Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0014(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0073/2016

Texte depuse :

A8-0073/2016

Dezbateri :

PV 28/04/2016 - 3
CRE 28/04/2016 - 3

Voturi :

PV 28/04/2016 - 4.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0143

Texte adoptate
PDF 329kWORD 69k
Joi, 28 aprilie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene ***II
P8_TA(2016)0143A8-0073/2016
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10578/1/2015 – C8-0415/2015),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Lituaniei, Senatul României și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 2013(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 8 octombrie 2013(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0027),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și transport (A8-0073/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  propune ca actul să fie numit „Regulamentul Zīle-Matīss privind Agenția Europeană a Căilor Ferate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004”(4);

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

6.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 327, 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356, 5.12.2013, p. 92.
(3) Texte adoptate la 26.2.2014, P7_TA(2014)0151.
(4) Roberts Zīle și Anrijs Matīss au condus negocierile pentru actul respectiv în numele Parlamentului și, respectiv, al Consiliului.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind consiliul de administrație al AEF și procedura de selecție și de concediere a directorului executiv

Comisia regretă faptul că, față de propunerea inițială prezentată de Comisie, textul convenit al noului Regulament AEF deviază de la dispozițiile-cheie convenite de Parlamentul European, Consiliu și Comisie în 2012, în cadrul Abordării comune privind agențiile descentralizate ale UE. Acest lucru privește numărul de reprezentanți ai Comisiei în consiliul de administrație al AEF și procedura de selecție și de concediere a directorului executiv. Comisia subliniază, în special, că numirea unui observator din rândul membrilor consiliului de administrație pentru a urmări procedura de selecție aplicată de Comisie pentru numirea directorului executiv nu ar trebui să ducă la dublarea rolurilor în cadrul procedurilor de selecție și de numire [articolul 51 alineatul (1)].

Declarația Comisiei cu privire la resursele bugetare necesare

Cel de al patrulea pachet feroviar conferă AEF noi competențe, în special competența de a elibera autorizații și certificate de siguranță pentru vehicule direct către sectorul de profil. Deși nu este exclus ca AEF să nu dispună încă, în perioada de tranziție, de venituri din taxe și comisioane, agenția trebuie însă să recruteze și să formeze personalul. Pentru a evita perturbarea pieței feroviare, Comisia va depune toate eforturile să rezerve bugetul necesar pentru a acoperi costurile aferente personalului necesar.

Notă juridică - Politica de confidențialitate