A8-0128/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/04/2016 - 4.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0138

Aangenomen teksten
PDF 243kWORD 60k
Donderdag 28 april 2016 - Brussel
Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) ***
P8_TA(2016)0138A8-0128/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 april 2016 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol tot wijziging van de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12227/2014),

–  gezien het ontwerpprotocol (12226/2014),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0035/2015),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0128/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de Republiek Georgië.

Juridische mededeling - Privacybeleid