Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0261(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0054/2016

Ingivna texter :

A8-0054/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.3
CRE 28/04/2016 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0140

Antagna texter
PDF 238kWORD 287k
Torsdagen den 28 april 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Konventionen om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Kroatiens anslutning) *
P8_TA(2016)0140A8-0054/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2016 om rekommendationen till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 18 december 1997, upprättad på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (COM(2015)0556),

–  med beaktande av artikel 3.4 och 3.5 i Republiken Kroatiens anslutningsakt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0376/2015),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0054/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens rekommendation.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy