Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2180(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0088/2016

Předložené texty :

A8-0088/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.28
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0164

Přijaté texty
PDF 499kWORD 96k
Čtvrtek, 28. dubna 2016 - Brusel
Absolutorium za rok 2014: Evropská policejní akademie (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Rozhodnutí
 Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014 (2015/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí akademie(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA)(5),

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(6),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0088/2016),

1.  uděluje řediteli Evropské policejní akademie absolutorium za plnění rozpočtu akademie na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropské policejní akademie, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 5.
(6) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 o uzavření účtů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014(2015/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014, spolu s odpovědí akademie(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria akademii za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV(4), a zejména na článek 16 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 543/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění rozhodnutí Rady 2005/681/SVV o zřízení Evropské policejní akademie (EPA),

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0088/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropské policejní akademie odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropské policejní akademie, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.
(2) Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 46.
(3) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
(4) Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63.
(5) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
(6) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.


3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2016 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014 (2015/2180(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0088/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropské policejní akademie (dále jen „akademie“) její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 činil 8 575 859 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 1,48 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet akademie se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka akademie je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2011, jež byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2012 označeny jako „zbývající“ a ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 jako „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a obě připomínky jsou nyní ve zprávě Účetního dvora označeny jako „dokončené“; dále bere na vědomí, že pokud jde o tři připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, které jsou ve zprávě za rok 2013 označeny jako „zbývající“ a „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a dvě z nich jsou ve zprávě Účetního dvora nyní označeny jako „dokončené“ a jedna jako „probíhající“; konstatuje, že pokud jde o tři připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2013, dvě z nich jsou ve zprávě Účetního dvora nyní označeny jako „probíhající“ a jedna jako „není relevantní“;

2.  bere na vědomí informace akademie o tom, že:

   akademie v souladu se svou politikou prevence a řízení střetů zájmů a s prohlášením o ochraně soukromí, s nímž byly obeznámeny subjekty údajů, zveřejnila na svých internetových stránkách prohlášení o finančních zájmech svého ředitele, zástupce ředitele, vedoucího korporátních služeb a členů řídící rady; bere na vědomí, že prohlášení o finančních zájmech podepsaná zaměstnanci akademie, vyslanými národními odborníky a dalšími osobami, které s akademií přímo spolupracují, nejsou zveřejňována, aby se omezilo zbytečné poskytování osobních údajů;
   po přesídlení akademie z Bramshillu do zrenovovaného sídla v Budapešti bylo přijato několik opatření, která mají zajistit efektivitu nákladů a nízký dopad jejího nového pracoviště na životní prostředí;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  s potěšením konstatuje, že díky úsilí vynaloženému na sledování rozpočtu během rozpočtového roku 2014 se dosáhlo míry plnění rozpočtu 97,40 %, čímž došlo k nárůstu o 2,51 % oproti 94,89 % v roce 2013; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 82,40 %, což představuje snížení o 6,74 % ve srovnání s 89,14 % v roce 2013;

Závazky a přenesené prostředky

4.  všímá si, že podle roční účetní závěrky akademie dosáhla míra přenesených prostředků na závazky vysoké částky 1 287 094 EUR, což představuje 15 % celkového rozpočtu na rok 2014 a zvýšení o 4 % oproti roku 2013; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenosů prostředků v případě hlavy II (administrativní výdaje) dosáhla výše 383 940 EUR (59 %), což představuje nárůst o 29 % oproti 145 414 EUR (30 %) v roce 2013; bere však na vědomí, že míra přenesených prostředků byla vyšší než v předchozím roce hlavně kvůli přesídlení akademie, k němuž došlo v říjnu 2014, a faktur za školení splatných v lednu a únoru 2015, které však akademie do uzávěrky rozpočtového roku neobdržela;

5.  se znepokojením bere na vědomí míru rušení prostředků na závazky, které byly přeneseny z roku 2013, ve výši 129 828 EUR (15 %); upozorňuje na skutečnost, že tato vysoká míra měla důvod především ve zrušení projektu Matrix a v nižších nákladech k proplacení podle grantových dohod z roku 2013, než se původně předpokládalo; vyzývá akademii, aby pro podobné projekty připravila vhodnou analýzu uživatelů a aby v době, kdy vypracovává odhady nákladů na granty, měla od svých smluvních stran přesnější informace; poukazuje na to, že vysoká míra rušení prostředků v souvislosti s nižšími než odhadovanými náklady k úhradě na základě grantových dohod z předešlého roku je jevem, který se v rozpočtovém hospodaření akademie objevuje pravidelně, a akademie by mu proto měla věnovat zvýšenou pozornost; dále konstatuje, je 14 % prostředků na závazky přenesených v hlavě III, které se týkaly převážně kurzů a komunikační činnosti, bylo zrušeno;

6.  zdůrazňuje, že akademie zlepšila svůj systém sledování rozpočtu zavedením měsíčních zpráv o rozpočtu a pravidelných schůzek všech subjektů, které se podílejí na schvalování finančních transakcí, aby analyzovala a minimalizovala případné přenosy prostředků; konstatuje, že v posledních pěti letech díky těmto opatřením plynule klesla míra přenesených a zrušených prostředků o několik procentních bodů; vyzývá nicméně akademii k tomu, aby objem prostředků na závazky přenášených do dalšího roku snížila a udržovala jej na co nejnižší úrovni.

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

7.  bere na vědomí informaci akademie, že přijala pokyny pro hodnocení žadatelů a také matici pro sestavování jejich užšího seznamu, které používá výběrová komise při nabírání nových zaměstnanců a které propojují bodovou hranici s odůvodněním, na jejichž základě byly body přiděleny; konstatuje, že tyto pokyny byly poprvé použity při přijímajících kolech zahájených v dubnu 2014; vyzývá akademii, aby orgán udělující absolutorium informovala o konečném hodnocení těchto pokynů co nejdříve poté, co je posoudí Účetní dvůr a útvar interního auditu Komise (IAS); vyzývá akademii, aby do svých pokynů bez jakýchkoli prodlev zapracovala potřebná zlepšení;

8.  žádá akademii, aby důsledně uplatňovala opatření týkající se diskrece a vyloučení při zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňovala kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což je zásadní v zájmu ochrany finančních zájmů Unie;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9.  konstatuje, že mezi partnery a zúčastněnými stranami, s nimiž akademie spolupracuje na splnění svých cílů, jsou zastoupeny jednak subjekty Unie činné v oblasti prosazování práva a v dalších souvisejících oblastech, jednak školící subjekty v Evropě a že významnou úlohu sehrávají taktéž vnitrostátní policejní vzdělávací akademie; bere na vědomí informaci akademie, že vzhledem k povaze své činnosti a zvláštnímu kontextu jejího působení nespolupracuje při legislativní, ani jiné související činnosti se zájmovými skupinami;

10.  prohlašuje, že výroční zprávy akademie by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování, zda postupuje v souladu s požadavky transparentnosti, odpovědnosti a integrity; vyzývá akademii, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

11.  vyzývá orgány a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

12.  žádá, aby byla přijata jasná strategie pro oznamování nekalých praktik (whistleblowing) a pravidla zaměřená proti efektu otáčivých dveří; připomíná akademii, že podle článku 22c služebního řádu, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014, musí přijmout závazná interní pravidla týkající se oznamovatelů (whistleblowers);

Interní audit

13.  bere na vědomí informaci ve výroční zprávě akademie, že se zabývala všemi doporučeními, která na základě kontroly vydal IAS; shledává, že poté, co od akademie obdržel informace o zlepšeních, IAS potvrdil, že dvě doporučení byla uzavřena, zatímco zpětná vazba ohledně tří zbývajících doporučení bude sdělena po příští dokumentární prověrce nebo po navazujícím auditu; vyzývá akademii, aby v okamžiku, kdy bude mít k dispozici výsledky této revize, informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

Výkonnost

14.  bere na vědomí, že náklady na přestěhování akademie ze Spojeného království do Maďarska byly odhadnuty na 1 006 515 EUR, z čehož 43 % akademie financovala z úspor získaných díky nižšímu opravnému koeficientu, který se vztahuje na nároky zaměstnanců v Maďarsku; shledává, že zbývající částka byla rovným dílem financována z příspěvků Komise a Spojeného království;

15.  s uspokojením konstatuje, že v roce 2014 správní rada akademie pověřila Komisi poskytováním účetních služeb, aby snížila své administrativní výdaje; bere na vědomí, že jmenování účetního Komise účetním akademie nabylo platnosti v dubnu 2014;

Další připomínky

16.  vyzývá akademii, aby zlepšila své postupy a metody, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívala k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

o
o   o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 28. dubna 2016(1) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

(1) Přijaté texty z tohoto dne, P8_TA(2016)0159.

Právní upozornění - Ochrana soukromí