Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2170(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0084/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0084/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.26
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0162

Elfogadott szövegek
PDF 353kWORD 89k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT)
P8_TA(2016)0162A8-0084/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a központnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 33. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 33. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a központnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 14. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 33. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 33. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 314., 1994.12.7., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2170(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0084/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a továbbiakban: központ) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 56 268 041 EUR volt, ami 2013-hoz képest 7,81 %-os csökkenést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjának 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolóiról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

   a központ és a fogadó tagállam a székhelyre vonatkozó megállapodást írt alá;
   egyszerűsíteni fogja a hozzáférést a vezetőségre vonatkozó dokumentációhoz a honlapjának 2017-ig történő megújítására irányuló terv keretében;
   2013 óta kétszer térített vissza pénzt ügyfelek számára 4 900 000 EUR összértékben, a költségvetési többlet csökkentésére irányuló intézkedések részeként;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 79,34 %-os volt, ami 2013-hoz képest 4,13 %-os csökkenést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 71,97 %-os volt, ami 2013-hoz képest 5,71 %-os csökkenést jelent;

3.  a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a központ készpénzállománya 2013. és 2014. év vége között 40 000 000 euróról 44 000 000 euróra emelkedett; megállapítja, hogy a költségvetési többlet és a tartalékok 37 500 000 euróról 40 400 000 euróra növekedtek, ami azt jelzi, hogy lehetőség nyílik az árak csökkentésére; aggodalommal jegyzi meg, hogy a költségvetési többlet visszatérő jelenség a központnál; elismeri azonban a központ által e tendencia megfordítására tett pozitív lépéseket;

4.  tudomásul veszi a központ által közölt információt, miszerint oldalankénti átlagára 2013. és 2014. második fele között 2%-kal csökkent; megjegyzi azonban, hogy a lektorálás oldalankénti díja ugyanebben az időszakban 23%-kal növekedett; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot azokról a feltételekről, amelyek alapján a 2014-es pénzügyi évben megállapította díjszabását; kéri a központot, hogy nyújtson naprakész információt a jelenlegi díjakról, bankbetéteiről és többletéről;

Belső ellenőrzés

5.  tudomásul veszi a központ közlését, amely szerint 2014 elején a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által adott öt ajánlás még mindig nem került lezárásra; a központ tájékoztatása alapján nyugtázza, hogy korrekciós intézkedéseket tett és két ajánlást lezárt; tudomásul veszi továbbá, hogy a fennmaradó két „nagyon fontos” minősítésű ajánlás, továbbá egy „fontos” minősítésű ajánlás végrehajtás előtt áll; felhívja a központot, hogy minél előbb hajtsa végre a fennmaradó ajánlásokat, és erről tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

Belsőkontroll-rendszerek

6.  tudomásul veszi, hogy a központ megfelel a belsőkontroll-standardok 80%-ának, mivel jelentős erőfeszítéseket tett a belsőkontroll-standardokra vonatkozó cselekvési terv végrehajtására; megjegyzi továbbá, hogy a központnak a Drosbach épületbe való költözése miatt jelentős módosításokra volt szükség a központ üzletmenet-folytonossági tervében; megjegyzi, hogy több kulcsfontosságú tag távozása a központ vezetőségéből hátrányosan érintette az üzletmenetfolytonosság-menedzsment időben történő végrehajtását, ami késlekedéshez vezetett az üzleti hatásvizsgálat felülvizsgálata és naprakésszé tétele során;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

7.  tudomásul veszi a központ kijelentését, miszerint dolgozik az Európai Csalás Elleni Hivatalnak az EU decentralizált ügynökségei számára a csalás elleni stratégiákról szóló módszertanán és útmutatóján alapuló stratégia kialakításán és végrehajtásán; kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e tekintetben elért haladásról;

8.  kijelenti, hogy a központ éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja a központot, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Teljesítmény

9.  elégedetten veszi tudomásul a központ által a más szolgálatokkal megosztott szolgáltatások révén kialakított szinergiákat; különösen elégedett a központ és az Európai Vasúti Ügynökség közti együttműködéssel, amely révén a központ otthont ad a vasúti ügynökség katasztrófa-elhárítási rendszerének, amely lehetővé teszi megtakarítások elérését és mindkét testület biztonsági szintjének növelését;

10.  üdvözli, hogy a központ a Belső Piaci Harmonizációs Hivatallal közösen tervezi a közösségi védjegyek előzetes feldolgozását a fordítási memóriák megosztása és a két szervezet munkafolyamatainak összehangolása érdekében, ami biztosítja a folyamat átláthatóságát és hatékonyságát; tudomásul veszi, hogy ez ügyben nem született végső döntés a 2014-es üzleti év során; nyugtázza, hogy mindkét szervezet jóváhagyta a projekt folytatását 2015-ben; támogatja a megállapodást, és kéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a kezdeményezés alakulásáról;

Egyéb megjegyzések

11.  elégedetten veszi tudomásul a központ 2014-ben indult alkalmazkodóképességi projektjét, amelynek célja a személyzet rugalmasságának növelése és az észlelt készségbeli hiányok pótlása; megállapítja, hogy a központ oktatókból álló listát állított össze, és megkezdte az oktatás terén kijelölt lépések végrehajtását; megállapítja, hogy a 2015 végén készült felmérés az egyes szekciókban legalább két ember által birtokolt készségekről kimutatta, hogy arányuk jelentősen nőtt, 76,50%-ot mutat, szemben a 2014-es 65,46%-kal;

12.  elégedetten veszi tudomásul a központ szándékát a fordítások minőségbiztosításának és az ügyfelek visszajelzéseit kezelő rendszernek a fejlesztésére, csakúgy mint a központ által a szabadúszó fordítóknak a központ munkamódszerével való megismertetésük céljából szervezett műhelytalálkozót;

13.  tudomásul veszi a központ közlését, amely szerint bevezetett egy új költségvetés-tervezési és ellenőrzési eszközt, amelyet a 2015. évi költségvetés előkészítésére használt, valamint a fordítási munkafolyamatot kezelő új „e-CdT” rendszert és egy új fordítástámogató számítógépes programot;

o
o   o

14.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat