Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2164(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0082/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0082/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.27
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0163

Elfogadott szövegek
PDF 450kWORD 92k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)
P8_TA(2016)0163A8-0082/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a Megfigyelőközpontnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0082/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatója számára a központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 39. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 39. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a Megfigyelőközpontnak a 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0062/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 12a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0082/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Szakképzésfejlesztési Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 39. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 39. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2164(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére (A8-0082/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a továbbiakban: központ) 2014-es pénzügyi évre szóló végleges költségvetése 17 275 766 EUR volt, ami 2013-hoz képest 3,62% -os csökkenést jelent;

B.  mivel a Számvevőszék a hatóság 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  üdvözli a központ által a Számvevőszék előző évi megjegyzései és a Parlament ajánlásai nyomán végrehajtott intézkedéseket;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya a 2013-as pénzügyi évvel megegyező 98,93 %-os volt; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 95,68 %-os volt, ami 2013-hoz képest 3,29 %-os növekedést jelent;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

3.  nagyra értékeli, hogy a központ 2014-ben is hatékony támogató szolgáltatásokat nyújtott; megállapítja, hogy a 98 álláshelyből 95-öt betöltöttek, és a kifizetések átlagideje stabil maradt;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

4.  megállapítja, hogy a központ igazgatótanácsa 2014 októberében elfogadta az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikáját, amelyet hozzáigazított a központ helyzetéhez, és amely magában foglalja a központban esetlegesen kialakuló konkrét összeférhetetlenségi helyzeteket; üdvözli a központ által szervezett rendszeres képzéseket, amelyek célja, hogy felhívják a személyzet figyelmét e politika korrekt végrehajtására; megállapítja, hogy az első képzésekre 2015 júniusában került sor;

5.  megállapítja, hogy a központ igazgatótanácsa tagjainak nagy része nyilatkozatot írt alá arról, hogy esetükben nem áll fenn összeférhetetlenség; megállapítja továbbá, hogy e nyilatkozatokat nyilvánosságra hozták a központ honlapján, miután az érintett tagok a közzétételt jóváhagyták; ezért sürgeti azokat az igazgatótanácsi tagokat, akik még nem írták alá a nyilatkozatot, hogy ezt minél hamarabb tegyék meg;

6.  tudomásul veszi, hogy a központ 2014 októberében elfogadott egy csalás elleni stratégiát az uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó, a Bizottság által kidolgozott közös megközelítés alapján, annak érdekében, hogy elősegítse a csalás kockázatainak hatékony megelőzését és felderítését, valamint hogy erősítse azokat a megfelelő belső eljárásokat, amelyek a potenciális csalásokkal és azok eredményeivel kapcsolatos bejelentésekre és mindezek kezelésére irányulnak;

7.  kijelenti, hogy a központ éves jelentése fontos szerepet játszhat az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályok betartásában; felhívja a központot, hogy éves jelentésében szerepeltessen állandó fejezetet ezekről az elemekről;

Belső ellenőrzés

8.  elismeri, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) ellenőrzést végzett az IAS 2013 és 2015 közötti stratégiai ellenőrzési tervében foglalt négy kérdéskör egyikéről; megállapítja, hogy az IAS végleges ellenőrzési jelentésében egy „nagyon fontosnak” és négy „fontosnak” kategorizált ajánlást fogalmazott meg; elismeri, hogy azt követően, hogy az év végére teljesítették a „nagyon fontosnak” besorolt ajánlást, az ajánlást visszaminősítették „fontosnak”; elismeri továbbá, hogy az ellenőrzés következtében kidolgozott cselekvési terv végrehajtása a terveknek megfelelően zajlik;

Belső kontrollrendszerek

9.  megjegyzi, hogy a központ rendszeresen végez kockázatértékelést és készít kockázatkezelési tervet annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy mely kockázatok befolyásolhatják a központ céljainak elérését; aggodalommal veszi tudomásul, hogy a kockázatkezelési terv szerint kockázatot jelent az, hogy a központ a rendelkezésére álló erőforrásokkal, amelyek már most is túlterheltek, nem tudja kezelni az érdekelt felek előre nem látható külső igényeit; elismeri, hogy a központ munkaprogramjában szorosan nyomon követi a változásokat, hogy a programot a rendelkezésre álló erőforrásokhoz igazítsa, vagy hogy a változásokból következő tevékenységeket megfelelően integrálja;

Teljesítmény

10.  megállapítja, hogy a központ rendszeres külső értékelése ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy szerepét hogyan fejleszthetné és erősíthetné; megállapítja továbbá, hogy a központ összeállított egy cselekvési tervet a fenti ajánlások nyomon követésével kapcsolatban, és a tervet 2014 áprilisában ismertette az igazgatótanácsával; megállapítja, hogy a 23 ajánlásból és a kapcsolódó fellépésekből 7-et lezártak 2014 végére; felkéri a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a többi ajánlás végrehajtása terén elért eredményekről;

11.  megállapítja, hogy a rendszeres külső értékelés a központ, az Európai Képzési Alapítvány (a továbbiakban: ETF), az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (a továbbiakban: EUROFOUND) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (a továbbiakban: EU-OSHA) között megvalósítható lehetséges szinergiákat is vizsgálta; elismeri, hogy az értékelés megállapításai szerint a központ nem végzett semmilyen párhuzamos tevékenységet más uniós, nemzeti vagy nemzetközi szereplővel;

12.  tudomásul veszi a központ szoros együttműködését az ETF-fel és az EUROFOUND-dal, amelyet az ügynökségek közötti együttműködési megállapodásokkal, valamint korábban közösen elfogadott éves munkaprogramokkal tettek hivatalossá;

13.  tudomásul veszi azt a munkát, amelyet a központ a szakképzés láthatóságának fokozása érdekében végez az Unióban, illetve amit saját szerepe láthatóságának erősítése céljából tesz honlapja, a közösségi média, a fogadó tagállamban különböző rendezvények szervezése, valamint számos kiadvány és sajtómunka terén a Bizottsággal való együttműködés révén;

Egyéb megjegyzések

14.  sajnálattal veszi tudomásul, hogy a központ görögországi épületében végzett javítási munkálatok nem fejeződtek be 2014 végére; elismeri azonban, hogy a javítási munkálatok a fogadó tagállam kormányának hatáskörébe tartoznak, valamint azt, hogy a konkrét építkezést fel kellett függeszteni a fogadó tagállam gazdasági helyzetére tekintettel; megállapítja, hogy a hátralévő munkát 2015 végére kellett befejezni, és felszólítja a központot, hogy a továbbiakban a mentesítésért felelős hatóság számára számoljon be erről a kérdésről;

15.  üdvözli, hogy a központ a fiatalok munkanélküliségének kezelésére irányuló politikákhoz való hozzájárulásra és azok támogatására összpontosította tevékenységét; elismerését fejezi ki különösen a készségek előrejelzése és elemzése, valamint a gyakornokságok kidolgozása terén a központ által tett erőfeszítések kapcsán; örömmel jegyzi meg továbbá, hogy a szakképzési politikákról szóló, a központ által az összes tagállam vonatkozásában elkészített részletes országjelentésekben szereplő információkat tükrözték az európai szemeszter 2014. évi országspecifikus ajánlásai;

16.  úgy véli, hogy a központnak segítséget kell nyújtania azoknak a tagállamoknak, amelyek az egyre nagyobb számú menekült által jelentett kihívásokkal néznek szembe, azáltal, hogy a szakképzési lehetőségeken keresztül elősegíti a menekültek munkaerő-piaci integrációját;

17.  üdvözli, hogy a központ kezelésében lévő és 27 nyelven elérhető Europass honlap látogatottsága 2014-ben elérte a 21,7 milliót, ami 2013-hoz képest 8 %-os emelkedés;

o
o   o

18.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat