Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2177(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0103/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0103/2016

Viták :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Szavazatok :

PV 28/04/2016 - 4.32
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0168

Elfogadott szövegek
PDF 454kWORD 96k
2016. április 28., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
P8_TA(2016)0168A8-0103/2016
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2015/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Központnak adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére(3),

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0103/2016),

1.  mentesítést ad az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatója számára a központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 122. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 122. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2. Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolása lezárásáról (2015/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2014-es pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtására vonatkozóan a Központnak adandó mentesítésről szóló, 2016. február 12-i tanácsi ajánlásra, (05584/2016 – C8-0075/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 208. cikkére(3),

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 851/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen annak 23. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(5),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(6) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0103/2016),

1.  megállapítja, hogy az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ végleges éves beszámolója megegyezik a számvevőszéki jelentés mellékletében szereplővel;

2.  jóváhagyja az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

(1) HL C 409., 2015.12.9., 122. o.
(2) HL C 409., 2015.12.9., 122. o.
(3) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(4) HL L 142., 2004.4.30., 1. o.
(5) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(6) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3. Az Európai Parlament 2016. április 28-i állásfoglalása az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2015/2177(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0103/2016),

A.  mivel a pénzügyi kimutatások szerint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (a továbbiakban: a központ) 2014-es pénzügyi évre szóló költségvetése 60 486 000 EUR volt, ami 2013-hoz képest 3,72%-os növekedést jelent; mivel a központ költségvetésének 97%-a az uniós költségvetésből származik;

B.  mivel a Számvevőszék az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2014-es pénzügyi évről szóló éves beszámolójáról készített jelentésében (a továbbiakban: a számvevőszéki jelentés) megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ 2014-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

A 2013. évi mentesítés nyomon követése

1.  a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi a következőket:

   rendelkezik utólagos ellenőrzési stratégiával, és a 2012 és 2013 közötti időszak utólagos ellenőrzéseit az ellenőrzésekre vonatkozó intézményközi keretszerződésre támaszkodva 2014-ben hajtották végre;
   a támogatás-ellenőrzési terv keretében két ellenőrzésre került sor, amelyeket 2014-ben zártak le; megjegyzi, hogy az egyik ellenőrzés során a térített kiadások 2,9%-ának visszakövetelésére került sor, és hogy a másik ellenőrzés során erre nem volt szükség;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.  megállapítja, hogy a 2014-es pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 98,77%-os volt, ami az előző évhez képest 5,81%-os növekedés; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 80,37%-os volt, ami az előző évhez képest 6,23%-os növekedést jelent;

3.  elismeri, hogy a központ a 2010 és 2013 között Svédország vonatkozásában megemelkedett és a központ 2014. évi költségvetésében összesen 5 millió EUR költségvetési hatással járó súlyozási tényező miatt további 2 millió eurót kért az uniós költségvetésből, hogy fedezni tudja a megnövekedett költségeket, és hogy ennek következtében a központ 2014-ben kivételesen további 2 millió eurót kapott, amely a központ 2013. évi pozitív eredményéből származott;

Kötelezettségvállalások és átvitelek

4.  tudomásul veszi, hogy a lekötött előirányzatok 2014-re való átvitelének szintje a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében 25%-os (1 600 000 EUR), a III. cím (Operatív kiadások) esetében pedig 49%-os (8 100 000 EUR) volt; tudomásul veszi, hogy a II. cím tekintetében az átvitel főként a 2014 második felére tervezett hardver- és szoftverbeszerzéshez kapcsolódott, amelyre vonatkozóan a kifizetés csak 2015-ben volt esedékes; tudomásul veszi továbbá, hogy a III. cím alatti átvitelek a központ többéves projektjeit, az operatív tevékenységekhez nyújtott ikt-szolgáltatásokat és a szakértői konzultációkat érintették;

5.  tudomásul veszi a költségvetési tervezés és az operatív értekezletek lebonyolításának javulását, és különösen azt, hogy a rendezvények költségvetését a felső korlátok helyett a tényleges átlagos árakra alapozták, és hogy az értekezleteket követően a kötelezettségvállalások visszavonását késlekedés nélkül hajtották végre; megjegyzi, hogy a központnak szorosan figyelemmel kell kísérnie az operatív értekezletek kiadásainak alakulását annak érdekében, hogy elkerülje a szükségtelen átviteleket és törléseket, és hogy e célból a központ értekezleti tervét negyedévente felül kell vizsgálni, és jóváhagyási eljárást kell bevezetni az értekezleti terv módosítására és kiegészítésére;

6.  felhívja a központot, hogy a jövőben amennyire csak lehetséges minden eszközzel – például a többi ügynökség által alkalmazott bevált gyakorlatok átvételével – csökkentse a kötelezettségvállalási előirányzatok átvitelét;

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások

7.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben a központ 16 munkatársat vett fel, míg 10 fő távozott; megjegyzi, hogy az év végén a központban összesen 182 ideiglenes alkalmazott, 92 szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő dolgozott; a központ tájékoztatása alapján tudomásul veszi, hogy valamennyi tagállam – kivéve Luxemburg és Horvátország – képviselteti magát a központ személyzetében;

8.  megjegyzi, hogy a közbeszerzési eljárásokat illetően a központ megkülönböztetett figyelmet fordított a pályázati dokumentumok következetességének biztosítására; hangsúlyozza, hogy a központ közbeszerzésekkel, szerződésekkel és támogatásokkal foglalkozó bizottsága kiegészítő minőségellenőrzési mechanizmusként működik; felhívja a központot különösen arra, hogy az átláthatóság javítása érdekében alaposan ellenőrizze az összeférhetetlenségeket a pályázatok, a közbeszerzések, a személyzeti toborzás és a szerződések terén;

9.  kéri a központot, hogy alkalmazza szigorúan a közbeszerzések során a titoktartásra és a kizárásra vonatkozó intézkedéseket, végezzen minden esetben háttérvizsgálatokat, és összeférhetetlenség esetén a kizárási kritériumokat alkalmazva zárjon ki vállalkozásokat a részvételből, mivel ez alapvető az Unió pénzügyi érdekeinek védelméhez;

10.  tudomásul veszi, hogy a teljes létszám 2014-ben 287-ről 277-re csökkent a 2018-ig a létszámtervben végrehajtandó 10%-os csökkentés következtében;

11.  tudomásul veszi, hogy a központ emberi erőforrásainak 75,5%-át operatív tevékenységekre fordítja; arra ösztönzi a központot, hogy haladjon tovább ezen az úton;

Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság

12.  üdvözli, hogy a központ 2014-ben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) iránymutatásait követve kidolgozta csalás elleni stratégiáját;

Belső kontrollrendszerek

13.  megjegyzi, hogy a központ 2014-ben felülvizsgálta belső ellenőrzési standardjainak (a továbbiakban: ICS) végrehajtását; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy három ICS már majdnem teljes mértékben, a többi pedig teljes mértékben végrehajtásra került;

Belső ellenőrzés

14.  tudomásul veszi, hogy 2014-ben a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: IAS) ellenőrzést végzett a „közegészségügyi képzés” témakörben, és benyújtott jelentésében egy „nagyon fontos” észrevételt és hat „fontos” ajánlást tett; megjegyzi, hogy a központ által kidolgozott cselekvési tervet az IAS elfogadhatónak nyilvánította, és annak végrehajtása jelenleg folyamatban van;

Egyéb megjegyzések

15.  üdvözli, hogy kifejlesztették, és a központ honlapján beindították a Fertőző betegségeket nyomon követő atlaszt (a továbbiakban; Atlasz) rámutat, hogy 2014 végére az Atlaszon keresztül a központ négy betegségről tett közzé uniós szintű, valamint nemzetközi adatokat, és arra bátorítja a központot, hogy folytassa ezt a projektet; mindazonáltal sajnálja, hogy a központ kommunikációja nagyrészt a központ weboldalán közzétett információkra korlátozódott, és hogy az uniós média nem fedezte fel a központot mint kulcsfontosságú információforrást; felhívja a központot, hogy tegyen lépéseket médiajelenléte fokozása érdekében;

16.  tudomásul veszi, hogy a központ által készített és kiadott összes jelentést letölthető formátumban közzétették a központ honlapján, illetve hogy a központ egyre több adatot, grafikont, térképet és interaktív grafikát tesz közzé letölthető formában; tudomásul veszi, hogy 2014-ben egy új, „adatok és eszközök” elnevezésű résszel egészült ki a központ honlapja, melynek célja, hogy központi belépési pontot biztosítson az interaktív adatokhoz, térképekhez és más hasonló eszközökhöz; sajnálja, hogy a weboldalon az információk nem állnak rendelkezésre az összes uniós nyelven;

17.  felhívja a központot, hogy javítsa az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére irányuló eljárásait és gyakorlatait, és tevőlegesen járuljon hozzá egy eredményorientált mentesítési folyamathoz;

18.  emlékeztet arra, hogy uniós ügynökségként a központ költségvetése euróban van megadva, de sok kiadása merül fel más valutában is (svéd koronában (SEK)), mivel nem euróövezetbeli országban van; megjegyzi, hogy 2014 elején a központnak felülvizsgált EUR/SEK átváltási árfolyamot kellett bevezetnie és felfelé kellett kiigazítania a SEK-ben felmerülő kiadások euróban megadott költségét, ami munkaprogramjának többszöri felülvizsgálatához vezetett; üdvözli, hogy a központ ennek ellenére majdnem 85%-ban teljesítette a 2014-es munkaprogramjában szereplő terveket, továbbá 117 sürgős esetben hajtott végre 2014 legnagyobb járványvédelmi vészhelyzetével, nevezetesen a soha nem látott ebolajárvánnyal kapcsolatos intézkedéseket, amely Nyugat-Afrikában tört ki, majd ezt követően világszerte problémákat okozott;

19.  elismeri, hogy az általános ügyvezetést 2014 második felében az üzletmenet folytonosságával kapcsolatos kérdések határozták meg, mint például a kiegyensúlyozott választások szükségessége és a tervezés kiigazítása a legjelentősebb veszélyek kezelésére, ugyanakkor biztosítva a legfontosabb szolgáltatások és projektek folyamatosságát; üdvözli, hogy a központ munkájának minősége egészében véve magas színvonalú maradt az említett kérdések ellenére;

20.  tudomásul veszi, hogy az ebolajárvány idején a központ több mint 100 munkatársa működött közre az uniós válaszadásban, és üdvözli a központ rugalmasságát, szolgálatkészségét és szakmai kiválóság melletti elkötelezettségét, amelyeket ez alkalommal bizonyított;

o
o   o

21.  A mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2016. április 28-i állásfoglalására(1).

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0159.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat