Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2191(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0087/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0087/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.24
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0160

Elfogadott szövegek
PDF 451kWORD 95k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER)
P8_TA(2016)0160A8-0087/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2191(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0087/2016),

1.  mentesítést ad az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatója számára az ügynökség 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 18. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 18. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2191(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az ügynökség válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az ügynökségnek a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016– C8-0089/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról szóló, 2009. július 13-i 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 24. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0087/2016),

1.  megállapítja, hogy az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 18. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 18. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 211., 2009.8.14., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2191(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0087/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: ügynökség) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 10 880 000 EUR volt, ami 2013-hoz képest 8,8%-os csökkenést jelent; mivel az ügynökség költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentés szerint a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2013-as számvevőszéki jelentésben „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a szükséges intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben most mindkét ajánlás „végrehajtva” minősítéssel szerepel; megjegyzi továbbá, hogy 2013-as számvevőszéki jelentésben szereplő három megjegyzéssel kapcsolatban kiigazító intézkedésekre került sor, és ez két megjegyzés immár „végrehajtva” minősítéssel szerepel, míg egy megjegyzés „nem alkalmazandó” minősítést kapott;

2.  az ügynökség tájékoztatása alapján megállapítja, hogy:

   az év végi magas, 5 500 000 eurós készpénzállomány, amely többek között az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet(1) (a továbbiakban: REMIT) végrehajtásával kapcsolatos költségvetési módosítás folyósításához kapcsolódik, 2014 során kiegyenlítődött és 2014 végére 3 300 000 euróra csökkent; elégedetten veszi tudomásul, hogy a számvevőszéki jelentés a nyomon követési eljárás befejezéséről számol be;
   az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó felülvizsgált politikát az ügynökség igazgatótanácsa 2015. január 31-én fogadta el; tudomásul veszi továbbá, hogy az új politika vonatkozik az ügynökség személyzetére, mindhárom vezető testületének tagjaira és helyetteseire, valamint az ügynökségi munkacsoport elnökeire, alelnökeire és a munkacsoportok vezetőire, akik az ügynökségi munkacsoport munkáját irányítják;
   az ügynökség vezetőségének, az ügynökségi munkacsoport elnökeinek, alelnökeinek és a munkacsoportok vezetőinek önéletrajzai és érdekeltségi nyilatkozatai nagyrészt közzétételre kerültek az ügynökség honlapján; kéri az ügynökséget, hogy késlekedés nélkül vizsgálja felül és tegye közzé a többi önéletrajzot és érdekeltségi nyilatkozatot, a szabályzatában előírtaknak megfelelően;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 95 %-os volt, amivel az ügynökség megvalósította a tervezett célkitűzését, és ami 2013-hoz képest 2,53 %-os emelkedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 69,84 %-os volt, ami 2013-hoz képest 14,84 %-os növekedést jelent; úgy véli, hogy a kifizetési kötelezettségvállalások végrehajtási aránya az ügynökség 75%-os célkitűzése alatt marad, amelynek fő oka az ügynökség éves szerződéseinek az év vége felé esedékes újratárgyalása, valamint a REMIT végrehajtásának többéves jellege;

4.  sajnálja, hogy nem született megegyezés az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai által az ügynökségnek fizetett díjról, mivel még nem zárult le a harmadik energiacsomag befoglalása az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásba;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

5.  megállapítja, hogy a II. cím (igazgatási kiadások) alá tartozó előirányzatok átviteli összege 980 000 EUR volt, ami 41%-a a II. cím (igazgatási kiadások) alatti előirányzatoknak; megjegyzi továbbá, hogy az átvitelek főleg a REMIT végrehajtásáról szóló tanulmányokhoz, valamint az év végén megújított éves szerződésekhez kapcsolódtak;

6.  megjegyzi, hogy a III. cím alá tartozó lekötött előirányzatokból összesen 1 570 000 EUR került átvitelre 2015-be, amely a lekötött előirányzatok 62%-a; megjegyzi továbbá, hogy a III. cím alatti átvitelek aránya 29%-kal csökkent 2013-hoz képest; hangsúlyozza, hogy ezek az átvitelek főként a REMIT végrehajtásához – ehhez a többéves, összetett tevékenységhez – kapcsolódtak, amelyhez az 1348/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletet(2) 2014. december 17-én fogadták el;

7.  tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés szerint 2014 végén az ügynökség két, összesen 1 560 000 EUR összegű előfinanszírozási kifizetést folyósított olyan előirányzatok felhasználásával, amelyek egy 2013 végi költségvetés-módosításból származtak; megjegyzi, hogy ezek a kifizetések a REMIT-tel kapcsolatban a 2015–2017-es időszakban nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekhez kapcsolódtak; tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek fel kellett függesztenie a REMIT végrehajtásának egy részét, mivel a REMIT nem került elfogadásra a várt időpontban; tudomásul veszi, hogy e kifizetések lehetővé teszik az ügynökség számára, hogy a REMIT-tel kapcsolatos jövőbeni tevékenységeit és odaítélt szerződéseit az eredeti tervek szerint finanszírozza; hangsúlyozza azonban, hogy bár a REMIT végrehajtása összetett természetű és több évig tart, a magas szintű átvitelek és a kifizetések előfinanszírozása ellentmond az évenkéntiség költségvetési elvének; megjegyzi, hogy az ügynökségnek továbbra is javítania kell éves költségvetése tervezésén és végrehajtásán;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

8.  elégedetten nyugtázza, hogy az ügynökség elfogadta a munkaerő-felvételi eljárásokra és a kiválasztással foglalkozó testület munkájára vonatkozó új politikáját, megjegyzi továbbá, hogy e politika konkrét rendelkezéseket tartalmaz az interjúk és írásos tesztek feltételeire, valamint szigorú előírásokat a jelentkezők anonimitásának biztosítására vonatkozóan; tudomásul veszi az ügynökség kijelentését, amely szerint a politika előrelépés az átláthatóság és a személyzet tagjaival való egyenlő bánásmód iránti elkötelezettség terén;

Belső kontrollrendszerek

9.  tudomásul veszi, hogy az ügynökségnek a belsőkontroll-standardok végrehajtására vonatkozó felülvizsgálata nem mutatott ki 2014-ben felmerült, jelentős hiányosságokat; tudomásul veszi továbbá, hogy a felülvizsgálatot követően az ügynökség megállapította, hogy megfelel a belsőkontroll-standardok minimumkövetelményeinek; felhívja az ügynökséget, hogy folytassa a belső kontroll megerősítését, és biztosítsa a bevezetett kontrollok hatékony működését, továbbá azt, hogy hatékonyan hozzájárulnak az ügynökség céljainak megvalósításához.

Belső ellenőrzés

10.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) ellenőrzést végzett az ügynökségnél a 2013–2015-ös időszakra szóló stratégiai ellenőrzési terve szerint a „keret-iránymutatások kidolgozása és az üzemi és kereskedelmi szabályzattal kapcsolatos vélemények” témájában; tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés során az IAS fejlesztést igénylő területeket tárt fel, és egy „nagyon fontos” minősítésű, valamint öt „fontos” minősítésű ajánlást fogalmazott meg;

11.  megállapítja, hogy az IAS ajánlásainak nyomán az ügynökség cselekvési tervet dolgozott ki a feltárt hiányosságok pótlására; megjegyzi, hogy az IAS szerint a cselekvési terv megfelelő válaszlépés az azonosított kockázatokra;

12.  megjegyzi, hogy az IAS 2013-as ellenőrzésének 11 ajánlásából 10 lezárásra került, míg a 2013-as ellenőrzés egy „fontos” minősítésű ajánlása részben végrehajtásra került, és 2015-ben kerül lezárásra;

Teljesítmény

13.  tudomásul veszi, hogy az ügynökség felülvizsgálta a fő teljesítménymutatók rendszerét, amely során megkülönböztetést tett a fő és egyéb teljesítménymutatók között, hogy a vezetőség világosabb képet kapjon arról, hogy teljesültek-e az átfogó célkitűzések; tudomásul veszi, hogy a rendszer 2015-ben került bevezetésre, az ügynökség munkaprogramjának új struktúrája keretében;

14.  üdvözli, hogy a költségvetési tranzakciók rögzítése és nyomon követése érdekében az ügynökség a TABAC nevű pénzügyi rendszert használja, amelyet a Bizottság is, amelynek a könyvelési oldalon beépített része az SAP program;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

15.  kijelenti, hogy az ügynökség éves jelentései fontos szerepet játszhatnak az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a feddhetetlenség betartásában; felhívja az ügynökséget, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Egyéb megjegyzések

16.  rámutat, hogy az ügynökség és a tagállam között létrejött székhely-megállapodás szerint a fogadó tagállamban Európai Iskolát kell létrehozni; sajnálja, hogy a megállapodás hatályba lépése után több mint négy évvel mégsem hoztak létre Európai Iskolát; tudomásul veszi az ügynökséget tájékoztatását, hogy a fogadó tagállam kormánya jelenleg mérlegeli a szükséges jogi módosításokat és rendelkezéseket, hogy optimális megoldást találjon; felhívja az ügynökséget és a fogadó tagállamot, hogy orvosolják ezt a kérdést, és tájékoztassák a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások előrehaladásáról;

17.  hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a feddhetetlenséget és javítani kell az etikai keretet a magatartási kódexek és etikai alapelvek jobb végrehajtása révén egy közös és hatékony feddhetetlenségi kultúra megerősítése érdekében;

o
o   o

18.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(3).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1. o.).
(2) A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (HL L 363., 2014.12.18., 121. o.).
(3) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat