Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2192(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0093/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0093/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0161

Elfogadott szövegek
PDF 361kWORD 93k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC Hivatal)
P8_TA(2016)0161A8-0093/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0093/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottsága számára a Testület 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 27. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 27. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2015/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a testület válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítésérőlszóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0090/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról szóló 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0093/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 27. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 27. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 337., 2009.12.18., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2192(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0093/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (a továbbiakban: hivatal) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 4 162 874 EUR volt, ami 2013-hoz képest 17%-os növekedést jelent; mivel a növekedést főként az eredményezte, hogy a költségvetés tartalmazza az előző évekből származó belső címzett bevételeket is;

B.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint a hivatal 2014-re szóló költségvetéséhez való teljes uniós hozzájárulás 3 617 948 EUR volt, ami 2013-hoz képest 1,74 %-os növekedést jelent,

C.  mivel a Számvevőszék a hivatal 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a hivatal éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  Elismeri, hogy a hivatal:

   költségvetése, valamint éves munkaprogramja megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében részletes havi nyomon követési eljárást vezetett be, melynek hatására javultak a költségvetés végrehajtási arányai;
   a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) által a belsőkontroll-standardok (a továbbiakban: ICS) végrehajtására vonatkozóan végrehajtott nyomon követési ellenőrzést követően módosította információbiztonsági politikáját a feltárt hiányosságok orvoslása érdekében; elégedetten veszi tudomásul, hogy a hivatal és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (a továbbiakban: ENISA) között szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás készül, amely várhatóan csökkenteni fogja a hivatal információbiztonságához kapcsolódó kockázatokat;
   a szakértőket érintő költségtérítési folyamat javítása és a késedelmes kifizetésekkel kapcsolatban feltárt hiányosságok mérséklése érdekében több lépést is tett; üdvözli a fő teljesítménymutatók bevezetését a folyamat valamennyi szakaszában, valamint különösen a pénzügyi folyamatok szereplőinek további képzését; elégedetten veszi tudomásul a folyamat egy részének kiszervezését a Bizottság Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatala (PMO) felé, ami a teljes költségtérítési eljárást felgyorsította;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,91 %-os volt, ami 2012-höz képest 8,36 %-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 75,66%-os volt, ami 2013-hoz képest 0,92%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

3.  a számvevőszéki jelentés alapján elégedetten nyugtázza, hogy a lekötött előirányzatok összességükben a 2013. évi 87%-ról 2014-ben 98%-ra emelkedtek; megjegyzi azonban, hogy az átvitt lekötött előirányzatok összege 900 000 euróra (23%) nőtt, szemben a 2013. évi 500 000 euróval (13%), főként a hivatal olyan operatív tevékenységei miatt, mint például az elektronikus hírközlésről szóló, folyamatban lévő tanulmányok;

Átcsoportosítások

4.  a hivatal tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy a további szükséges operatív kiadások finanszírozása érdekében a hivatal számos költségvetési átcsoportosítást hajtott végre a 2014-es év folyamán, amely jelentős mértékben megváltoztatta az eredeti költségvetés szerkezetét; rámutat különösen arra, hogy ezek az átcsoportosítások főként a „Net Neutralityˮ (a hálózatsemlegességről szóló) tanulmányhoz, valamint a „BEREC netˮ projektekhez kapcsolódtak; megjegyzi, hogy az említett projektek 2014 során történő véglegesítése bizonytalan volt a költségvetés tervezésének idején;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

5.  üdvözli, hogy 2014-ben a hivatal – létrehozása óta első alkalommal – közbeszerzési eljárást szervezett a hálózatsemlegesség uniós fogyasztók számára jelentett értékéről szóló „Net Neutrality” tanulmány kapcsán; megállapítja, hogy a tanulmány végleges eredményeit várhatóan fel fogják használni a hivatal munkaprogramjának összeállításához;

6.  elégedetten állapítja meg, hogy 2014 végén a hivatal elérte a teljes létszámot; megjegyzi továbbá, hogy 2014-ben a hivatal 11 munkaerő-felvételi eljárást szervezett és két, az elmúlt évben indított munkaerő-felvételi eljárást zárt le; elismeri, hogy a kirendelési lehetőségeket – melyeket korábban nehéz volt kitölteni – 2014 végére teljes mértékben kihasználták;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  megjegyzi, hogy a hivatal azt a feladatot kapta, hogy kezelje az összes dokumentumot, amelyet a BEREC tevékenységei során hoznak létre, valamint hogy működtesse a dokumentumok nyilvános dokumentumtárát, mivel a BEREC nem rendelkezik jogi személyiséggel; megjegyzi továbbá, hogy a jobb átláthatóság biztosítása érdekében a hivatal a nyilvános dokumentumtárban létrehozott egy alszakaszt, amely az összeférhetetlenségre vonatkozó politikájával foglalkozik;

8.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így a Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

9.  kijelenti, hogy a hivatal éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja a hivatalt, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

10.  megállapítja egy együttműködési eszköz létrehozását, amely belső platformként szolgál az információk, bevált gyakorlatok és szaktudás cseréhez és megosztásához, az előkészítő testületek munkájának hatékonyabb kezelése érdekében;

11.  elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal elkötelezett internetes oldalának fejlesztése és felhasználóbarátabbá tétele iránt; megjegyzi továbbá, hogy kommunikációs tervével összhangban a hivatal létrehozott egy hivatalos profilt a Twitteren és egy YouTube-csatornát;

Belső kontrollrendszerek

12.  elismeri, hogy irányítóbizottsága elfogadta az összes vonatkozó belsőkontroll-standardot; megállapítja azonban, hogy a belsőkontroll-standardok végrehajtása még mindig nem teljes; kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

13.  megállapítja, hogy a hivatal kidolgozott egy részletes iránymutatást a kockázatkezelésre vonatkozóan annak érdekében, hogy szisztematikus kockázatkezelési folyamatot hozzon létre és valósítson meg; üdvözli, hogy az iránymutatást az ENISA támogatásával dolgozták ki;

14.  elégedetten állapítja meg, hogy a hivatal elvégezte első kockázati önértékelését a hivatal és az ENISA közötti, a belső kontrollrendszereket koordináló asszisztensi feladatkör megosztására vonatkozó, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretében; megjegyzi, hogy a hivatal vezetősége megvizsgálta az önértékelés eredményét, és azonosította a kockázatnyilvántartásban rögzítendő kockázatokat;

Belső ellenőrzés

15.  megállapítja, hogy a 2014-ben az IAS által végzett ellenőrzés a 2013-as korlátozott felülvizsgálat nyomon követésére összpontosított, hogy értékelje a belsőkontroll-standardoknak való megfelelőség állapotát; megjegyzi, hogy az IAS a 18 ajánlás közül kettőt lezárt a dokumentumok vizsgálata alapján; megjegyzi továbbá, hogy a nyomon követés során az IAS megvizsgálta a fennmaradó 16 lezáratlan ajánlást, és megállapította, hogy 14 ajánlást teljes mértékben végrehajtottak;

Egyéb megjegyzések

16.  tudomásul veszi, hogy a 2014-es költségvetésben előirányzott, a BEREC-ben megfigyelő státusszal rendelkező európai szabadkereskedelmi társulásbeli (a továbbiakban: EFTA) tagállami szabályozó hatóságoktól származó hozzájárulások az EFTA-tagállamokkal kötött megállapodások hiányában nem érkeztek be; nyugtázza, hogy a hivatal 2015-ös költségvetését ennek megfelelően korrigálták; felkéri a hivatalt, hogy az EFTA-tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaitól várható vonatkozó hozzájárulások előrejelzésével a jövőben is legyen körültekintő;

o
o   o

17.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat