Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2180(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0088/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0088/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.28
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0164

Elfogadott szövegek
PDF 360kWORD 97k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel
2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL)
P8_TA(2016)0164A8-0088/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az akadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2014. május 15-i 543/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0088/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Rendőrakadémia igazgatója számára az akadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
(5) HL L 163., 2014.5.29., 5. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2015/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel az akadémia 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelőssége alóli mentesítéséről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra (05584/2016 – C8-0078/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról és a 2000/820/IB határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra(4) és különösen annak 16. cikkére,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB tanácsi határozat módosításáról szóló, 2014. május 15-i 543/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5),

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(6),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(7) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0088/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Rendőrakadémia végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 46. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 256., 2005.10.1., 63. o.
(5) HL L 163., 2014.5.29., 5. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(7) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2180(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0088/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatásai szerint az Európai Rendőrakadémia (a továbbiakban: akadémia) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 8 575 859 EUR volt, ami a 2013-as évhez képest 1,48%-os növekedést jelent; mivel az akadémia költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Rendőrakadémia 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról szóló jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az akadémia éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  tudomásul veszi a számvevőszéki jelentéséből, hogy a 2011-es számvevőszéki jelentésben tett két megjegyzés kapcsán – amelyek a 2012-es számvevőszéki jelentésben „végrehajtandó” minősítéssel, a 2013-as számvevőszéki jelentésben pedig „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek – megtették a szükséges korrekciós intézkedéseket, és a számvevőszéki jelentésben most a megjegyzések „végrehajtva” minősítéssel szerepelnek; tudomásul veszi továbbá hogy a 2012-es számvevőszéki jelentésben tett három megjegyzésből, amelyek a 2013-as számvevőszéki jelentésben „végrehajtandó” vagy „folyamatban” megjegyzéssel szerepelnek, mostanra kettő megjegyzés „végrehajtva”, egy pedig „folyamatban” minősítéssel szerepel a számvevőszéki jelentésben; megjegyzi, hogy a Számvevőszék 2013-as jelentésében tett három megjegyzésből a számvevőszéki jelentésben most kettő „folyamatban”, egy pedig „nem alkalmazandó” minősítéssel szerepel;

2.  az akadémia tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

   az akadémiának az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó politikájával és az érintettekkel közölt adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően az akadémia honlapján közétette az igazgató, az igazgató-helyettes, az adminisztratív szolgáltatások vezetője és az igazgatótanács tagjainak érdekeltségi nyilatkozatait; tudomásul veszi, hogy az akadémia személyzetének tagjai, kirendelt nemzeti szakértői és az akadémiával közvetlenül együttműködő más személyek által aláírt érdekeltségi nyilatkozatokat a személyes adatok szükségtelen feltárásának korlátozása érdekében nem hozzák nyilvánosságra;
   egy sor intézkedést fogadtak el az akadémiának Bramshillből az újonnan felújított budapesti központba történt költözését követően annak biztosítása érdekében, hogy az akadémia munkakörnyezete költséghatékony és környezetbarát legyen;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

3.  elégedettséggel állapítja meg, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,40%-os volt, ami a 2013-as 94,89%-hoz képest 2,51%-os emelkedés; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 82,40%-os volt, ami a 2013-as 89,14%-hoz képest 6,74%-os csökkenést jelent;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  megjegyzi az akadémia végleges beszámolója alapján, hogy a lekötött átvitelek 1 287 094 eurót kitevő összege magas volt, amely a teljes 2014-es költségvetés 15%-ának felelt meg, és ami 2013-hoz képest 4%-os növekedést jelent; megjegyzi a számvevőszéki jelentése alapján, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) alatti átvitelek 383 940 eurót (59%) kitevő szintje magas volt, ami 29%-os növekedést mutat a 2013-as 145 414 euróhoz (30%) képest; tudomásul veszi azonban, hogy az átvitelek szintje elsősorban a központ 2014 októberében történt költözése miatt magasabb, mint a korábbi évben, valamint a 2015 január–februárjában esedékes, képzésekkel kapcsolatos számlák miatt, amelyek a pénzügyi év lezárásáig nem érkeztek meg;

5.  aggodalommal veszi tudomásul a 2013-ról áthozott lekötött előirányzatok törlési arányát, amely elérte a 129 828 eurót (15%-ot); rámutat arra, hogy a magas törlési arány elsősorban a Mátrix projekt törlésének, valamint a 2013-as vissza nem térítendő támogatási szerződések alapján megtérítendő költségek becsültnél alacsonyabb összegének az eredménye; felhívja az akadémiát, hogy végezzen megfelelő felhasználói elemzést a hasonló projektekre nézve, és szerezzen be pontos információkat kedvezményezettjeitől a támogatási költségek becslése során; rámutat arra, hogy az elmúlt évek támogatási szerződései alapján megtérítendő költségek becsültnél alacsonyabb összegével kapcsolatos törlések magas szintje folyamatosan visszatérő jelenség az akadémia költségvetési gazdálkodásában, és ezért az akadémiának erre külön figyelmet kellene fordítania; megjegyzi továbbá, hogy a főleg képzéseket és kommunikációs tevékenységeket tartalmazó III. címbe áthozott előirányzatok 14%-át visszavonták;

6.  rámutat arra, hogy az akadémia javította költségvetés-ellenőrző rendszerét azzal, hogy bevezette a havi költségvetési jelentéseket és az időszakos üléseket a pénzügyi folyamatokban érintett valamennyi szereplő részvételével a potenciális átvitelek elemzése és minimalizálása érdekében; megállapítja, hogy ennek eredményeképp az elmúlt öt évben folyamatosan csökkent az átvitelek és a törlések százalékpontban kifejezett mértéke; kéri az akadémiát, hogy csökkentse tovább a következő évre átvitt kötelezettségvállalási előirányzatok szintjét, és azt tartsa a lehető legalacsonyabban;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  megállapítja, hogy az akadémia iránymutatást fogadott el a jelentkezők pontozásáról és egy szűkített listaállítási mátrixról, amelyeket a kiválasztási bizottság alkalmaz a felvételi eljárások során, és amelyek összekapcsolják a pontozási küszöbértékeket az őket alátámasztó indokolással; megjegyzi, hogy ezeket az iránymutatásokat 2014 áprilisától kezdve alkalmazták a felvételi eljárásokban; felhívja az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítési hatóságot az iránymutatások végleges értékeléséről, amint azokat a Számvevőszék és a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) értékelte; felhívja az akadémiát, hogy az esetleges szükséges javításokat iránymutatásaiba késedelem nélkül foglalja bele;

8.  kéri az akadémiát, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzések során a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és alkalmazza a kizárási kritériumokat, hogy összeférhetetlenség esetén kizárja a vállalatokat a részvételből, mivel ez elengedhetetlen az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

9.  megjegyzi, hogy a partnereket és az érintetteket, akikkel az akadémia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében együttműködik, a bűnüldözésben és más kapcsolódó területeken működő uniós szervek, valamint európai képzési szervek képviselik, a nemzeti rendőrképző akadémiák jelentős szerepe mellett; tudomásul veszi, hogy az akadémia tevékenysége jellegére és sajátos működési környezetére tekintettel nem folytat együttműködést lobbistákkal jogalkotási vagy más kapcsolódó tevékenység során;

10.  kijelenti, hogy az akadémia éves jelentései fontos szerepet játszhatnak az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és a feddhetetlenséggel kapcsolatos szabályoknak való megfelelésben; felhívja az akadémiát, hogy éves jelentésében szerepeltessen egy ezekről az elemekről szóló állandó fejezetet;

11.  felhívja azokat az uniós intézményeket és ügynökségeket, amelyek magatartási kódexet vezettek be – így a Parlamentet is –, hogy erősítsék meg végrehajtási intézkedéseiket, például a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatok ellenőrzését;

12.  kéri a visszaélések bejelentésére vonatkozó egyértelmű stratégia és az ún.„forgóajtó-jelenség elleni szabályok elfogadását; emlékezteti az akadémiát, hogy a 2014. január 1-jén hatályba lépett uniós személyzeti szabályzat 22c. cikkével összhangban kötelező erejű belső szabályokat kell elfogadnia a visszaélést bejelentő személyekkel kapcsolatosan;

Belső ellenőrzés

13.  tudomásul veszi, hogy az akadémia éves beszámolója alapján az IAS által adott minden ellenőrzési ajánlást figyelembe vettek; megjegyzi, hogy miután az akadémiától tájékoztatást kapott a javításokról, az IAS két ajánlását lezártként erősítette meg, míg a fennmaradó három ajánlással kapcsolatos visszajelzést a következő dokumentumalapú ellenőrzést vagy nyomon követési ellenőrzést követően fogják közölni; kéri az akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat eredményéről, amint az rendelkezésre áll;

Teljesítmény

14.  megjegyzi, hogy az akadémiának az Egyesült Királyságból Magyarországra költöztetése költségét 1 006 515 euróra becsülték, amelynek 43%-át az akadémia finanszírozta a Magyarországon a személyzeti juttatásokra alkalmazandó alacsonyabb korrekciós együtthatóból származó megtakarításokból; megállapítja, hogy a fennmaradó összeget a Bizottság és az Egyesült Királyság egyenlő hozzájárulásaiból finanszírozták;

15.  elégedettséggel állapítja meg, hogy 2014-ben az akadémia igazgatótanácsa az adminisztratív költségek csökkentése érdekében számviteli tevékenységét a Bizottsághoz szervezte ki; megjegyzi, hogy a bizottsági számvitelért felelős tisztviselőjének mint az akadémia számvitelért felelős tisztviselőjének a kinevezése 2014 áprilisától hatályos;

Egyéb megjegyzések

16.  felhívja az akadémiát, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

o
o   o

17.  a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat