Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0134(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2016

Predkladané texty :

A8-0128/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0138

Prijaté texty
PDF 245kWORD 61k
Štvrtok, 28. apríla 2016 - Brusel
Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom (pristúpenie Chorvátska) ***
P8_TA(2016)0138A8-0128/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. apríla 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, aby sa zohľadnilo pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12227/2014),

–  so zreteľom na návrh protokolu (12226/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0035/2015),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0128/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Gruzínska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia