Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2155(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0135/2016

Testi mressqa :

A8-0135/2016

Dibattiti :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Votazzjonijiet :

PV 28/04/2016 - 4.14
CRE 28/04/2016 - 4.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0150

Testi adottati
PDF 712kWORD 276k
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - Brussell
Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew
P8_TA(2016)0150A8-0135/2016
Deċiżjoni
 Riżoluzzjoni

1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Awditur Intern għas-sena finanzjarja 2014,

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2014, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet(4),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(5) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2014 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikolu 318 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tas-27 ta' April 2005 dwar ir-regoli interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew(7), u b'mod partikolari l-Artikolu 13 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Bureau tas-16 ta' Ġunju 2014 dwar ir-Regoli Interni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew(8), u b'mod partikolari l-Artikolu 22 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8–0135/2016),

A.  billi l-President tiegħu adotta l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2014 fit-8 ta' Lulju 2015;

B.  billi s-Segretarju Ġenerali tiegħu , bħala l-uffiċjal awtorizzanti b'delega ewlieni, iċċertifika, fit-18 ta' Settembru 2015, l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li r-riżorsi assenjati għall-baġit tal-Parlament intużaw għall-iskop maħsub tagħhom u bi qbil mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

C.  billi l-Artikolu 166(1) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 jirrikjedi li kull istituzzjoni tal-Unjoni tieħu l-passi kollha xierqa sabiex taġixxi fuq il-kummenti li jakkumpanjaw id-deċiżjoni tal-kwittanza tal-Parlament;

1.  Jagħti l-kwittanza lill-President tiegħu għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2014;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deciżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

(1) ĠU L 51, 20.2.2014.
(2) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 1.
(3) ĠU C 247, 28.7.2015, p. 1.
(4) ĠU C 373, 10.11.2015, p. 1.
(5) ĠU C 377, 13.11.2015, p. 146.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) PE 349.540/Bur/ann/fin.
(8) PE 422.541/Bur.


2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-28 ta' April 2016 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew (2015/2155(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014, Taqsima I - Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94, l-Artikolu 98(3) u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8–0135/2016),

A.  billi fiċ-ċertifikazzjoni tiegħu tal-kontijiet finali tal-2014, l-uffiċjal tal-kontabbiltà tal-Parlament iddikjara l-assigurazzjoni raġonevoli tiegħu li l-kontijiet jippreżentaw stampa veritiera u ġusta tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Parlament fl-aspetti materjali kollha, u li l-ebda kwistjoni li tirrikjedi riserva ma tressqet għall-attenzjoni tiegħu,

B.  billi, permezz tal-awditu tagħha, il-Qorti tal-Awdituri kkonkludiet li l-awditu ma identifika l-ebda dgħufija sinifikanti fis-sistemi magħżula u r-rapporti ta' attività annwali tal-istituzzjonijiet u l-entitajiet,

C.  billi, bi qbil mal-proċedura tas-soltu, intbagħat kwestjonarju lill-amministrazzjoni tal-Parlament u t-tweġibiet waslu għand il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u ġew diskussi minnu fil-preżenza tal-Viċi President responsabbli għall-Baġit, tas-Segretarju Ġenerali u tal-Awditur Intern,

D.  billi dejjem hemm lok għal titjib f'termini ta' kwalità, effiċjenza u effikaċja fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, u hemm bżonn ta' skrutinju biex jiġi żgurat li l-amministrazzjoni u t-tmexxija politika tal-Parlament jagħtu rendikont ta' għemilhom liċ-ċittadini tal-Unjoni,

Il-kontijiet tal-Parlament Ewropew

1.  Jinnota li l-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2014 ammontaw għal EUR 1 755 631 742, jew 20,13 % fl-ambitu tal-intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) allokati għan-nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni għall-2014 fit-totalità tagħhom u jirrappreżentaw żieda ta' 0,3 % fuq il-baġit għall-2013 (EUR 1 750 463 939);

2.  Jinnota li d-dħul totali li tniżżel fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2014 kien ta' EUR 174 436 852 (2013: EUR 158 117 371), inklużi EUR 26 979 032 minn dħul assenjat (2013: EUR 25 991 783);

3.  Ifakkar li fl-2014 erba' kapitoli rrappreżentaw 72 % tat-total tal-impenji: il-Kapitolu 10 (Membri tal-istituzzjoni), il-Kapitolu 12 (Uffiċjali u persunal temporanju), il-Kapitolu 20 (Bini u nefqiet relatati) u l-Kapitolu 42 (Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari);

4.  Jieħu nota taċ-ċifri li abbażi tagħhom ingħalqu l-kontijiet tal-Parlament għas-sena finanzjarja 2014, speċifikament:

(a)  Approprjazzjonijiet disponibbli (EUR)

approprjazzjonijiet għall-2014:

1 755 631 742

riporti mhux awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2013:

734 000

riporti awtomatiċi mis-sena finanzjarja 2013:

277 774 604

approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal dħul assenjat għall-2014:

26 979 032

riporti li jikkorrispondu għal dħul assenjat mill-2013:

106 934 452

Total:

2 168 053 830

(b)  Użu tal-approprjazzjonijiet fis-sena finanzjarja 2014 (EUR)

impenji:

2 138 652 789

pagamenti li saru:

1 742 390 229

approprjazzjonijiet riportati awtomatikament inklużi dawk li ġejjin minn dħul assenjat:

383 988 975

approprjazzjonijiet riportati mhux awtomatikament:

0

approprjazzjonijiet ikkanċellati:

39 918 558

(c)  Dħul tal-baġit (EUR)

miġbur fl-2014:

174 436 852

(d)  Karta tal-bilanċ totali fil-31 ta' Diċembru 2014 (EUR)

1 476 824 398

5.  Jinnota li, b'kollox, ġew trasferiti EUR 71 500 000 minn intestaturi b'approprazzjonijiet provviżorji u minn sorsi oħra, sabiex jgħinu fil-finanzjament għal pagamenti tal-kera annwali tal-bini Konrad Adenauer f'Lussemburgu u l-estensjoni u l-modernizzazzjoni tiegħu; jirrimarka li dan jammonta għal 4 % tal-approprjazzjonijiet finali għall-2014;

L-opinjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet għall-2014 u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi

6.  Ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri twettaq valutazzjoni speċifika tan-nefqa amministrattiva u nfiq ieħor bħala grupp ta' politiki uniku għall-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni, inkluż il-Parlament Ewropew u li, b'mod ġenerali, l-evidenza mill-awditjar tindika li l-infiq għall-amministrazzjoni mhuwiex affettwat minn livell ta' żball materjali; jieħu nota tal-fatt li l-verifiki tat-tranżazzjonijiet jindikaw li l-livell stmat ta' żball għall-intestatura 5 tal-QFP dwar l-amministrazzjoni huwa ta' 0,5 % (li jirrappreżenta tnaqqis mill-1 % fl-2013);

7.  Ifakkar li l-awditu involva eżami ta' kampjun ta' 129 tranżazzjoni ta' pagament, inklużi 92 pagament ta' salarji u pensjonijiet, allowances relatati u spejjeż oħra għall-persunal, 14-il pagament fir-rigward ta' kuntratti relatati ma' bini u 23 pagament marbuta ma' nefqa oħra (enerġija, komunikazzjoni, teknoloġija tal-informazzjoni, eċċ.); jenfasizza li mill-129 tranżazzjoni awditjata, 20 (jew 15,5 %) kienu milquta minn żball; jieħu nota li għal 12-il żball kwantifikabbli, il-livell stmat ta' żball huwa ta' 0,5 %;

8.  Jissottolinja r-rakkomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri biex il-Parlament Ewropew isaħħaħ il-verifiki tiegħu fuq l-ispejjeż rimborżati mill-partiti politiċi Ewropej lill-organizzazzjonijiet affiljati tagħhom, jiżviluppa regoli xierqa għall-partiti politiċi Ewropej dwar l-akkwist pubbliku, u jissorvelja l-applikazzjoni tagħhom permezz ta' verifiki xierqa u gwida aħjar; jinsisti fuq trasparenza totali rigward in-nefqa min-naħa tal-partiti politiċi Ewropej u li l-kumitat kompetenti jeżamina u jiddiskuti din l-informazzjoni fid-dettall fil-kuntest tal-proċedura ta' kwittanza ordinarja;

Ir-rapport annwali tal-awditur intern

9.  Jinnota li, waqt il-laqgħa tal-kumitat kompetenti mal-awditur intern li saret fil-25 ta' Jannar 2016, l-awditur intern ippreżenta r-rapport annwali tiegħu ffirmat fis-16 ta' Lulju 2015, li fih iddikjara li, fl-2014, huwa wettaq dan ix-xogħol ta' awditjar fuq l-amministrazzjoni tal-Parlament:

   segwitu trasversali għall-azzjonijiet pendenti mir-rapporti ta' awditjar intern - fażijiet I u II ta' xogħlu fl-2014;
   inkarigu konsultattiv dwar il-proċeduri ta' ġestjoni u ta' kontroll interni fid-Direttorat għas-Sostenn għad-Demokrazija (DĠ EXPO);
   rieżami perjodiku tal-proġett tal-Bini Konrad Adenauer - ara "Fażi 2: stima, rappurtar u kontroll tal-ispejjeż tal-proġett tar-rapport";
   awditjar tal-pagi u l-allowances tranżitorji tal-Membri;
   awditjar tal-proċess tal-għotjiet fid-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni (DĠ COMM);
   awditjar tas-sistemi ta' informazzjoni tal-infrastruttura u l-operazzjonijiet tal-IT - ara "Inkarigu 1 - l-ewwel rapport: ottimizzazzjoni tar-riżorsi u kontinwità tal-IT";
   awditjar tal-implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta dwar il-Multilingwiżmu, fir-rigward tas-servizzi ta' interpretazzjoni,

10.  Jenfasizza li fl-awditjar tiegħu dwar il-proċess tal-għotjiet, l-awditur intern ikkonkluda li hemm lok sinifikanti għal titjib ta' ċerti proċeduri ta' ġestjoni u ta' kontroll, biex b'hekk tingħata aktar assigurazzjoni li l-programm tal-għotjiet jilħaq l-objettivi tiegħu billi:

   jiġi żgurat li l-programm tal-għotjiet pluriennali jkun allinjat kompletament u jappoġġa bis-sħiħ l-objettivi fit-tul tal-istrateġija tal-istituzzjoni għall-komunikazzjoni;
   jiġi żgurat li l-valur miżjud tal-programm huwa mkejjel bi strumenti u indikaturi tal-prestazzjoni xierqa;
   jiġu konklużi ftehimiet ma' għadd aktar limitat ta' sħab strateġiċi li jkunu kapaċi li jipproponu pjan ta' azzjoni li jkun ikopri l-perjodu kollu tal-ftehim ta' sħubija;
   titjieb l-evalwazzjoni tal-proġetti proposti billi tiġi definita metodoloġija komuni għall-valutazzjoni tagħhom mill-kumitati tal-evalwazzjoni kollha;
   titjieb l-evalwazzjoni finanzjarja u operattiva tal-proġetti mlestija fl-istadju finali tal-pagament, jiġifieri li l-azzjonijiet twettqu f'konformità mal-objettivi inizjali tagħhom;

Awditjar tal-Qafas ta' Kontroll Intern tal-Parlament

11.  Josserva li fi tmiem l-2014, wara progress sostanzjali, erba' azzjonijiet biss baqgħu ma tlestewx mill-452 azzjoni ta' qafas ta' kontroll intern li kien hemm qbil dwarhom inizjalment; jistieden lill-awditur intern iżomm lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit informat dwar il-progress miksub fir-rigward ta' dawk l-azzjonijiet li għad baqa';

Segwitu għar-riżoluzzjoni dwar il-kwittanza 2013

12.  Jieħu nota tat-tweġibiet bil-miktub għar-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013(1), mogħtija lill-Kumitat tiegħu għall-Kontroll tal-Baġit fil-15 ta' Ottubru 2015; jilqa' l-preżentazzjoni tas-Segretarju Ġenerali dwar id-diversi mistoqsijiet u talbiet magħmula mill-Parlament fl-imsemmija riżoluzzjoni u l-iskambju ta' fehmiet mal-Membri li segwa;

13.  Josserva li kien hemm inkonsistenza bejn id-dati tal-preżentazzjoni tal-abbozz ta' rapport għall-kwittanza tal-Parlament u l-ambitu għat-tressiq ta' mistoqsijiet addizzjonali indirizzati lis-Segretarju Ġenerali;

14.  Jikkonstata t-tweġiba tas-Segretarju Ġenerali dwar l-aċċessibbiltà tal-applikazzjoni ePetitions għall-Membri u għall-pubbliku ġenerali; jistieden lis-Segretarju Ġenerali jinforma lill-Parlament bl-eżitu tal-konsultazzjoni tas-Servizz Legali u jivvaluta kemm se tiġi tiswa, f'termini tekniċi u baġitarji, l-espansjoni tal-aċċessibbiltà tal-applikazzjoni;

15.  Ifakkar li s-servizzi tal-kantins għandhom l-għan li jipprovdu servizzi ta' ristoranti rapidi lill-Membri u lill-persunal; jinsab imħasseb bl-ispazju limitat tal-kantins fil-perjodi meta jikkonkorru ħafna nies, partikolarment matul il-ġimgħat tal-plenarja fi Strasburgu; jilqa' pożittivament id-disponibbiltà tal-ispazju estern il-ġdid li se jtaffi, parzjalment, din is-sitwazzjoni meta t-temp ikun jippermetti; jistieden lill-amministrazzjoni tkompli ttejjeb il-kantin ta' Strasburgu billi tagħmel użu aktar effiċjenti tal-ispazju disponibbli kollu;

16.  Jinnota li l-Parlament beda japplika "kuntratti ta' prezz fiss" għas-servizzi tal-forniment tal-ikel; jirrimarka li l-mezzi baġitarji meħtieġa għas-servizzi tal-forniment tal-ikel kienu pjuttost limitati, u jammontaw biss għal 0,23 % tal-baġit annwali; jistenna li l-prezzijiet fiċ-ċentri tal-forniment tal-ikel fil-Parlament jibqgħu stabbli wara ż-żidiet ripetuti u konsiderevoli fil-prezzijiet tal-menujiet offruti;

17.  Josserva l-fatt li l-kuntratti l-ġodda għal attivitajiet ta' forniment tal-ikel fi Brussell, li ġew konklużi fl-2015, m'għadhomx jipprevedu esklużività għal fornitur tal-ikel wieħed; jistenna li ċ-ċentri ż-żgħar tal-forniment tal-ikel ippjanati fi Brussell joperaw b'tali mod u manjiera li jinkludu lill-SMEs u jippromwovu d-diversità fost il-fornituri tal-ikel, bil-għan li jiġi żgurat servizz ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli;

18.  Jinnota bi tħassib li, minħabba l-fatt li l-livelli tal-prezzijiet żdiedu, dan wassal għal prezzijiet sfavorevoli inġustifikati, speċjalment għall-assistenti, it-trainees u l-viżitaturi; jenfasizza li ż-żidiet ifissru li l-prezzijiet fil-Parlament bħalissa huma prattikament ekwivalenti għal dawk tar-ristoranti u tal-barijiet tal-madwar; jinnota bi tħassib, madankollu, li filwaqt li l-prezzijiet għolew, il-kwalità tal-ikel naqset notevolment;

19.  Iqis li bosta ġimgħat riservati għall-attivitajiet esterni kif ukoll tas-sessjoni plenarja jirrappreżentaw perjodi li matulhom il-faċilitajiet tar-ristoranti u tal-kantins ma jkunux qed jintużaw kompletament; jissuġġerixxi li l-ftehimiet mal-fornituri tal-ikel iqisu l-għażla li l-persunal ta' dawn is-servizzi jiġi impjegat band'oħra matul il-ġimgħat meta mhux il-kantins u l-kaffetteriji kollha huma miftuħin;

20.  Jistieden lill-amministrazzjoni tevalwa u tipproponi skema ta' prezzijiet li tgħaqqad ir-regoli l-ġodda filwaqt li tiżgura l-possibbiltà ta' skontijiet għat-trainees, b'xelta ta' menù bi prezzijiet raġonevoli;

21.  Hu diżappuntat li l-amministrazzjoni mhijiex fil-qagħda li tipprovdi data dwar l-għadd varjabbli ta' ikliet servuti matul il-jiem u l-ġimgħat parlamentari differenti; jistaqsi kif jista' jiġi eżerċitat xi kontroll fuq il-fornituri kuntrattwali jekk informazzjoni bażika bħal din mhijiex disponibbli; jistieden lill-amministrazzjoni tqiegħed il-kuntratt ta' forniment tal-ikel li daħal fis-seħħ fis-26 ta' Settembru 2015 għad-dispożizzjoni tal-kumitat kompetenti u tforni d-dettalji tal-ikliet servuti;

22.  Jenfasizza li r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri adottat fil-11 ta' Lulju 2014 jiddikjara li potenzjalment, kieku l-Parlament jiċċentralizza l-attivitajiet tiegħu, jiffranka madwar EUR 114-il miljun fis-sena; itenni l-appell tiegħu lill-Parlament u lill-Kunsill biex jieħdu ħsieb il-bżonn ta' pjan direzzjonali għal sede unika, kif jiddikjara l-Parlament f'bosta riżoluzzjonijiet preċedenti, bil-għan li jiffranka r-riżorsi fit-terminu twil;

Kwittanza għas-sena finanzjarja 2014

23.  Jirrikonoxxi l-kwalità tal-iskambju ta' fehmiet bejn il-Viċi President responsabbli għall-baġit, is-Segretarju Ġenerali u l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit fil-preżenza tal-Membru tal-Qorti tal-Awdituri u l-Awditur Intern, fl-4 ta' Frar 2016; jilqa' b'sodisfazzjon id-disponibbiltà tas-Segretarju Ġenerali u jappella għal żieda fil-frekwenza tal-opportunitajiet ta' dibattitu miegħu fi ħdan il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit dwar materji b'impatt fuq il-baġit tal-Parlament;

24.  Josserva l-iffirmar tal-ftehim ta' kooperazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u mal-Kumitat tar-Reġjuni li sar fil-5 ta' Frar 2014; jitlob li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati speċifiċi dwar il-funzjonament tas-servizzi kondiviżi mit-tliet istituzzjonijiet; jisħaq fuq il-fatt li l-implimentazzjoni tal-ftehim trid tkun ibbilanċjata u ta' ġid għat-tliet istituzzjonijiet b'mod indaqs; jitlob li fir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-ftehim għandha tkun inkluża valutazzjoni ta' kull istituzzjoni dwar l-impatt li l-ftehim qiegħed iħalli f'termini ta' riżorsi umani, sinerġiji, valur miżjud u sustanza, u jforni analiżi fid-dettall tar-riżorsi ffrankati u/jew taż-żieda fin-nefqa baġitarja li jirriżultaw mill-ftehim, b'attenzjoni partikolari għall-kapitoli li jittrattaw il-persunal; jitlob li jkompli jiġi informat dwar is-segwitu mogħti lill-ftehim;

25.  Ifakkar li massimu ta' 80 uffiċjali mill-KESE u mill-Kumitat tar-Reġjuni (mis-servizz ta' traduzzjoni u mill-assistenti) se jkunu trasferiti fil-Parlament skont dan il-ftehim, u se jaħdmu għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) il-ġdid; huwa tal-fehma li tali trasferiment għandu jippermetti li l-produttività interna tal-Parlament tiżdied b'inqas mezzi baġitarji ddedikati lill-esternalizzazzjoni ta' studji, valutazzjonijiet jew evalwazzjonijiet; jinnota bi tħassib li, sal-lum, 25 uffiċjal mill-KESE u 24 uffiċjal mill-Kumitat tar-Reġjuni ġew trasferiti fl-EPRS, fil-parti l-kbira tagħhom kienu viċin ħafna l-età tal-irtirar, bir-riżultat li ż-żewġ istituzzjonijiet se jiffrankaw riżorsi sinifikanti fil-kapitoli dwar il-persunal filwaqt li l-baġit tal-Parlament se jiżdied konsiderevolment kemm fi żmien qasir (salarji) kif ukoll fit-tul (pensjonijiet);

26.  Jilqa' pożittivament il-pubblikazzjoni tal-ismijiet tal-fornituri ta' servizzi fil-homepage ta' kull Membru, flimkien mad-dettalji tal-assistenti parlamentari akkreditati (APAs) u tal-assistenti lokali impjegati mill-Membri;

27.  Jiddeplora t-trasferiment tar-responsabbiltajiet mill-amministrazzjoni għall-uffiċċji tal-Membri; jappella għal rieżami minn u dwar l-amministrazzjoni li tivverifika liema obbligi (pereżempju r-responsabbiltà ta' assigurazzjoni għat-trainees) jistgħu jingħataw lura lill-amministrazzjoni;

28.  Jisħaq fuq il-bżonn li xogħol il-korpi deċiżjonali interni tal-Parlament, partikolarment il-Bureau, isir aktar trasparenti u aċċessibbli; jappella għall-pubblikazzjoni tal-aġendi u tal-minuti tal-laqgħat fl-Internet u biex dawn jintbagħtu lill-Membri sistematikament u fi żmien utli;

29.  Jirrimarka li l-piż amministrattiv għall-uffiċċji tal-Membri żdied ukoll f'termini ġenerali u jitlob razzjonalizzazzjoni tal-formoli li għandhom jintużaw għall-proċeduri parlamentari interni, bħar-reklutaġġ ta' assistenti ġodda;

30.  Jinnota li wara dewmien konsiderevoli, r-regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta ġew adottati u daħlu fis-seħħ f'Jannar 2016; jesprimi tħassib dwar in-nuqqas ta' protezzjoni mogħtija lill-informaturi u jistieden lill-Parlament jiżgura li drittijiethom jiġu difiżi bis-sħiħ; jistieden lill-Bureau testendi r-regoli interni dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta lill-APA u jappella biex il-leġiżlazzjoni nazzjonali ekwivalenti tiġi applikata għall-assistenti lokali;

31.  Jitlob kjarifika marbuta mal-forma tal-kooperazzjoni uffiċjali u mhux mal-OLAF għal dak li għandu x'jaqsam mal-kontijiet tal-Membri; jissenjala li almenu f'każ wieħed l-informazzjoni għaddiet għand terzi; iqis dan bħala ksur tal-indipendenza tal-mandati tal-Membri;

32.  Jinnota li kien diffiċli li wieħed jiddistingwi kompletament l-attivitajiet politiċi tal-President mit-tħejjija tiegħu bħala "Spitzenkandidat" biex imexxi lill-Partit tiegħu fl-elezzjonijiet Ewropej tal-2014, u li kien diffiċli wkoll li ssir differenzjazzjoni għal "Spitzenkandidaten" oħra; iqis li ma saritx distinzjoni inekwivoka bejn iż-żewġ rwoli; jappella għal segregazzjoni ċara tal-funzjonijiet tal-uffiċjali fil-kariga mill-kandidaturi għall-kampanji elettorali Ewropej; jiddispjaċih bl-użu indirett, tal-anqas, tal-persunal tal-Parlament sabiex jgħin fil-preparamenti għall-kampanja u jappella għal azzjoni bil-għan li tiżgura li dan ma jerġax jiġri fil-ġejjieni; jiddispjaċih f'dan ir-rigward li l-President ittrasforma l-profil Twitter tal-Presidenza tal-Parlament Ewropew fil-profil personali tiegħu u użah matul il-kampanja;

33.  Jinkariga lill-EPRS iwettaq analiżi komparattiva tal-qafas ġuridiku li jirregola l-kompatibbiltajiet tal-kandidati li joħorġu għall-kampanji elettorali fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn kif ukoll fl-Istati Membri (elezzjoni ta' Prim Ministru, ta' Segretarju Ġenerali, ta' Kanċillier, eċċ.);

34.  Jinnota li fil-perjodu bejn it-22 ta' Jannar u t-18 ta' April, il-missjonijiet internazzjonali uffiċjali li wettaq il-President kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom ma' gvernijiet u rappreżentanzi uffiċjali affiljati ma' partiti u organizzazzjonijiet soċjalisti; jappella għal aktar informazzjoni f'dan ir-rigward;

35.  Jitlob aktar informazzjoni dwar il-kampanji ta' kull "Spitzenkandidat", b'mod partikolari jekk dawn kinux akkumpanjati minn uffiċjali u minn persunal statutorju ieħor mhux bil-leave waqt il-kampanja elettorali; jilqa' pożittivament l-informazzjoni komplementari mogħtija mill-Parlament u jitlob l-istess livell ta' trasparenza mill-kandidati l-oħra;

Allowance għan-nefqa ġenerali

36.  Ifakkar li l-allowance għan-nefqa ġenerali hija maħsuba biex tkopri n-nefqa fl-Istat Membru tal-elezzjoni, bħal pereżempju l-kera tal-uffiċċji tal-Membri, tagħmir, fornituri, dokumentazzjoni jew organizzazzjoni loġistika ta' avvenimenti; jieħu nota li sistema komprensiva ta' kontroll tal-allowance tal-mandat parlamentari tal-Membru kieku tirrappreżenta minn 40 sa 75 post amministrattiv ġdid, li jmur kontra l-iskema ta' tnaqqis tal-persunal;

37.  Jappoġġa trasparenza sħiħa fir-rigward tal-allowance għan-nefqa ġenerali sabiex iċ-ċittadini Ewropej ikunu jistgħu jiġu informati dwar in-nefqa ġenerali tal-Membri tal-Parlament Ewropew; iħeġġeġ lill-Bureau jirrevedi l-lista ta' spejjeż li jistgħu jitħallsu mill-allowance għan-nefqa ġenerali;

38.  Itenni l-appell għal aktar trasparenza rigward l-allowance għan-nefqa ġenerali għall-Membri; jistieden lill-Bureau jaħdem fuq definizzjoni ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tal-obbligu ta' rendikont tan-nefqa awtorizzata fl-ambitu ta' dan l-allowance, mingħajr ma jiġu ġġenerati spejjeż addizzjonali u piż amministrattiv għall-Membri;

39.  Ifakkar lill-Bureau dwar il-ħtieġa urġenti li jsir awditu tal-allowance għan-nefqa ġenerali;

Il-ġestjoni tal-iskema ta' sussidju għall-gruppi ta' viżitaturi

40.  Jilqa' favorevolment titjib fl-allinjament tas-sussidji tal-Parlament għall-gruppi ta' viżitaturi mal-ispejjeż reali inkorsi f'dan ir-rigward; jinsab inkwetat ferm, madankollu, li din hija l-unika azzjoni kritika identifikata mil-awditur intern tal-Parlament;

41.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-finanzjament għall-gruppi ta' viżitaturi fl-2014, fil-maġġor parti għadu qed jitħallas bi flus kontanti: nefqa ta' EUR 24 593 928,16 fl-2013 tħallset b'dan il-mod: 73,14 % bi flus kontanti u 26,86 % permezz ta' trasferiment bankarju, filwaqt li nefqa ta' EUR 22 281 749,46 fl-2014 tħallset b'dan il-mod: 71,15 % bi flus kontanti u 28,85 % permezz ta' trasferiment bankarju;

42.  Jieħu nota tas-sejba tal-Qorti tal-Awdituri fl-analiżi panoramika tagħha tal-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni, jiġifieri li l-prattika li jsiru pagamenti bi flus kontanti għar-rimborż tal-ispejjeż lill-gruppi ta' viżitaturi tqajjem "tħassib b'riskju għoli"; jitlob għalhekk li l-pagamenti bi flus kontanti jiġu limitati kemm jista' jkun meta jsir rimborż tal-ispejjeż għall-gruppi ta' viżitaturi; jindika r-riskju għoli għar-reputazzjoni tal-Parlament u r-riskju sinifikanti għas-sigurtà involuti meta jsiru pagamenti għall-gruppi ta' viżitaturi bi flus kontanti; jirrikonoxxi t-tħassib prattiku u jitlob li ssir valutazzjoni ta' metodi alternattivi u effiċjenti għall-pagamenti qabel l-adozzjoni ta' regoli ġodda dwar l-akkoljenza tal-gruppi ta' viżitaturi;

Ir-reġistru ta' trasparenza u l-kunflitti ta' interess

43.  Japprezza l-fatt li l-Kummissjoni tat bidu għal proċedura ta' konsultazzjoni pubblika fir-rigward tar-reviżjoni tar-reġistru ta' trasparenza attwali tal-Kummissjoni u tal-Parlament u l-estensjoni tagħha għall-Kunsill; jitlob li immedjatament wara l-konsultazzjoni pubblika jitwaqqaf grupp ta' ħidma interistituzzjonali bil-għan li jipprepara l-proposti dwar ir-reviżjoni tar-reġistru, il-kodiċi ta' kondotta li jmur miegħu kif ukoll il-funzjonament tiegħu;

44.  Jappella barra minn hekk għal rapport mill-amministrazzjoni tal-Parlament dwar liema ex diriġenti, uffiċjali kapijiet eżekuttivi, diretturi u membri ta' bordijiet f'diversi NGOs Ewropej rilevanti issa huma Membri tal-Parlament;

45.  Jitlob rapport mill-amministrazzjoni tal-Parlament dwar l-użu tal-istabbilimenti tal-Parlament min-naħa tal-gruppi ta' interess u tal-organizzazzjonijiet esterni l-oħra; jistieden lill-Bureau jeżamina l-kompatibbiltà ta' dawn l-avvenimenti max-xogħol parlamentari filwaqt li jiżgura li l-Parlament jibqa' istituzzjoni miftuħa għall-iskambju mas-soċjetà ċivili u għad-dibattitu pubbliku;

46.  Ifakkar fl-obbligu tal-Membri li jinformaw minnufih lill-amministrazzjoni b'kull bidla fid-dikjarazzjonijiet ta' interessi tagħhom; jiddispjaċih li s-CVs u d-dikjarazzjonijiet ta' interessi tal-Membri eletti fl-2014 ittellgħu fis-sit web tal-Parlament tard ħafna;

47.  Iħeġġeġ lill-Parlament jadotta regoli sabiex jiżvela kull kontribut li jasallu mil-lobbisti/rappreżentanti ta' interess dwar l-abbozzi ta' politiki, liġijiet u emendi bħala "impronta leġiżlattiva";

48.  Jistieden lill-Bureau joħloq il-possibbiltà teknika għal dawk il-Membri li jkunu jixtiequ jagħmlu dan biex jippubblikaw il-kalendarji tagħhom fuq il-paġna web uffiċjali tagħhom u b'mod partikolari l-laqgħat tagħhom mal-lobbisti;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Interni u d-Direttorat Ġenerali għall-Politiki Esterni

49.  Josserva li l-ispejjeż tad-delegazzjonijiet, tal-assemblej parlamentari konġunti, tad-delegazzjonijiet ad hoc u tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali barra mill-Unjoni fl-2014 ġew limitati minn EUR 5 794 360 (2013) għal EUR 1 351 212 (2014) b'segwitu għall-osservazzjonijiet li għamel il-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija qabel għas-sena finanzjarja 2013 u bħala r-riżultat ta' tnaqqis fil-vjaġġi uffiċjali matul il-bidla minn leġislatura għall-oħra, meta ma saret l-ebda żjara ta' delegazzjoni għal bosta xhur; jikkritika l-fatt, madankollu, li xi missjonijiet tal-Parlament qamu flejjes kbar, speċjalment għal dak li jirrigwarda destinazzjonijiet imbiegħda; jistenna li tali spejjeż tingħatalhom spjegazzjoni ulterjuri u jitnaqqsu fil-futur qrib u jappella li d-dettalji dwar kemm qamet flus kull missjoni jiġu ppubblikati fir-rapport ta' attività annwali;

50.  Jemmen għandu jkun hemm riflessjoni dwar il-mod kif l-istrumenti tal-IT, bħall-vidjokonferenzi, jistgħu jintużaw biex jitnaqqas in-numru ta' żjarat tad-delegazzjonijiet;

51.  Jagħmel appell għall-iżvilupp tas-siti web tad-delegazzjonijiet interparlamentari u biex dawn jiġu mgħammra urġentement b'kontenut; jikkunsidra wkoll li hi xi ħaġa essenzjali li, jekk il-baġit ikun jippermetti, il-laqgħat pubbliċi tad-delegazzjonijiet għandhom jiġu trażmessi f'xandira diretta fuq l-Internet, kif isir għal-laqgħat tal-kumitati parlamentari;

Id-Direttorat Ġenerali għas-Servizzi ta' Riċerka Parlamentari

52.  Ifakkar li s-servizz ta' riċerka għall-Membri l-ġdid beda bil-għan li jipprovdi kapaċità ta' riċerka ddedikata għall-Membri individwali permezz ta' pubblikazzjonijiet ta' informazzjoni dwar il-politiki prinċipali kollha; jindika li fl-ewwel sena sħiħa ta' attività, is-servizz ta' riċerka ġġenera aktar minn 450 pubblikazzjoni, wieġeb 1 675 talba għal riċerka mill-Membri u ttratta 745 talba simili minn klijenti oħra tal-Parlament; jinnota li din il-faċilità tagħti aċċess għal ammont kbir ta' informazzjoni rilevanti li għandha tnaqqas b'mod sinifikanti li wieħed jirrikorri għal għarfien espert estern, u li dan jirrappreżenta ffrankar konsiderevoli; jitlob li kull tgħarrif dwar temi f'oqsma prinċipali jiġi tradott bil-lingwi uffiċjali tal-Istati Membri;

53.  Jitlob definizzjoni aktar ċara tal-kompiti tad-diversi oqsma ta' servizz (is-servizz ta' riċerka, il-valutazzjoni tal-impatt) u li dawn l-oqsma ta' responsabbiltà jiġu mgħarrfa lill-Membri;

54.  Jitlob li l-Unità tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ex Ante ttejjeb il-viżibbiltà tagħha, permezz ta' l-email, fir-rigward tas-servizzi eċċellenti li tipprovdi lill-Membri tal-Kumitati u r-rapporteurs, kif ukoll għal metodi ta ' ħidma tagħha; u r-regoli tal-ingaġġ tagħhom permezz tal-posta elettronika; jinkoraġġixxi t-tkomplija ta' sessjonijiet ta' taħriġ għall-konsulenti u l-assistenti tal-Membri; jitlob titjib sostanzjali fir-riżorsi tal-persunal disponibbli f'dan il-qasam, peress li dan se jikkontribwixxi b'mod sinifikanti biex il-Parlament ikun jista' jipparteċipa bħala sieħeb ugwali fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet;

55.  Jilqa' pożittivament il-fatt li sal-lum ma kien hemm l-ebda lment dwar il-valutazzjonijiet tal-impatt unilaterali u jistieden lill-unità tkompli tiggarantixxi n-newtralità f'dan ir-rigward;

56.  Iħeġġeġ lid-DĠ EPRS jiddifferenzja ulterjorment il-pubblikazzjonijiet tiegħu mill-pożizzjonijiet uffiċjali tal-Parlament bil-għan li jkun evitat taħwid fil-pubbliku u fil-mezzi ta' komunikazzjoni; japprezza l-introduzzjoni taċ-ċaħda f'kull pubblikazzjoni; jistieden lid-DĠ EPRS jagħmel din iċ-ċaħda aktar viżibbli u mhux biss fil-qoxra ta' wara, u jdaħħal elementi addizzjonali li jippermettu li ssir distinzjoni faċli mill-pożizzjonijiet uffiċjali adottati mill-Parlament;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni

57.  Jinnota li VoteWatch rċeviet żewġ għotjiet (EUR 149 172 fl-2012 u EUR 350 000 fl-2013) għall-kofinanzjament ta' proġetti speċifiċi marbutin mal-elezzjonijiet Ewropej; jitlob li ssir valutazzjoni tal-valur miżjud ta' dawn il-proġetti;

58.  Jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' riżultati reali mill-attivitajiet ta' komunikazzjoni tal-Parlament, meta jiġi kkunsidrat il-perċentwal dejjem aktar baxx ta' nies li joħorġu jivvotaw fl-elezzjonijiet Ewropej, kif ukoll dwar in-nuqqas ġenerali ta' għarfien fi ħdan is-soċjetà tar-rwol tal-Parlament u tal-attivitajiet tiegħu;

59.  Jikkritika l-preżentazzjoni ta' data statistika dwar l-ispjegazzjonijiet tal-vot, l-interventi fil-plenarja, il-mistoqsijiet parlamentari, il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, il-mistoqsijiet bil-miktub lill-President tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill, tal-Kummissjoni jew lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà fis-sit web tal-Parlament, li tidher li hija maħsuba biex turi liema Membri tal-Parlament suppost huma "attivi" fuq pjattaformi bħal MEPRanking; jistieden lill-Parlament jieqaf jipprovdi numri mhux ittrattati f'forma statistika u biex jikkunsidra kriterji aktar xierqa biex jidentifika Membru bħala ''attiv'';

60.  Jinnota li d-DĠ COMM qiegħed isemma' ħafna leħnu meta jappella għal tnaqqis fl-infiq u li ssir aktar enfasi fuq l-effiċjenza; jappella għal enfasi akbar fuq l-użu effikaċi aktar milli l-użu għali ta' teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT); jinnota li minkejja l-ammonti kbar ta' flus li ntefqu fuq is-sit web tal-Parlament, dan għadu kumpless, diffiċli biex tużah u ma jiġġenerax il-viżibbiltà mixtieqa; jissuġġerixxi rieżami tal-istrateġija tal-marketing; jenfasizza li sit web trasparenti u aċċessibbli huwa fundamentali għall-involviment taċ-ċittadini;

61.  Jitlob magna tat-tiftix tas-sit web tal-Parlament ġdida u effiċjenti li tipprovdi kemm ottimizzazzjoni b'saħħitha tal-magna tat-tiftix u paġna tar-riżultati tal-magna tat-tiftix kompletament komprensiva, flimkien ma' sforz iddedikat għat-titjib fl-aċċess għas-sit web, permezz ta' rikonoxximent imtejjeb tal-kliem ewlieni użat għat-tiftix; jirrakkomanda kooperazzjoni interistituzzjonali intensa biex jiġu kkollegati l-bażijiet ta' data tas-siti web kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jinnota li dan se jiżgura iktar trasparenza tal-attivitajiet tal-Unjoni għaċ-ċittadini kollha;

Dar l-Istorja Ewropea

62.  Baqa' ddiżappuntat meta sar jaf li x-xogħlijiet fil-Bini Eastman, li se jospita Dar l-Istorja Ewropea, komplew jakkumulaw dewmien; jappella għal pjan ta' komunikazzjoni/proġetti ta' promozzjoni u sit web/pjan ta' marketing li jispjegaw fid-dettall kif Dar l-Istorja Ewropea se tikiseb il-livell ta' impatt mixtieq;

63.  Ifakkar li x-xogħlijiet kellhom jitlestew sa tmiem l-2014; jistenna li l-baġit totali li ntlaħaq qbil dwaru inizjalment għall-kostruzzjoni tal-proġett jiġi rrispettat, minkejja d-dewmien, u li l-ewwel wirja tiftaħ fl-aħħar tal-2016;

64.  Jappella għal separazzjoni stretta mill-kontenut tal-informazzjoni pprovduta fil-Parlamentarium li diġà jeżisti; iwissi mill-ġdid dwar ir-riskju ta' spejjeż sussegwenti għolja żżejjed, li ma jkunu bl-ebda mod proporzjonati mal-ikkummissjonar tal-faċilità;

Iċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

65.  Jilqa' l-fatt li l-Parlamentarium huwa wieħed mill-attrazzjonijiet turistiċi li l-aktar jirċievi viżitaturi fi Brussell u li laqa' 340 500 viżitatur fl-2014 (fl-2013 kienu 337 000); jisħaq fuq l-importanza li l-awtoritajiet Belġjani jiġu informati dwar dawn iċ-ċifri u l-benefiċċji li jġibu magħhom;

66.  Jinsab imħasseb li l-linja baġitarja għaċ-Ċentru tal-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew żdiedet b'24 % fuq dik tas-sena ta' qabel, meta mqabbla maż-żieda fl-għadd ta' viżitaturi li kienet biss ta' 1 %;

67.  Jirrakkomanda li l-Istat Membru fejn jiġu stabbiliti l-faċilitajiet tal-Parlamentarium jiffinanzja parzjalment l-istabbiliment u l-ispejjeż operattivi tagħhom;

Il-Premju LUX

68.  Jinnota li n-nefqa għall-Premju Ċinematografiku LUX, stess fl-2014 kienet tammonta għal EUR 391 506, somma li tirrappreżenta tnaqqis sinifikanti meta mqabbla mas-snin preċedenti (2013: EUR 448 000; 2012: EUR 434 421) u li tkopri l-għażla uffiċjali, il-kompetizzjoni inklużi s-sottotitolar fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE u l-istampar għall-wiri tal-films fit-28 Stat Membru, kif ukoll iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premju; ifakkar li l-għan tar-reklamar u l-promozzjoni tal-Premju Ċinematografiku LUX, flimkien mal-premju Sakharov u mad-drittijiet tan-nisa, huwa li juru l-impenn tal-Parlament favur valuri kunsenswali, bħalma huma d-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà, kif ukoll l-impenn tiegħu favur id-diversità kulturali u lingwistika; jiddispjaċih dwar il-fatt li r-riżultat ta' stħarriġ tal-għarfien dwar il-premju LUX u l-impatt tiegħu, li ntalbu fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tal-2013, għadhom mhumiex disponibbli; jappella biex ir-riżultati ta' dan l-istudju jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sa nofs Mejju 2016 u biex issir preżentazzjoni uffiċjali tar-riżultati lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tiegħu;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Persunal

69.  Jieħu nota li, fl-2014, ġew irreklutati 309 uffiċjali u aġenti temporanji oħra fi ħdan is-Segretarjat u 8 aġenti temporanji fil-gruppi politiċi; jieħu nota li, sal-31 ta' Diċembru 2014, b'kollox, 6 040 uffiċjal u aġent temporanju kienu impjegati fil-Parlament (5 295 fis-Segretarjat u 745 fil-gruppi politiċi); jisħaq fuq il-fatt li, għall-2013, dawn iċ-ċifri kienu rispettivament: 6 105 (totali), 5 308 (Segretarjat) u 797 (gruppi politiċi);

70.  Jitlob li r-rekwiżiti ta' kwalifiki għall-persunal ikunu aktar ċari, b'mod partikolari fir-rigward ta' funzjonijiet sensittivi bħal, pereżempju, fis-segretarjati tal-kumitati jew id-dipartiment għal studji tal-impatt ex ante; jitlob li jiġu eżaminati mill-ġdid ir-rekwiżiti speċifiċi fir-rigward tan-newtralità ideoloġika u politika tal-persunal; jitlob li l-Parlament jiġi ppreżentat bil-kriterji għall-għażla tal-persunal;

71.  Jindika li, fl-2014, il-Parlament irrekluta 114-il ex membru tal-persunal interim għas-sessjonijiet plenarji ta' Strasburgu bħala aġenti kuntrattwali; jissottolinja li, minnha nnifisha, is-sentenza ta' qorti Franċiża rigward dawn l-"intérimaires" ma tistax tiġġustifika d-deċiżjoni li dawn jiġu rreklutati skont ir-regolamenti tal-persunal;

72.  Jisħaq fuq il-fatt li, fil-kuntest tar-reviżjoni tal-2014 tar-regolamenti tal-persunal u l-QFP attwali, sal-1 ta' Jannar 2014 kienu tħassru 67 post (66 permanenti u 1 temporanju) mill-pjan ta' stabbiliment sabiex jinkiseb it-tnaqqis ta' 5 % fl-għadd ta' postijiet matul il-perjodu mill-2013 sal-2017, bl-esklużjoni tal-gruppi politiċi;

73.  Jindika li ż-żieda fis-sigħat tax-xogħol minn 37,5 għal 40 siegħa fil-ġimgħa skont ir-reviżjoni tar-regolamenti tal-persunal hi ekwivalenti għal aktar minn 350 post żejjed u li virtwalment tikkumpensa għat-tnaqqis fl-għadd tal-persunal ta' 5 % fuq diversi snin li ntlaħaq qbil dwaru bħala parti mir-riforma tar-regolamenti tal-persunal; jappella lill-Parlament biex jippreżenta rapport trasparenti b'indikazzjonijiet annwali tat-tnaqqis ippjanat fil-postijiet u biex, meta jagħmel dan, iqis iż-żieda fil-ħin tax-xogħol;

74.  Jinnota li l-proporzjon ta' uffiċjali nisa għadu għoli ħafna u żdied għal 59,2 % fi tmiem l-2014, meta imqabbel ma' dak ta' 58,8 % fi tmiem l-2013; jinsab imħasseb dwar in-nuqqas ta' parità fl-amministrazzjoni, fejn 30 % biss mill-kapijiet ta' unità, 34 % biss mid-diretturi u 18,2 % biss mid-diretturi ġenerali huma nisa; jappella biex jiġi introdott programm għall-opportunitajiet indaqs, b'mod partikolari fir-rigward tal-postijiet maniġerjali, bil-għan li dan l-iżbilanċ jiġi kkoreġut mill-aktar fis possibbli; ifakkar li 1 mit-8 diretturi u 9 mill-31 kap ta' unità li ġew irreklutati fl-2014 kienu nisa; hu tal-opinjoni li l-proċedura ta' reklutaġġ għandha tkun ibbilanċjata; itenni l-appell tiegħu għall-ħtieġa li n-nisa jiġu rrappreżentati b'mod aktar ibbilanċjat fil-postijiet maniġerjali superjuri;

75.  Jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Parlament għadu ma ppubblikax informazzjoni fuq bażi annwali dwar l-uffiċjali superjuri li telqu mill-amministrazzjoni tal-Parlament, kif ukoll lista tal-każijiet potenzjali ta' kunflitti ta' interess li ġew indirizzati, kif rikjest mill-Artikolu 16(4) tar-regolamenti tal-persunal;

76.  Jieħu nota tal-fatt li fi tmiem l-2014 kien hemm 1 686 (2013: 1763) APAs jaħdmu mal-Parlament u 4 453 assistent lokali kellhom kuntratt ta' impjieg ma' Membru;

77.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-għadd ta' assistenti lokali impjegati jvarja ħafna bejn Membru u ieħor, varjazzjoni ta' bejn 0 u 46 fl-2014 b'kuntrast mal-varjazzjoni bejn 0 u 43 li kien hemm fl-2013; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li 91 Membru impjegaw aktar minn 10 assistenti fl-2014 b'kuntrast ma' 84 fl-2013;

78.  Jilqa' l-fatt li, fis-26 ta' Ottubru 2015, il-Bureau adotta ġabra ġdida ta' regoli għall-ġestjoni tal-allowances għal assistenza parlamentari, b'mod li saħħaħ ir-rekwiżiti għar-rimborż tal-kuntratti tal-assistenti lokali, speċifikament billi tiġi allokata mill-anqas 25 % tal-allowance għal assistenza parlamentari biex tkopri n-nefqa fuq l-assistenti akkreditati;

79.  Jinnota li, fi tmiem l-2014, l-assistenti parlamentari akkreditati kienu jikkostitwixxu 26,7 % mill-persunal tal-Parlament; ifakkar li l-kuntratti ta' madwar 1 700 assistent parlamentari akkreditat impjegati matul is-seba' leġiżlatura waslu fi tmiemhom f'Lulju 2014 u li, qabel tmiem l-2014, tfasslet operazzjoni importanti li twettqet mid-Direttorat Ġenerali għall-Persunal għar-reklutaġġ ta' 1 686 assistent parlamentari akkreditat biex jaħdmu mal-Membri matul it-tmien leġiżlatura;

80.  Jenfasizza li l-allowances għas-sussistenza li jirċievu l-assistenti parlamentari akkreditati li jivvjaġġaw lejn Strasburgu huma mill-inqas 21 % aktar baxxi minn dawk li jirċievi persunal ieħor; jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma weġibx għat-talba li għamel il-Parlament fil-paragrafu 74 tar-riżoluzzjoni tiegħu tad-29 ta' April 2015; jappella għal darba oħra lill-Bureau biex jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkorreġi din l-inugwaljanza u biex l-allowances tal-assistenti parlamentari akkreditati iġibhom konformi ma' dawk ta' persunal ieħor;

81.  Jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma rnexxielu jieħu l-ebda azzjoni bi tweġiba għall-paragrafu 71 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-29 ta' April 2015; jappella lill-Bureau biex, b'urġenza, jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-kompożizzjoni tal-kumitat konsultattiv dwar il-fastidju u l-prevenzjoni tiegħu fuq il-post tax-xogħol li hu responsabbli għall-assistenti parlamentari akkreditati tkun ibbilanċjata u li l-kumitat ikun jinkludi mill-inqas żewġ rappreżentanti tal-assistenti parlamentari akkreditati;

82.  Jinnota b'sodisfazzjon il-miżuri li ttieħdu biex tiġi organizzata l-ġestjoni tal-kuntratti tal-assistenti parlamentari akkreditati fil-prospettiva tal-bidu tat-tmien leġiżlatura, u b'mod partikolari l-funzjonament bla xkiel tal-applikazzjoni APA People; jikkunsidra li, madankollu, missu ġie assenjat aktar persunal amministrattiv għar-reklutaġġ tal-assistenti parlamentari akkreditati f'ċerti oqsma biex jiġu żgurati aktar ħeffa u effiċjenza; jindika li r-riżorsi umani u dawk tekniċi ma kinux biżżejjed biex jiġu evitati dewmien fl-iffirmar tal-kuntratti għal xi assistenti, interruzzjoni ta' kuntratti, kif ukoll dewmien fil-kalkolu tal-ispejjeż u ta' allowances oħra u għaldaqstant fil-ħlas tas-salarji; jirrikonoxxi madankollu li l-proċess tjieb b'mod sinifikanti meta mqabbel ma' dak tal-2009, filwaqt li jinnota wkoll li jeħtieġ li l-Parlament jirsisti fl-isforzi tiegħu biex iżid il-ħeffa u l-effiċjenza tal-proċeduri ta' reklutaġġ tiegħu;

83.  Jappella lis-Segretarju Ġenerali u lill-Bureau biex jeżaminaw u jsolvu l-problemi fir-rigward tal-APAs, bħal pereżempju dewmien fl-iffirmar tal-kuntratti fil-bidu tal-leġiżlatura preżenti, interruzzjoni ta' kuntratti, l-implikazzjonijiet ta' elezzjonijiet bikrin għall-Parlament Ewropew fuq il-perjodi minimi ta' ħlas tal-kontribuzzjonijiet, eċċ., u jappella biex ir-rappreżentanti tal-APAs jiġu involuti fit-tfittxija għal soluzzjonijiet;

84.  Jinnota l-progress li sar fl-adattament tal-korsijiet ta' taħriġ għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-assistenti parlamentari akkreditati; jikkunsidra madankollu, li hu essenzjali li jsir progress ulterjuri f'din id-direzzjoni, b'mod partikolari fir-rigward ta' taħriġ speċifiku, orarji mfassla speċifikament u l-korsijiet tal-lingwi intensivi, li jiġu organizzati biss fi żminijiet meta l-biċċa l-kbira tal-assistenti parlamentari akkreditati jkollhom jieħdu l-leave annwali tagħhom; jappella biex jitqiesu ċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-assistenti parlamentari akkreditati fir-rigward taż-żmien meta jiġu ppjanati l-attivitajiet organizzati biex iżidu l-benesseri fuq il-post tax-xogħol (mindfulness), il-konferenzi ta' nofsinhar, eċċ;

85.  Jieħu nota tar-rapport ta' evalwazzjoni dwar l-Istatut għall-Assistenti li sar mill-Parlament u li ġie ppreżentat f'Lulju 2015; jiddeplora l-fatt li r-rapport hu pratikament limitat għal evalwazzjoni tar-riżultati tal-applikazzjoni APA-People u għal indikazzjoni ta' wħud mill-problemi li ltaqgħet magħhom l-amministrazzjoni fl-implimentazzjoni tal-Istatut u r-regoli interni dwar l-implimentazzjoni ; juri li mhuwiex sodisfatt u li hu kompletament ma jaqbilx ma' xi ġudizzji valorattivi inklużi fit-tieni parti tar-rapport; iqis għaldaqstant li l-evalwazzjoni mwettqa ma tissodisfax l-objettivi tagħha ħlief fil-każ tal-applikazzjoni APA-People; jitlob għalhekk lill-Parlament iwettaq evalwazzjoni globali u komprensiva tal-Istatut u tar-regoli dwar l-implimentazzjoni qabel tintemm din is-sena; din l-evalwazzjoni għandha tinkludi wkoll dawk l-aspetti kollha ta' natura ġuridika li joħolqu diffikultajiet, b'mod li jkunu jistgħu jitqiegħdu l-pedamenti għal titjib, adattament u riforma tar-regoli partikolari fil-futur qarib; jitlob ukoll li f'dan il-proċess jiġu inklużi r-rappreżentanti uffiċjali tal-assistenti parlamentari akkreditati, fuq kollox minħabba r-rwol tant pożittiv li żvolġew fl-ewwel reviżjoni;

86.  Jitlob biex, f'ġieħ it-trasparenza, ir-rapport annwali tal-Parlament ikopri l-attivitajiet organizzati u ffinanzjati mill-Kumitat tal-Persunal mill-baġit tal-istituzzjoni, fejn jiġu speċifikati t-tipi ta' attività, l-ispejjeż li saru u l-konformità mal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

87.  Jitlob li jingħata s-sejbiet tal-valutazzjoni tal-applikazzjoni APA People għar-reklutaġġ tal-assistenti parlamentari akkreditati li ġiet introdotta fil-bidu tal-leġiżlatura attwali;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika

88.  Jenfasizza li l-istrateġija immobiljari l-ġdida fuq żmien medju se tinvolvi sforzi biex jinstab bini ġdid li jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Parlament fi ħdan perimetru stabbilit qrib il-binjiet ewlenin; jisħaq fuq il-fatt li l-ippjanar pluriennali għal xogħlijiet ta' rinnovament għandu jiġi bbażat fuq previżjonijiet realistiċi u dettaljati kemm fir-rigward tal-parametri finanzjarji tagħhom u kemm fir-rigward tal-kalendarji għalihom; ifakkar li l-Parlament huwa s-sid ta' 81 % mis-superfiċji kollha li jokkupa u li hemm bżonn li l-ħtiġijiet baġitarji jiġu protetti fil-konfront tal-ispejjeż għar-rinnovament ta' binjiet li qed jiqdiemu f'waħda mill-isfidi ewlenin li se jiffaċċja l-Parlament fis-snin li ġejjin;

89.  Jindika li, fit-tliet postijiet tax-xogħol tiegħu, il-Parlament jokkupa bini b'superfiċje totali ta' 1,1 miljun m2; jikkunsidra li hu tal-ogħla importanza li jiġu stabbiliti miżuri li jiżguraw li l-binjiet tal-Parlament jibqgħu sostenibbli fid-dawl tal-ispejjeż ta' manutenzjoni li qegħdin dejjem jogħlew;

90.  Jinsisti fuq prudenza assoluta qabel ma jimpenja ruħu għal akkwisti jew kirjiet ġodda u fuq il-ħtieġa li jkun hemm monitoraġġ u aġġustament regolari tal-pjan strateġiku dwar l-akkomodazzjoni; jikkunsidra li l-kunċetti fil-qafas ta' eżekuzzjoni strateġika għandhom jipprovdu wkoll l-opportunità għall-Parlament li jnaqqas il-ħtieġa għal binjiet ġodda, peress li jġiegħel lill-organizzazzjoni tiffoka aktar fuq ir-riżultati u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata tal-persunal; jindika li teknoloġiji u prattiki faċilment disponibbli, bħat-telexogħol, jistgħu jikkontribwixxu wkoll għal użu iktar effiċjenti tal-ħin u għal Parlament li jirrispetta aktar l-ambjent;

91.  Jinnota li, minn Ġunju 2014, madwar 1 000 membru tal-persunal mid-DĠ IPOL, id-DĠ EXPO u d-DĠ EPRS bdew jaħdmu fil-bini Square de Meeûs; ifakkar li dan iċ-ċaqliq kien l-ewwel fażi kruċjali fil-proċess biex aktar spazju jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Membri fil-binjiet ewlenin tal-Parlament; jixtieq li jinżamm informat dwar il-passi li jmiss jieħu l-Parlament, b'kalendarju konkret għal meta se jitqiegħdu għad-dispożizzjoni l-uffiċċji addizzjonali;

92.  Jappella lill-amministrazzjoni biex torganizza faċilitajiet fil-binjiet ewlenin tal-Parlament għall-persunal li jaħdem fil-bini Square De Meeûs, inkluża sala fejn il-Membri jistgħu jikkonsultaw id-dokumenti b'restrizzjoni tal-aċċess;

93.  Jiddispjaċih li għadu ma kienx possibbli li jkun hemm ftehim ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni rigward il-ġestjoni konġunta ta' Djar l-Ewropa; iħeġġeġ liż-żewġ istituzzjonijiet isibu ftehim reċiprokament aċċettabbli li jistabbilixxi qafas għax-xiri jew il-kiri ta' proprjetà u jissemplifikaw il-proċeduri amministrattivi u finanzjarji għall-ġestjoni ta' kuljum ta' Djar l-Ewropa; jappella biex, jekk ikun hemm bżonn, tintervjeni l-ġerarkija politika;

94.  Iqis li r-rinnovament tal-bini Paul-Henri Spaak, inkluża estensjoni tal-binja u espansjoni tal-swali għas-seminars għall-viżitaturi u l-ispazji għall-uffiċċji għall-Membri tal-Parlament missu ilu li sar; jappoġġa l-ippjanar tal-amministrazzjoni, iżda jisħaq fuq il-fatt li jeħtieġ li jsir abbażi tal-għadd attwali ta' Membri attwali u mhux fuq l-għadd f'każ ta' tkabbir possibbli - u mhux realistiku - tal-Unjoni;

95.  Jeżiġi ppjanar konkret u previżjonijiet tal-ispejjeż għax-xogħlijiet ta' rinnovament; iħeġġeġ favur aktar trasparenza u l-parteċipazzjoni tal-Membri individwali fid-deċiżjonijiet li jkollhom influwenza deċiżiva fuq l-aspetti amministrattivi u finanzjarji tal-istituzzjoni; iqis li l-informazzjoni mogħtija u l-ftehimiet minn qabel konklużi fil-livell tal-Konferenza tal-Presidenti u tal-Bureau huma insuffiċjenti; jitlob li d-dokumenti strateġiċi kollha dwar l-organizzazzjoni u l-iżvilupp futur tal-Parlament jitqassmu lill-Membri kollha tiegħu;

96.  Jinsab imħasseb dwar il-proposta biex is-servizz tax-xufiera jiġi internalizzat u dwar l-ispejjeż addizzjonali li se jirriżultaw, li se jwasslu għal żieda ta' aktar minn 50 % fl-2017 meta mqabbla mal-2016;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi u d-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni

97.  Jinnota li l-kalkolu li għamel il-Parlament juri li l-ammont medju ta' sigħat fil-ġimgħa li l-interpreti interni qattgħu fil-kabini tagħhom jagħtu servizzi ta' interpretazzjoni fl-2014 kien ta' 10,7 sigħat fil-ġimgħa; jinnota madankollu li s-sigħat li jqattgħu fil-kabini jirrappreżentaw biss parti mill-ħidma tal-interpreti, li jridu wkoll iħejju l-laqgħat, jitgħallmu l-lingwi u jmantnu l-livell lingwistiku tagħhom, jibqgħu disponibbli għal li jista' jkun jiġi bżonnhom il-Parlament, kif ukoll jieħdu taħriġ dwar suġġetti speċifiċi u taħriġ speċjalizzat ieħor; jappella lis-Segretarju Ġenerali biex jipprovdi indikaturi li jkejlu l-attivitajiet kollha li jwettqu l-interpreti; jiddeplora l-varjazzjoni fit-twettiq tal-kompiti ta' interpretazzjoni minn interpreti individwali ta' bejn 6 u 16-il siegħa fil-ġimgħa bħala medja annwali, li twassal biex mhux l-interpreti kollha jkollhom l-istess ammont ta' xogħol; jirrikonoxxi li, minħabba l-elezzjonijiet, l-2014 ma kinitx sena tipika fir-rigward tal-volum ta' attività parlamentari;

98.  Jinnota bi tħassib li l-metodu ta' kalkolu fir-rigward tal-istatistika ma ġiex iċċarat u jappella lill-amministrazzjoni biex tikkomunika aħjar il-proċessi tagħha lir-rappreżentanti rilevanti tal-interpreti;

99.  Jappella lill-amministrazzjoni biex teskludi l-leave u l-leave għal mard meta tikkalkula l-għadd medju ta' sigħat li l-interpreti jqattgħu fil-kabina;

100.  Itenni l-importanza tal-multilingwiżmu għal-leġittimità demokratika tal-istituzzjoni; jilqa' l-fatt li, bħala riżultat tal-politika dwar multilingwiżmu li jagħmel użu aktar effiċjenti mir-riżorsi li adottat il-Bureau fl-2011 u tar-riformi organizzattivi sussegwenti, ġew iffrankati riżorsi min-nefqa fuq il-linji baġitarji ddedikati għall-interpretazzjoni; jitlob li l-kundizzjonijiet ta' xogħol jinkludu salvagwardji maħsuba biex jipproteġu kemm il-kwalità tal-interpretazzjoni, kif ukoll is-saħħa tal-interpreti, filwaqt li jindirizzaw ukoll il-ħtiġijiet li jirriżultaw minn bidliet fl-andament tal-ħidma parlamentari u minn użu effiċjenti tar-riżorsi; jappella lis-Segretarju Ġenerali biex ikompli bl-isforzi tiegħu f'ħidma mill-qrib mal-interpreti;

101.  Jinsisti li, fil-forniment ta' servizz ta' interpretazzjoni, għadu possibbli li jinkisbu żidiet kbar fl-effiċjenza, b'mod speċjali billi tissaħħaħ l-effiċjenza ta' servizz li bħalissa mxekkel minn regoli li ilhom fis-seħħ mill-2005 u li m'għadhomx kompatibbli mal-andament attwali tal-laqgħat tal-istituzzjoni; jitlob li jsir eżami dwar jekk iż-żidiet fl-effiċjenza jistgħux jinkisbu wkoll fl-unitajiet ta' appoġġ amministrattiv tad-DĠ INTE;

102.  Jitlob li jsir rieżami biex jiġi evalwat jekk, anke waqt il-ġranet tax-xogħol ewlenin, hux iggarantit għadd xieraq ta' interpreti interni;

103.  Jappella lid-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni u l-Konferenzi biex jieħu l-miżuri maniġerjali kollha meħtieġa biex itejjeb l-għodda informatika u l-appoġġ tekniku għall-interpreti b'mod li jiġu jikkorrispondu ma' dawk tal-Kummissjoni, biex iżid il-produttività f'termini tal-kompiti ta' interpretazzjoni, biex jallinja mill-ġdid l-ammont ta' xogħol ta' interpretazzjoni li jkollhom jagħmlu l-interpreti individwali, biex jiżgura li interpreti interni jkunu preżenti u disponibbli waqt il-ġranet tax-xogħol ewlenin tal-Parlament, filwaqt li jirrispetta kompletament id-drittijiet soċjali tagħhom; jitlob finalment lis-Segretarju Ġenerali jippreżenta kunċett ġdid bl-għan li jkun hemm użu effiċjenti u kosteffikaċi tal-persunal, u dan il-kunċett għandu wkoll jiġi bbażat fuq ftehim mal-interpreti;

104.  Hu tal-fehma li titjib fil-forniment tas-servizzi ta' interpretazzjoni, b'mod partikolari flimkien mal-Kummissjoni fil-qafas tal-kooperazzjoni istituzzjonali, kieku jgħin biex jiżgura li dawn is-servizzi jintużaw b'mod iktar effiċjenti;

105.  Huwa mħasseb dwar il-fatt li r-responsabbiltà għall-organizzazzjoni tal-laqgħat u tgħall-ġestjoni tal-konferenzi hija mxerrda madwar diversi DĠ;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Finanzi

L-aġenzija tal-ivvjaġġar

106.  Jilqa' l-fatt li l-istruzzjonijiet tad-DĠ FINS lill-aġenzija tal-ivvjaġġar biex tfittex l-aħjar prezzijiet qed jiġu implimentati b'mod effikaċi; jinkoraġġixxi ulterjorment lill-aġenzija tal-ivvjaġġar biex tikkumpara b'mod aktar intensiv u tipprova tilħaq ftehimiet mal-linji tal-ajru ewlenin għal aktar flessibbiltà u prezzijiet aktar ekonomiċi filwaqt li tiżgura l-possibilità li l-arranġamenti għal vjaġġi jistgħu jiġu mmodifikati jew jitħassru; jappella lill-aġenzija tal-ivvjaġġar biex tfittex attivament biljetti anqas għaljin meta tagħmel ir-riżervazzjonijiet u biex, b'mod ġenerali, toffri prezzijiet aktar kompetittivi waqt li tieħu inkunsiderazzjoni l-linji tal-ajru kollha; jappella lid-DĠ FINS biex ifassal stħarriġ fost l-utenti dwar il-livell ta' sodisfazzjon bis-servizz tal-aġenzija tal-ivvjaġġar sabiex jidentifika l-oqsma ta' titjib ulterjuri;

107.  Jieħu nota tad-diffikultajiet biex jiġu ġestiti t-talbiet għal arranġamenti għal vjaġġi ta' istituzzjoni bid-daqs u d-dmirijiet tal-Parlament u l-partikolaritajiet (flessibbiltà, kanċellazzjonijiet tal-aħħar minuta) inerenti għan-natura ta' xogħlu;

108.  Jappella lid-DĠ FINS biex, f'kooperazzjoni mill-qrib mad-DĠ SAFE u d-DĠ COMM, jivvaluta mill-ġdid il-pjanijiet ta' kontinġenza għas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza biex jindirizza aħjar it-theddid ġdid għas-sigurtà, b'mod partikolari għall-missjonijiet bejn is-siti differenti tal-istituzzjoni;

Fond pensjonistiku volontarju

109.  Jinnota li l-fond pensjonistiku volontarju żied id-defiċit attwarju stmat tiegħu, li jiġi kkalkolat abbażi tal-assi tal-fond, għal EUR 270,3 miljun fi tmiem l-2014 (fl-2013: EUR 207,9 miljun); jisħaq fuq il-fatt li dan iqajjem tħassib dwar it-tberbiq prematur tal-kapital tal-fond;

110.  Jindika li l-obbligazzjonijiet futuri ipproġettati tal-fond huma mifruxin fuq bosta deċennji; jappella lill-Bureau biex jikkunsidra alternattivi biex itejjeb il-likwidità tal-fond;

111.  Jappella biex ir-riżultati tal-valutazzjoni esterna mitluba mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu msemmija hawn fuq dwar il-kwittanza għas-sena finanzjarja 2013 jiġu pprovduti mingħajr dewmien ulterjuri; iqis li l-bord tal-fond pensjonistiku volontarju hu prinċipalment responsabbli għal-livell tad-defiċit tal-fond; jappella biex ikun hemm kunċett uniku għall-fond pensjonistiku privat, b'mod li jitnaqqsu l-obbligazzjonijiet ta' dan il-fond; jappella lill-Bureau biex ifassal proposta għal pjan ta' azzjoni komprensiv biex jindirizza r-responsabbiltajiet tal-Parlament immedjatament wara li jirċievi l-valutazzjoni esterna; iqis li hemm bżonn li jitnaqqsu l-benefiċċji għall-irtirar għall-membri parteċipanti tal-fond;

112.  Jappella lill-Bureau biex, malajr kemm jista' jkun, jagħmel valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-fond pensjonistiku;

L-assistenza parlamentari

113.  Jilqa' r-regoli ġodda u aktar stretti li japplikaw għall-assistenti lokali u l-fornituri ta' servizzi; jinnota li wħud mill-punti tar-regoli l-ġodda għadhom vagi u huma sors ta' interpretazzjoni żbaljata; jappella għal kjarifika ulterjuri ta' dawn il-punti, speċjalment fir-rigward tal-attivitajiet sekondarji tal-assistenti lokali u l-fornituri ta' servizzi; jisħaq fuq il-fatt li ż-żewġ gruppi għandhom ikunu taħt skrutinju strett ħafna;

114.  Jilqa' l-ħolqien tal-portal elettroniku għall-Membri; jikkunsidra li dan jikkostitwixxi għodda kosteffiċjenti u effikaċi għal rieżami tal-finanzi bi qbil mal-politika li qed isegwi l-Parlament biex jimminimizza l-użu tal-karti; jappella lid-DĠ FINS biex jippromwovi b'mod attiv l-użu tal-portal fost il-Membri kollha tal-PE;

Id-Direttorat Ġenerali għall-Innovazzjoni u s-Sostenn Teknoloġiku

115.  Jinnota li l-politika tal-Parlament dwar is-sigurtà tal-informazzjoni tirrikjedi strateġija kkoordinata u armonizzata dwar is-sigurtà korporattiva;

116.  Jappella għal sistemi għas-sigurtà tal-informazzjoni aktar b'saħħithom biex jipproteġu l-informazzjoni minn aċċess mhux awtorizzat filwaqt li jiżguraw l-iżvelar, kif ukoll jipproteġuha milli titħarbat, tiġi mmodifikata jew tinqered, b'mod li jiġu pprovduti l-integrità, il-kunfidenzjalità u d-disponibbiltà;

117.  Jappella biex tinħoloq sistema ta' twissija bikrija ta' emerġenza li tippermetti li DĠ ITEC, f'kollaborazzjoni mad-DĠ SAFE, jibgħat komunikazzjonijiet rapidi permezz ta' SMS jew email lill-Membri u lill-persunal li jagħżlu li jkunu parti minn lista ta' komunikazzjoni ta' dan it-tip li għandha tintuża f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza speċifiċi fil-qasam tas-sigurtà;

118.  Jinnota li l-awditu estern tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni twettaq minn parti terza indipendenti kif rikjest matul il-kwittanza tal-2013; jinnota wkoll li l-objettiv ta' dan l-awditu kien il-valutazzjoni tal-kapaċitajiet fil-qasam tas-sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni tal-Parlament u ta' kemm is-sistemi tiegħu huma potenzjalment esposti għat-theddid ċibernetiku, bil-ħsieb li jiġi żviluppat pjan ta' titjib għas-sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni li jinkludi pjan direzzjonali ssuġġerit biex isaħħaħ il-livell tas-sigurtà globali tal-Parlament; jappella biex jiġi adottat regolament dwar iċ-ċibersigurtà li jiggarantixxi li l-Parlament ikun jista' jipproteġi s-sistemi ta' informazzjoni tiegħu b'mod effikaċi u jiżgura s-sikurezza u s-sigurtà tal-Membri kontra attakki ċibernetiċi;

119.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-valutazzjoni tal-organizzazzjoni, il-maturità u l-kapaċitajiet ta' sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni tal-Parlament, li saret skont l-istandards ISO 27002:2013 u l-aħjar prattiki fil-livell internazzjonali, uriet li l-livell ta' maturità tas-sigurtà organizzattiva hu relattivament dgħajjef;

120.  Jappella biex regolarment isiru simulazzjonijiet ta' kriżi għas-sistemi ta' sigurtà tal-Parlament fil-qasam tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni;

121.  Jinnota li l-Bureau adotta politika dwar is-sistemi ta' sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni fil-laqgħa tiegħu tas-7 ta' Settembru 2015; jisħaq fuq l-urġenza li tiġi implimentata politika dwar is-sigurtà tat-teknoloġiji ta' informazzjoni u komunikazzjoni li tkun konsiderevolment aktar robusta, bi qbil mal-pjan direzzjonali tal-Parlament għal strateġija globali dwar is-sigurtà tal-informazzjoni;

Id-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà u l-Protezzjoni

122.  Jieħu nota tal-fatt li l-internalizzazzjoni tas-servizzi ta' sigurtà tlestiet f'Diċembru 2014 fi Brussell u fl-1 ta' Lulju 2015 fi Strasburgu, b'segwitu għall-adozzjoni ta' kunċett tas-sigurtà globali; jisħaq fuq il-fatt li, minħabba l-kuntest reċenti fil-qasam tas-sigurtà, għandhom jiddaħħlu miżuri ulterjuri fil-qasam tas-sigurtà u għandha ssir reviżjoni urġenti tal-kunċett tas-sigurtà globali kif ġie adottat mill-Bureau fl-2011;

123.  Jesprimi tħassib fir-rigward tal-approċċi differenti li ħadu l-awtoritajiet ta' Brussell u Strasburgu għas-sigurtà tal-bini parlamentari; jikkunsidra li ħidma mill-qrib mal-awtoritajiet Belġjani, Franċiżi u Lussemburgiżi hi indispensabbli biex jitqawwa l-perimetru ta' sigurtà madwar il-bini tal-Parlament;

124.  Jappella biex isir tgħarbil effikaċi tal-membri kollha tal-persunal fil-qasam tas-sigurtà bil-ħsieb li jiġi żgurat li jkollhom id-dispożizzjoni biex jikkompletaw il-kompiti tagħhom kemm f'termini ta' affidabbiltà u kemm f'termini ta' kompetenza professjonali;

125.  Jinsisti biex it-tisħiħ tas-sigurtà tal-bini tal-Parlament u d-dwarijiet immedjati tiegħu jingħata l-ogħla prijorità; jikkunsidra li hemm bżonn jiġi żgurat tagħmir u kundizzjonijiet ta' xogħol xierqa għall-persunal fil-qasam tas-sigurtà fid-dawl tas-sitwazzjoni attwali f'dal-qasam;

126.  Jappella biex issir reviżjoni tal-miżuri għas-sigurtà tal-bini u biex ikun hemm aktar kontroll fl-entrati tal-parkeġġi tal-Parlament permezz ta' sistema għar-rikonoxximent awtomatiku tal-pjanċi tal-karozzi; jirrikjedi l-implimentazzjoni ta' punt ta' kontroll estern ċentrali biex jikkontrolla lill-fornituri esterni kollha li jidħlu fil-bini tal-Parlament;

127.  Ifakkar fl-inċidenti ta' serq li seħħew f'uffiċċji ta' Membri tal-PE; jappella lid-DĠ INLO u lid-DĠ SAFE biex jiżguraw aktar sigurtà u trasparenza fir-rigward tal-kuntratturi u l-persunal ta' manutenzjoni li jkollhom aċċess għall-uffiċċji;

128.  Jikkunsidra li hu fundamentali li jkun hemm tgħarbil robust qabel xi ħadd jiġi impjegat, proċeduri vinkolanti li jirregolaw it-tluq tal-persunal, strutturi xierqa għall-ġestjoni tas-sigurtà u taħriġ adegwat dwar il-ġestjoni tal-kriżijiet;

129.  Ifakkar fl-inċident li seħħ fis-7 ta' Ottubru 2014 bl-involviment ta' dimostranti Kurdi; jappella biex issir valutazzjoni komprensiva u kunfidenzjali tas-servizzi ta' sigurtà tal-Parlament; jilqa' l-fatt li, bħala pass inizjali, ġie stabbilit grupp ta' livell għoli magħmul minn rappreżentanti tal-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-istat Belġjan biex isaħħaħ il-kooperazzjoni fil-qasam tas-sigurtà; jappella għal kooperazzjoni ulterjuri mas-servizzi ta' sigurtà nazzjonali u internazzjonali;

130.  Jinsisti li hemm bżonn ta' livelli ta' kooperazzjoni akbar bejn id-DĠ SAFE u d-DĠ ITEC, bil-ħsieb li jiżguraw il-livell xieraq ta' protezzjoni għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni fil-Parlament;

131.  Jinnota li l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni, meta jindirizzaw l-isfidi tal-lum dwar is-sigurtà u l-ġlieda kontra t-terroriżmu, juru riżorsi segregati, regoli differenti u tipi ta' tagħmir diverġenti, li mhumiex kompatibbli; iqis li din is-sitwazzjoni mhux biss timplika dgħufija fil-ġestjoni ta’ riżorsi fi ħdan l-amministrazzjonijiet rispettivi (il-baġit annwali għal infiq relatat mas-sigurtà għall-Kummissjoni u l-Parlament jammonta għal madwar EUR 40 miljun għal kull istituzzjoni, filwaqt li l-Kunsill għandu madwar EUR 15-il miljun u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) għandu aktar minn EUR 5 miljun għas-sigurtà fil-kwartieri ġenerali tagħhom fi Brussell biss), iżda wkoll tista' żżid il-vulnerabbiltà tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

132.  Huwa mħasseb dwar l-ambjent ta’ sigurtà kurrenti, fejn theddida terroristika gravi testendi madwar l-Ewropa u lil hinn minnha, b'mod partikolari wara l-attakki koordinati fi Brussell u f'Pariġi u l-attakk li kien ippjanat imma ġie mfixkel fuq il-ferrovija Thalys; jitlob li l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni b’mod proattiv jippromwovu kooperazzjoni msaħħa bejniethom, kif ukoll mal-awtoritajiet nazzjonali tal-pajjiżi ospitanti fejn huma bbażati, għandhom uffiċċji jew delegazzjonijiet, jew iwettqu l-kompiti tagħhom;

133.  Iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali, kif ukoll lill-awtoritajiet amministrattivi rispettivi tal-Kummissjoni, tal-Kunsill, tas-SEAE u tal-kumitati parlamentari biex jesploraw il-bażijiet possibbli ta’ Politika Komuni Interistituzzjonali ta' Sigurtà, inkluż pjan ta’ azzjoni għall-iżvilupp ta' elementi komuni bħal assi u metodoloġiji għall-valutazzjoni tar-riskji, persunal u mezzi għall-protezzjoni tal-awtoritajiet politiċi u tal-VIP mistednin rispettivi, sillabu tat-taħriġ u riżorsi għall-persunal tas-sigurtà, tagħmir u teknoloġiji ta’ kontroll tal-aċċess, iċ-ċibersigurtà u s-sigurtà tal-komunikazzjoni, kif ukoll il-ġestjoni tar-riżorsi speċjalizzati, li għandhom ikunu f’sinerġija mal-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi ospitanti tas-siti ewlenin tal-Unjoni, tal-uffiċċji esterni u tad-delegazzjonijiet;

Parlament li jirrispetta l-ambjent

134.  Jilqa' s-sejbiet inkoraġġanti tal-awditjar li sar fl-2013 u l-2014 mill-Qorti tal-Awdituri, li ddikjarat li, mill-14-il istituzzjoni Ewropea li awditjat, il-Parlament kellu l-aktar strateġija ambizzjuża biex inaqqas l-emissjonijiet tal-karbonju;

135.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-vidjokonferenzi u t-telexogħol jistgħu jgħinu biex jiżguraw li l-ħin jintuża b'mod aktar effiċjenti f'Parlament li jirrispetta aktar l-ambjent, u fl-istess ħin biex jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi u tal-vjaġġi;

136.  Jevidenzja f'dan il-kuntest il-ħtieġa li jiġi implimentat il-prinċipju ta' Akkwist Pubbliku Ekoloġiku għall-kuntratti u s-sejħiet għal offerti kollha; jappella biex jiġu stabbiliti objettivi vinkolanti u ambizzjużi għall-kuntratti ekoloġiċi, b'mod speċifiku fl-oqsma tal-ikel u l-forniment tal-ikel, il-vetturi u t-trasport, it-tagħmir sanitarju u tal-ilma, il-karti, il-ġestjoni tal-iskart, it-tagħmir informatiku u għall-ipproċessar ta' immaġnijiet, it-tidwil, it-tindif u l-għamara;

L-akkwist pubbliku ekoloġiku u l-EMAS

137.  Jappella lis-Segretarju Ġenerali biex ifassal pjan biex inaqqas l-għadd ta' bagolli disponibbli għall-vjaġġi parlamentari; jissuġġerixxi li tiġi introdotta "sistema ta' bagolli fuq talba" jew "sistema għall-kondiviżjoni tal-bagolli", biex b'hekk jiġu jiswew anqas f'termini finanzjarji u tal-impronta tal-karbonju;

138.  Jilqa' l-miżuri addizzjonali bħala kumpens għall-emissjonijiet li ma jistgħux jiġu evitati; jappella lill-Parlament biex jiżviluppa politiki ulterjuri ta' kumpens għall-emissjonijiet ta' CO2;

Il-gruppi politiċi (partita baġitarja 4 0 0)

139.  Jinnota li, fl-2014, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 0, attribwita lill-gruppi politiċi u l-Membri mhux affiljati, intużaw kif ġej:

Grupp

L-ewwel semestru tal-2014

L-aħħar semestru tal-2014

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati*

Nefqa

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss

Approprjazzjonijiet annwali

Riżorsi proprji u approprjazzjonijiet riportati

Nefqa

Rata ta' użu tal-approprjazzjonijiet annwali

Ammonti riportati għall-perjodu li jmiss (2015)

PPE

11 147

7 813

11 311

101 %

7 649

8 772

7 744

6 485

74 %

9 960

S&D

7 956

4 619

8 415

106 %

4 160

7 663

4 194

6 435

84 %

5422

ECR

2 128

1 053

2 731

128 %

450

2 886

457

1 745

60 %

1598

ALDE

3 401

1 759

3 644

107 %

1 516

2 813

1 531

1 847

66 %

2498

GUE/NGL

1 374

417

1 519

111 %

272

2 153

272

1 170

54 %

1255

Verts/ALE

2 211

1 388

2 689

122 %

911

2 081

912

1 707

82 %

2 146

EFDD

1 229

1 137

1 544

126 %

822

2 002

827

1 164

58 %

1287

Membri mhux affiljati

753

441

715

95 %

92

1 238

92

566

46 %

533

Total

30 200

18 626

32 567

 

15 872

29 608

16 030

21 118

 

29 442

* l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

Il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

140.  Jinnota li, fl-2014, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 2 intużaw kif ġej(2):

Partit

Taqsira

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tan-nefqa eleġibbli (massimu 85 %)

Bilanċ favorevoli mid-dħul (trasferiment għar-riżervi) jew telf

Partit Popolari Ewropew

PPE

2.126

9.327

13.605

85%

345

Partit Soċjalista Ewropew

PSE

1.083

5.297

7.864

85%

78

Partit tal-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa

ALDE

759

2.813

3.582

85%

173

Partit tal-Ħodor Ewropej

PĦE

575

1.918

2.493

84%

50

Alleanza tal-Konservattivi u Riformisti Ewropej

AKRE

373

1.943

2.376

85%

0

Partit tax-Xellug Ewropew

XE

282

1.219

1.501

85%

54

Partit Demokratiku Ewropew

PDE

123

565

730

85%

13

Demokratiċi tal-UE

DUE

49

274

340

85%

0

Alleanza Ħielsa Ewropea

ALE

126

526

708

85%

0

Moviment Politiku Kristjan Ewropew

MPKE

73

388

475

85%

4

Alleanza Ewropea għal-Libertà

AEL

93

521

614

84%

-3

Alleanza Ewropea tal-Movimenti Nazzjonali

AEMN

117

363

480

85%

37

Moviment għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija

MELD

124

635

941

85%

5

Total

 

5.903

25.789

35.709

85%

756

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

141.  Jinnota li, fl-2014, l-approprjazzjonijiet imdaħħla taħt il-partita baġitarja 4 0 3 ntużaw kif ġej(3):

Fondazzjoni

Taqsira

Affiljata mal-partit

Riżorsi proprji*

Għotja tal-PE

Dħul totali

Għotja tal-PE bħala % tan-nefqa eleġibbli (massimu 85 %)

 

Ċentru għall-Istudji Ewropej Wilfried Martens

ĊSEWM

EPP

831

4.203

5.034

85%

 

Fondazzjoni għall-Istudji Progressivi Ewropej

FEPS

PSE

636

3.087

3.723

85%

 

Forum Liberali Ewropew

FLE

ALDE

169

941

1.110

85%

 

Fondazzjoni Ħadra Ewropea

FĦE

PĦE

174

914

1.088

85%

 

Nittrasformaw l-Ewropa

NE

XE

111

587

698

85%

 

Istitut tad-Demokratiċi Ewropej

IDE

PDE

43

265

308

85%

 

Ċentru Maurits Coppieters

ĊMC

ALE

48

216

264

85%

 

Direzzjoni Ġdida – Fondazzjoni għar-Riforma Ewropea

AKRE

195

915

1.110

85%

 

Fondazzjoni Ewropea għal-Libertà

FEL

AEL

45

244

289

85%

 

Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Interstatali Ewropea

OKIE

DUE

21

135

156

85%

 

Fondazzjoni Politika Kristjana għall-Ewropa

FPNE

MPKE

37

187

224

85%

 

Fondazzjoni għal Ewropa ta' Libertajiet u Demokrazija

FELD

MELD

62

271

333

85%

 

Identitajiet u Tradizzjonijiet Ewropej

ITE

AEMN

42

174

216

85%

 

Total

 

 

2.414

12.139

14.553

85%

 

(*) l-ammonti kollha qed jiġu espressi f'eluf ta' EUR

 

-

157.229

158.325

159.554

85%

(1) Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' April 2015 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (ĠU L 255, 30.9.2015, p. 3).
(2) Sors: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) u PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punt 12.
(3) Sors: PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) u PV BUR. 20.10.2014 (PE 538.297/BUR) punt 12.

Avviż legali - Politika tal-privatezza