Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0134(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0128/2016

Ingivna texter :

A8-0128/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0138

Antagna texter
PDF 236kWORD 287k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel
Avtalet om det gemensamma luftrummet mellan EU och Georgien (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2016)0138A8-0128/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2016 om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Georgien, med anledning av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12227/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll (12226/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0035/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0128/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Georgiens regering.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy